Magyarország és Európa: Magyarország nyugati külpolitikája, különös tekintettel Angliára (1235-1437)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48423
típus F
Vezető kutató Bárány Attila Pál
magyar cím Magyarország és Európa: Magyarország nyugati külpolitikája, különös tekintettel Angliára (1235-1437)
Angol cím Hungary and Europe: the Foreign Policy of Hungary, with a special attention to Anglo-Hungarian Relations in the Middle Ages, 1235-1437
zsűri Történelem
Kutatóhely BTK Történelmi Intézet (Debreceni Egyetem)
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 1.495
FTE (kutatóév egyenérték) 0.30
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Magyarország Anglia-irányú külpolitikáját vizsgáltam 1235 és 1301 között; és korábbi, kutatásaimat (1301-1437) egészítettem ki. Az összegző, nyomdai előkészítés alatt álló kötet nem csak az 1235 és 1437, hanem az 1000 és 1235 közötti angliai kapcsolatokról is számot ad, Laszlovszky József révén. Az Angol-magyar kapcsolatok a középkorban. Attraktor, Máriabesnyő, 2008. kb. 610 p. kötetből saját részeim 1.423.100 n; 504 p. A fő témakör (1235-1301) 461.500 n, 165 p. Nyomdakészen a pályázat honlapján pdf-ben közlöm. http://www.baranyattila.eoldal.hu/oldal/otka-t-48423 http://delfin.klte.hu/~history/magykoz/kulpolitika.html Diplomáciai kapcsolatok. Magyarország Anglia kontinentális politikájában a 13. század végén. Angol-Habsburg kapcsolatok, magyar érintettséggel: I. Edward és a morvamezei csata Anglia magyar-, és Anjou-kapcsolatai. I. Edward, Sánta Károly és Mária királyné viszonya Magyarország és Anglia kontinentális politikája az 1290-es években. Angol-Nassaui kapcsolatok, magyar érintettséggel Közvetett érintkezések. A tatár veszély a 13. század végén. I. Edward és mongol szövetsége. Anglia és Magyarország keresztes kapcsolatai A levéltári, kézirattári anyaggyűjtő munkában kancelláriai és számvevőszéki iratokat; uralkodói levelezést, követutasításokat, narratív forrásokat kutattam. A nagypolitikán kívül feltártam a közvetett kapcsolatokat: a keresztes hadjáratok vagy szerzetesrendek terén. Ezek segítenek, hogy megvilágítsuk a középkori Magyarország Európában elfoglalt helyét.
kutatási eredmények (angolul)
I researched Hungarian foreign policy in the direction of England between 1235 and 1301 and supplemented my former studies (1301-1437) with new data. The volume I publish in 2008 embracing the period 1235-1437 is supplemented with chapters by József Laszlovszky, of 1000-1235, providing an overall study of medieval Anglo-Hungarian contacts. Of the volume Anglo-Hungarian Relations in the Middle Ages. Attraktor, Máriabesnyő, 2008. approx. 610 p. my part runs to 1.423.100 n; 504 p. The chief subject (1235-1301) covers 461.500 n, 165 p. I published the edited page layout of chapters in pdf on the research site. http://www.baranyattila.eoldal.hu/oldal/otka-t-48423 http://delfin.klte.hu/~history/magykoz/kulpolitika.html Diplomatic Relations Hungary in English Continental policy in late 13th c. English-Habsburg relations, with Hungarian links. England and her relations with Angevin Naples. Edward I’s contacts with Charles II and Queen Maria The Continental diplomacy of England and Hungary in the 1290s. England’s contacts with Adolph of Nassau, with Hungarian touches Indirect connections Crusading. The Mongol threat in late 13th c. Edward I’s crusading enterprises and Mongol alliance. English-Hungarian crusading contacts I researced archival and manuscript sources, chancery, exchequer, correspondence and narrative material. Beyond grand diplomacy I searched for indirect contacts, in crusading or monastic orders, which help in viewing Hungary’s role in medieval Europe.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1800/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bárány Attila: "The English relations of Charles II of Sicily and Maria of Hungary", La Diplomatie des États Angevins aux XIIIe et XIVe siécles. Konferencia, Szeged, 2007. megjelenés alatt, 2008
Bárány Attila: “King Sigismund and the passagium generale (1391-96)”, CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ SIGISMOND DE LUXEMBURG, ORADEA, 6-9 DECEMBRIE, 2007. Oradea, megjelenés alatt, 2008
Bárány Attila: „Angol lovagok a nikápolyi csatában”,, Hadtörténelmi Közlemények 118 (2005) 3: 517-572., 2005
Bárány Attila: „Anglo-Luxemburg Relations during the reign of Emperor Sigismund”, Sigismundus Rex et Imperator, Art et Culture a l’Époque de Sigismond de Luxembourg 1387-1437. ed. Michel Pauly. Philipp von Zabern, Luxembourg-Mainz, 2005
Bárány Attila: „Crusades and Crusading in Hungarian Historiography”, Europe and the World in European Historiography, ed. Csaba Lévai, CLIOHres, Universitá di Pisa, Edizioni Plus, Pisa, 2006. 131-148., 2006
Bárány Attila: „Magyarország és a kései keresztes hadjáratok”, Magyarország és a keresztes háborúk. Lovagrendek és emlékeik. Szerk. Laszlovszky J. – Majorossy J. – Zsengellér J., Attraktor, Gödöllő, 2006. 139-165., 2007
Bárány Attila: „Gyilkosság a székesegyházban”, Magyarság és Európa – Tegnap és ma. Tanulmányok az Ady Endre Akadémia 15. születésnapjára. szerk. Orosz I., Mazsu J., Pallai L., Pósán L., Debrecen, 2007., 2007
Bárány Attila: „Középkori magyar királyi emlékek: Luxemburgi Zsigmond angliai kéziratokon”,, Történelmi Tanulmányok. Acta Universitatis Debreceniensis - Acta Historica XIV (2007) 51-80., 2007
Bárány Attila: „Uralkodói hatalom és eretnekség a későközépkori Angliában”, Történelmi Tanulmányok. Acta Universitatis Debreceniensis - Acta Historica XV (2008), Különszám, megjelenés alatt, 2008
Bárány Attila: „A wyclifita-lollard eretnekség és a királyi hatalom viszonya a későközépkori Angliában”,, Hatalom, legitimáció, ideológia. Szerk. Horváth Emőke. L’Harmattan, Budapest. 83-110., 2008
Bárány Attila: “King Sigismund and the Preparations for the Great Crusade”,, From Holy War to Peaceful Co-habitation. Diversity of Crusading and the Military Orders. International Workshop CEU Budapest, megjelenés alatt, 2009
Bárány Attila: “King Matthias and the Western European Powers”,, Matthias Rex 1458-1490 – Hungary at the Dawn of the Renaissance, International Conference, 2008. május 20-25., ELTE Budapest, megjelenés alatt, 2009
vissza »