Research of the acoustic structure of Hungarian consonant clusters in speech  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
48429
Type K
Principal investigator Olaszy, Gábor
Title in Hungarian A magyar beszédben előforduló mássalhangzó-kapcsolódások rezgésképének és akusztikai szerkezetének kutatása, rendszerezett leírása
Title in English Research of the acoustic structure of Hungarian consonant clusters in speech
Panel Linguistics
Department or equivalent HUN-REN Hungarian Research Centre for Linguistics
Starting date 2005-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 3.648
FTE (full time equivalent) 0.42
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A magyar hangtani kutatásokból hiányzik a mássalhangzó kapcsolódások akusztikai szerkezetének bemutatása. A kutatással elérni kívánt cél: ismerjük meg a mássalhangzó kapcsolódások akusztikai szerkezetét, tudjuk meg, hogy mely akusztikai paraméterek a legfontosabbak a mássalhangzó kapcsolódásokban a folyamatos beszéd korrekt felépítése szempontjából. Az akusztikai jelből visszakövetkeztethetünk az artikulációra. Itt arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyenek a mozgássorozati elemek a mássalhangzó kapcsolódásban, mely mozgáselemek egyszerűsödnek, illetve melyek nem változnak a mássalhangzó hagyományos, például intervokális helyzetű képzéséhez viszonyítva. A vizsgálatokat két-, három-, négy- és ötelemű mássalhangzó kapcsolatokra végeztük. A várható eredmény: összefoglaló leírás a magyar mássalhangzó kapcsolódások akusztikai szerkezetéről. Az eredményeket oktatási anyag formájában az Interneten is hozzáférhetővé tesszük.
Results in English
There are no data about the acoustic structure of consonant clusters in Hungarian speech. The aim of this research is to get more knowledge about the acoustic specialities of these speech building elements and to determine the invariant acoustic parameters. It is also possible to derive the articulation movements from the acoustic parameters, so the articulation of these consonant clusters can be studied as well. The following clusters are investigated: CC, CCC, CCCC, CCCCC. The result is a study about the Hungarian consonant clusters in speech. The book is to be published in Hungarian in 2007. Besides this the results can be studied ont he Internet at the home page: http://fonetika.nytud.hu/cccc . This interactive speech database serves as a good tool for education and research as well.
Full text http://real.mtak.hu/1802/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Olaszy Gábor: A nazálisok okozta szerkezetváltozás a zár-, rés- és zár-rés hangokban mássalhangzó-kapcsolat esetén, MTA Nyelvtudományi Intézet, 2006
Olaszy Gábor: Mássalhangzó-kapcsolódások a magyar beszédben, MTA Nyelvtudományi Intézet, 2007
Abari Kálmán, Olaszy Gábor: Internetes beszédadatbázis a magyar mássalhangzó-kapcsolódások akusztikai szerkezetének bemutatására, Olaszy Gábor, 2006
Back »