Különböző egyenesszárnyú fajok (Orthoptera: Caelifera: Acridoidea) életforma típusainak morfometriai vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48421
típus K
Vezető kutató Rácz István András
magyar cím Különböző egyenesszárnyú fajok (Orthoptera: Caelifera: Acridoidea) életforma típusainak morfometriai vizsgálata
Angol cím Morphometric analysis of life forms of some orthopteran species (Orthoptera: Caelifera: Acridoidea)
zsűri Ökológia és evolúció
Kutatóhely TTK Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék (Debreceni Egyetem)
résztvevők Nagy Antal
Orci Kirill Márk
Varga Zoltán Sándor
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2009-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.418
FTE (kutatóév egyenérték) 3.92
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A főbb eredmények: •A hossz és szélesség mutatói egymással erős pozitív korrelációt mutattak. A első láb comb hossza nem korrelált a testhosszal, az első láb combján mért szélesség bizonyult a legkevésbé használhatónak. A pronotum hossza és szélessége, fej szélessége is elhagyhatók. •A fajok egyik alkalmas index alapján sem alkottak diszkrét csoportokat, egy keskeny combú megnyúlt és egy zömök vastag combú alak közti grádiens mentén oszlottak el. •A korábbi életforma típus besorolásnak leginkább megfelelő grádienst a mell megnyúltságának sorozata mutatta. A típusok itt sem váltak el élesen. Az átmeneti életforma kategóriák fajai a rájuk jellemzőbb fő típussal együtt, keveredve helyezkedtek el a grádiens mentén. •Bár jól elkülönülő csoportok kimutatása nem sikerült, a fajok grádiensen való elhelyezkedése igazolja az életforma típusok alakbeli elkülönülését. •A testalkat és a homlokszög között sikerült egyértelmű trendet kimutatni. A zömök fajok nagyobb homlokszöggel jellemezhetők, de a kapcsolat statisztikai úton nem volt igazolható. •A legeltetés intenzitás a növényzetre eltérő magasság-csökkentő hatást gyakorol. •A kis testméretű fajok abundanciájában nem volt kimutatható hatása a legeltetésnek. •A közepes testméretűek esetén ez a hatás jelentőssé válik. •A nagy testű fajok az intenzíven legeltetett terülteken feldúsulnak.
kutatási eredmények (angolul)
The capital results: •The indicators of the length and width showed a positive correlation with each other. •The species did not form discreet groups, an one with a narrow thigh based on one of the suitable indices stretched and they scattered along gradient between a squat shape with a thick thigh. •The previous lifestyle type gradient being equal to a classification mostly the breast length his series showed it. The types here separated sharply. The transitional lifestyle the species of categories find a job getting mixed along the gradient. •Although the statement of groups separating well did not succeed, the species on a gradient the position of truth the lifestyle justifies the shape separation of types. •He managed to manifest a unambiguous trend between the build and the facial angle. The squat races with a bigger facial angle qualifiable, but the contact was not justifiable on a statistical road. •The grazing intensity has a different tall-reductive effect on the vegetation. •The abundance of the species with a little body size was not the demonstrable effect of the grazing. •This effect becomes considerable in case of the ones with a medium body size. •The species with a big body it grazed intensively lied become copious.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=48421
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Orci K. M., Batáry P., Nagy A., Báldi A., Rácz I. A.: Body-size dependent effects of cattle grasing intensity on grasshoper abundance in the Great Hungarian Plane, Cél-folyóirat: Community Ecology, 2008
Orci, K.M., Nagy, A., Kisbenedek, T. & Rácz, I. A.:: Morphological adaptation to vegetation structure in orthopteran insects, The 2nd Central European Workshop on Orthopteroid Insects, Ostrava, 7th – 8th September, 2006
Orci Kirill Márk, Nagy Antal, Rácz István András,: Egyenesszárnyú együttesek (Orthoptera) morfometriai jellemzői és élőhelyük növényzetszerkezeti mutatói közötti összefüggés vizsgálata, 3. Szünzoológiai Szimpózium, 2007
vissza »