Paraszti közösségek átalakulása. Értékrendváltozás falun a 20. század második felében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48432
típus K
Vezető kutató Szilágyi Miklós
magyar cím Paraszti közösségek átalakulása. Értékrendváltozás falun a 20. század második felében
Angol cím Transformation of peasant communities. Altered sets of values of village communities in the 2nd half of the 20th century
zsűri Kultúra
Kutatóhely MTA Néprajzi Kutatóintézete
résztvevők Bali János
Kemény Márton
Kiss Márta
Rácz Katalin
Schwarcz Gyöngyi
projekt kezdete 2005-02-01
projekt vége 2009-12-31
aktuális összeg (MFt) 8.269
FTE (kutatóév egyenérték) 6.82
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatásban résztvevők részeredményei mozaik szerűen, de általánosíthatón foglalják magukba a 20. századi 'volt-parasztság' megélhetési lehetőségeinek és értékrendjének radikális átrendezése legfőbb tendenciáit. Jelentősen hozzájárul tehát kutatásunk annak a folyamatnak a megértéséhez, mely Magyarországon a parasztság mint társadalmi tényező felszámolódásához elvezetett. A témavezető a paraszti/parasztmunkási értékrend szerint szocializálódottaknak, majd az 1950-1960-as években téeszbe kényszerítetteknek az 1980-as években rögzített vallomásai felhasználásával dokumentálta a kényszerű és radikális értékrend-váltás megannyi következményét valamint – az 1990-es rendszerváltás utáni adatfelvételeire is figyelemmel – a „hagyományos paraszti” gazdálkodáshoz és életszervezéshez való visszatérés lehetetlenségére mutatott rá rész-elemzéseiben. A kutatók, akik Marcali környékén, Tarjánban, Somlóvásárhelyen, a szatmári Tiszaháton, Derecske körzetében és több más helyen végezték adatfelvételeiket, a mai falusi lakosságnak nemcsak a paraszti értékrendtől, hanem a földműveléstől való majdnem teljes eltávolodását dokumentálták. A gazdálkodás szinte csak agrár-vállalkozásként van jelen a falvakban. A munkanélkülivé-kényszernyugdíjassá válás és az állami támogatásra való rászorultság, a mezőgazdálkodásnak kiegészítő jövedelemforrásként való figyelembe vétele és a paraszti múltnak a turisztikai piacon való értékesítése látszik stratégiai azonosságnak ezeken a különböző vidékeken.
kutatási eredmények (angolul)
Results of participating researchers involve – detachedly but appropriate for generalisation – the main tendencies of the Hungarian peasantry (ex-peasantry) farming and living opportunities’ and values’ changes in the 20th century. This research adds a lot to understand more deeply the elimination of the peasantry as social factor. The leading researcher documented the consequences of the obligate and radical change of values of those who were socialized according to the values of peasantry/peasantry working in the industry, than forced into the agricultural collectives during the 1950-‘60. In his part analysis he pointed out – regarding also the researches made after the transition of 1990 – also the impossibility of the return to the “traditional peasant” farming and way of life. The researchers collected data in many places: Marcali, Tarján, Somlóvásárhely, Szatmár (Tiszahát), Derecske and in other parts. They documented quite complete secession not only from the peasant values but also from the farming as living form, which appears only in the form of agricultural entrepreneurs. These sociological and ethnological researches made different parts of the country sign that the main strategies seem to be becoming unemployed or pensioner, being entitled to supports from the state or other funds, regarding the agricultural works as source of complementary income and selling the peasant past in the market of tourism.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=48432
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bali János: Engels-telep Életstratégiák egy észak-magyarországi kisvárosban a bánya bezárását követően., ''A tudomány iskolája'' Bölcsész- és társadalomtudományi konferencia előadásai. Szerk.: Kadocsa László-Rádai Levente Dunaújváros, Dunaújvárosi Főiskola, 2007
Bali János: Otthonosság és határkoncepciók az Engels-telepen a bánya bezárását követően, Borsodnádasd: egy telepi település társadalomrajza. Szerk.: Bali János - Kemény Márton (szerkesztés alatt), 2009
Rácz Katalin: Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok kapcsolati viszonyai Borsodnádasdon, Borsodnádasd: egy telepi település társadalomrajza. Szerk.: Bali János - Kemény Márton (szerkesztés alatt), 2009
