Genotyping and phenotyping onvestigation of antibiotic resistance mechanism of multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa strains  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
48410
Type F
Principal investigator Szabó, Dóra
Title in Hungarian Multi-drug rezisztens Pseudomonas aeruginosa törzsek antibiotikum rezisztencia
Title in English Genotyping and phenotyping onvestigation of antibiotic resistance mechanism of multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa strains
Keywords in Hungarian rezisztencia, béta-laktamáz
Keywords in English disobedience
Panel Immunity, Cancer and Microbiology
Department or equivalent Dept. of Medical Microbiology (Semmelweis University)
Starting date 2005-10-01
Closing date 2010-09-30
Funding (in million HUF) 5.000
FTE (full time equivalent) 2.23
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A Pseudomonas aeruginosa (PA) törzsek súlyos nozokomiális fertőzéseket okozhatnak, s a hosszantartó antibiotikum kezelések hatására gyakran multirezisztenssé válnak. Vizsgálataink során egy hazai kórházban izolált PA törzsek helyi rezisztencia viszonyait és epidemiológiai tulajdonságait jellemeztük és vizsgáltuk a PA törzsek által okozott fertőzések klinikai paramétereit is. Párhuzamosan végzett kísérleteink megerősítették, hogy hosszantartó antibiotikum szelekciós hatására nemcsak az alkalmazott antibiotikummal szemben, hanem más antibiotikum csoporttal szemben is rezisztenssé válik a baktérium. Elsőként izoláltunk Magyarországon kiterjedt-spektrumú béta-laktamázt (PER-1) termelő PA törzset, egy korábban külföldön kezelt betegből. Ez az eset felhívja a figyelmet a béta-laktamáz mediálta rezisztencia-mechanizmusok országok és földrészek közötti terjedésének lehetőségére is. A korábban PA törzsben leírt metallo béta-laktamázt (VIM-4) tartalmazó rezisztencia kazetta Klebsiella pneumoniae-ban történő megjelenése rávilágít a horizontális terjedés szerepére az integron vagy plazmid terjedésében és/vagy ezek ismételt aquirálására különbözõ klinikai törzsekben. A PA törzsek nemcsak multirezisztenciájuk miatt, hanem biofilmképző tulajdonságuk miatt is komoly problémát okoznak. A különböző antibiotikumoknak a PA törzsek biofilmképzésre gyakorolt hatását egymagukban és kombinációban alkalmazva is vizsgáltuk.
Results in English
Pseudomonas aeruginosa (PA) strains can cause serious nosocomial infections, and often become multiresistant due to the prolonged antibiotic treatments. We investigated the local resistance and epidemiological relationship in PA strains isolated in a Hungarian hospital, furthermore we investigated the properties of PA infections and the clinical parameters as well. Our parallel performed experiments have confirmed that long-term antibiotic usage will select resistance not only against the antibiotic used but other groups of antibiotics as well. We isolated in Hungary the first extended-spectrum beta-lactamase (PER-1) producing PA strain from a patient previously treated abroad. This case draws attention to the possibility of the spread of the beta-lactamase-mediated resistance mechanisms between countries and continents. The occurrence of previously in PA strain described metallo beta-lactamase (VIM-4) containing resistance cassette in Klebsiella pneumoniae highlights the role of the spread of integrons or plasmids in the horizontal transmission and / or their re-acquire in different clinical isolates. PA strains can pose a major problem not only because of their multiresistance, but also their biofilm forming properties as well. We investigated the effect of different antibiotics alone and in combinations on biofilm formation.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=48410
Decision
Yes

 

List of publications

 
Robert A. Bonomo, Dora Szabo: Mechanisms of multidrug resistance in Acinetobacter species and Pseudomonas aeruginosa., Clinical Infectious Diseases, 2006
Szabó Dóra, Szentandrássy Júlia,Juhász Zsuzsa, Katona Katalin, Nagy Károly, Rókusz László:: Imported PER-1 producing and VIM-2-producing Acinetobacter baumanii and Pseudomonas aeruginosa strains in Hungary, Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials, 2008 May 30;7:12., 2008
Kristóf Katalin, Tóth Akos, Damjanova Ivalena, Jánvári Laura, Konkoly-Thege Marianne, Kocsis Béla, Koncan Raffaela, Cornaglia Giuseppe, Szego Eszter, Nagy Károly, Szabó Dóra.: Identification of a blaVIM-4 gene in the internationally successful Klebsiella pneumoniae ST11 clone and in a Klebsiella oxytoca strain in Hungary., Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2010 Jun;65(6):1303-5., 2010
Kádár Béla, Szász Máté, Kristóf Katalin, Pesti Natasa, Krizsán G, Szentandrássy Júliaergő, Rókusz László, Nagy Károly, Szabó Dóra: In vitro activity of clarithromycin in combination with other antimicrobial agents against biofilm-forming Pseudomonas aeruginosa strains, Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica 2010 Sep;57(3):235-45., 2010
Back »