Schwarcz Gyöngyi: Telepi vagy falusi? Diszkurzív identitások Borsodnádasdon, Borsodnádasd: egy telepi település társadalomrajza. Szerk.: Bali János - Kemény Márton (szerkesztés alatt), 2009
Kiss Márta: Esélyek és korlátok. A borsodnádasdi turizmus sajátosságai, Borsodnádasd: egy telepi település társadalomrajza. Szerk.: Bali János - Kemény Márton (szerkesztés alatt), 2009
Schwarcz Gyöngyi: Being Swabian, remaining ethnic German. The characteristics of changing ethnic identities in a Hungarian village, Ethnologia Polona (under publication), 2009
Bali János: A zártkerti gazdálkodás jelentősége a Kádár-korszakban, Ethnographia CXV., 2005
Bali János: A középhegységi paraszt ökotípusa, Ethno-Lore. A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetének Évkönyve XXII. Szerk.: Vargyas Gábor, Berta Péter MTA NKI 11-45., 2005
Bali János: A Börzsöny-vidéki málnatermelő táj gazdaságnéprajza, Budapest, Akadémiai Kiadó, 2005
Szilágyi Miklós: Bevezetésként: az utóparaszti hagyományokról, Utóparaszti hagyományok és modernizációs törekvések a magyar vidéken. Szerk.: Schwarcz Gyöngyi, Szarvas Zsuzsa, Szilágyi Miklós MTA NKI, MTA TK, Budapest 9-16., 2005
Rácz Kata: A kalákától a TÉSZ-ig. A termelői együttműködések formaváltozásai az agrárszektorban, Utóparaszti hagyományok és modernizációs törekvések a magyar vidéken. Szerk.: Schwarcz Gyöngyi, Szarvas Zsuzsa, Szilágyi Miklós MTA NKI, MTA TK, Budapest 89-104., 2005
Schwarcz Gyöngyi: Esélyek, adottságok és stratégiák. Agrártermelők tarjánban és Kocséron, Utóparaszti hagyományok és modernizációs törekvések a magyar vidéken. Szerk.: Schwarcz Gyöngyi, Szarvas Zsuzsa, Szilágyi Miklós MTA NKI, MTA TK, Budapest 139-156., 2005
Kemény Márton: A mezőgazdaság helyzetének változása egyéni és közösségi szinten Muraszemenyén, Utóparaszti hagyományok és modernizációs törekvések a magyar vidéken. Szerk.: Schwarcz Gyöngyi, Szarvas Zsuzsa, Szilágyi Miklós MTA NKI, MTA TK, Budapest 169-182., 2005
Bali János: Hagyomány és modernizáció a nógrádi málnatermesztésben, Utóparaszti hagyományok és modernizációs törekvések a magyar vidéken. Szerk.: Schwarcz Gyöngyi, Szarvas Zsuzsa, Szilágyi Miklós MTA NKI, MTA TK, Budapest 331-344., 2005
Szilágyi Miklós: Tradíciók és kötődések változó világa, Honismeret, XXXIV. 5. sz. 60-64., 2006
Szilágyi Miklós: A vidéki élet kemény valósága az '50-es évek elején., Rálátás - Zsákai helytörténeti-honismereti, kulturális tájékoztató, VIII. 3. sz. 1-4., 2007
Szilágyi Miklós: Az egykori politikai erőszak természete - Homokmégyiek emlékeznek az 1950-es évekre, Múzeumőr, VI. 2. sz. 5-8., 2008
Kemény Márton: Social Continuity in a Western-Hungarian Village, The Anthropology of East Europe Review 23 (2): 47-51., 2005
Kemény Márton: Globális áramlatok és helyi normák között. A társadalmi folytonosság jelentősége egy közép-dunántúli faluban napjainkban., Korunk XVII (6): 79–85., 2006
Bali, János: The clicker. Home made rural engine-driven vehicle and process machine in Hungary in the second half of the 20th century., Touching Things. Ethnological aspects of Modern Material Culture (Studia Fennica Ethnologica) Eds.: P. Korkiakangas, T-R. Lappi, H. Niskanen, Finnish Lit. Soc. 217-225., 2007
Bali János: A lokális tradíció és a helyi közösségszerveződés a falusi főzőfesztiválok tükrében., A vidéki Magyarország az EU-csatlakozás után VII. Falukonferencia. Szerk.: Kovács Teréz MTA RKK Pécs, 376-384, 2007
Rácz Kata: Aprófalusi vállalkozások kapcsolatszerveződési mintái, A vidéki Magyarország az EU-csatalkozás után VII. Falukonferencia.Szerk.: Kovács Teréz MTA RKK Pécs, 183-191., 2007
Schwarcz Gyöngyi: Aprófalvak és a mezőgazdaság, A vidéki Magyarország az EU-csatalkozás után VII. Falukonferencia. Szerk.: Kovács Teréz MTA RKK Pécs, 113-120., 2007
Szilágyi Miklós: Sors és tapasztalat - Kisújszállási vallomások a paraszti életforma végső szakaszáról (Életmód és Tradíció 10.), MTA Néprajzi Kutatóintézete, Budapest, 239 lap, 2008
Szilágyi Miklós: Paraszti hagyomány és kényszer-modernizáció - Közelítések a néprajzi változásvizsgálathoz, MTA Néprajzi Kutatóintézete, Budapest, kb. 200 lap (megjelenés előtt), 2009
Kiss Márta: ''A tündérkirály lakhelyén, a legendák földjén.'' Lokális identitás, önreprezentáció és sztereotípiák, Mindennapi előítéleteink. Társadalmi távolságok és etnikus sztereotípiák. Szerk.: Bakó-Papp-Szarka. Balassi, Budapest, 133-150., 2006
Kiss Márta: Eltérő falukoncepciók. A turizmus és a beköltözés hatásai a falu érték- és normarendszerére, Értékek és normák interdiszciplináris megközelítésben. Szerk.: S. Nagy-Orbán, Gondolat, Budapest, 548-558., 2008
vissza »