Gerinctelen taxanokon belül előforduló agrobiont fajok ökológiai karakterének vizsgálata agrár és természetes élőhelyeken  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48434
típus K
Vezető kutató Samu Ferenc
magyar cím Gerinctelen taxanokon belül előforduló agrobiont fajok ökológiai karakterének vizsgálata agrár és természetes élőhelyeken
Angol cím Studies into the ecological characters of agrobiont invertebrates in their agricultural and natural habitats
zsűri Ökológia és evolúció
Kutatóhely MTA Növényvédelmi Kutatóintézet
résztvevők Jenser Gábor
Kádár Ferenc
Nagy Péter István
Sárospataki Miklós
Szita Éva
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 10.740
FTE (kutatóév egyenérték) 6.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A mezőgazdasági közösségek szerveződésének tanulmányozásával remélhetjük, hogy e közösségekben az egyensúlyt a környezetet károsító behatások nélkül is minél inkább a hasznos szervezetek javára tolhatjuk el. Ezen belül jelen pályázatban a mezőgazdasági közösségek nagy dominanciával jelentkező vezérfajait, az agrobiontokat vizsgáltuk. Pályázatunkban különféle életmódú és hovatartozású csoportokban: a pókok, futóbogarak, ragadozó tripszek, méhek, talajlakó fonálférgek körében kutattuk az agrobiont fajok ökológiai karakterét. A csoportok különféle ökoszisztéma szolgáltatásokat jelenítenek meg: természetes ellenségek, pollinátorok, a talajfertilitásban játszanak szerepet. A pályázat logikája a pókoknál már feltárt összefüggések érvényességének vizsgálata volt a többi csoportra nézve, illetve párhuzamosan az agrobiont pókokkal kapcsolatos ismereteink bővítése. A kutatások során a fonalférgek kivételével sikerült feltárnunk agrobiont fajokat minden vizsgált csoportban, ily módon sikerült azonosítani a jövőbeli célzott kutatások tárgyait, illetve értünk el kezdeti eredményeket ökológiai karakterük megismerésében. Az egyes csoportoknál részletekben menően megállapítot-uk ezen ökológiai karakterek kultúrák közti és regionális változékonyságát, illetve vizsgáltuk az agrár és természetes taxocönózisok kapcsolatát, a köztük lévő hasonlóságokat, különbségeket.
kutatási eredmények (angolul)
Studying the rules of community assembly in agricultural areas may provide possibilities to favour beneficial organisms and reduce the need for pesticide applications. In the present grant we focused on the dominant key species of agricultural communities, the agrobionts. We studied the identity and the ecological character of agrobionts in different generalist arthropod groups, such as spiders, carabid beetles, predatory thrips, bees and soil living nematodes. These groups provide a set of ecosystem services: pollination, natural enemies and soil fertility. The logic of the grant was to study whether rules that were applicable to agrobiont spiders may also functionin similar ways with agrobionts in the other taxa, plus to add to existing knowledge about agrobiont spiders. According to the pesent research we were able to identify agrobiont species in all but one (Nematodes) taxa , and thus we identified objects for future research, and gained initial data about their ecological character. By studying the individual taxa we were able to give account of the variability of ecological characters across different crops and regions. We could also study the similarities between agricultural and natural taxacoenoses.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=48434
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Andorkó, R., Kádár, F.: The ground beetle (Coleoptera, Carabidae) assemblages in a woodland habitat in Hungary: a comparison of their abundance and community structure., In: Serrano, J., Gómez-Zurita, J. and Ruiz, C. (eds.): Ground beetles as a key group for biodiversity conservation studies in Europe. Proc. XII. European Carabidologists, 2005
Samu, F. & Szinetár, Cs.: A database of spiders in mosaic landscapes: an example from the Kiskunság region in Hungary., 22th European Colloquium of Arachnology, Blagoevgrad, Bulgaria., 2005
Szita, É., Samu, F., Szinetár, C., Dudás, G., Botos, E., Horváth, R., Szalkovszki, O.: New data on the occurrence of Gnaphosa rufula (L. Koch, 1866) and Gnaphosa mongolica Simon, 1895 in Hungary., In: Deltshev, C., Stoev, P. (eds.) European Arachnology 2005. Acta zoologica bulgarica. Special issue No.1. pp. 329-334, 2006
Samu, F. & Szinetár, Cs.: Egy országos ökofaunisztikai adatbázis potenciális természetvédelmi hasznosítása: pókok példája a Kiskunsági NP-ból, III. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia, Eger., 2005
Szinetár, Cs., Kovács, P., Samu, F., Horváth, R.: Egy kiaparcellás lucernaföld talajlakó pókfaunája és annak szezonális változásai a Nyugat-Dunántúlon., BDTF Tud. Közl. Term. Tud. XV. 69-79, 2006
Kádár, F. és Samu, F.: A duplaedényes talajcsapdák használata Magyarországon., Növényvédelem 42: 305-312., 2006
V. Repasi, A. Agostinelli, P. Nagy, M.I. Coiro and F. Lamberti: Novel data on the distribution of Xiphinema (Nematoda: Longidoridae) species in Hungary, XXVIII Symposium of the European Society of Nematologists, Blagoevgrad, Bulgaria, 2006
Répási, V., Nagy, P., Coiro, M.I., Agostinelli, A., Lamberti, F.: Tűfonálféreg fajok (Nematoda: Longidoridae) agrárterületeken kívüli előfordulási viszonyai hazánkban, 7. Magyar Ökológus Kongresszus, Budapest, 2006
Sárospataki M. és Havas E.: Lehetséges agrobiont vadméh fajok málnaültetvényekben, 7. Magyar Ökológus Kongresszus, Budapest, 2006
Répási V., Nagy P., Coiro M.I., Agostinelli A., Lamberti F: Magyarországi tűfonálféreg fajok elterjedési viszonyai, illetve nevezéktani változásai, Növényvédelmi Tudományos Napok összefoglaló kötet, 15. old., 2007
Andorkó, R, Z. Elek and F. Kádár: The comparison of age structures and reproductive characteristics of two Carabus (Coleoptera, Carabidae) species, XIII Carbidologists' Meeting, 20-24 August, Blagoevgrad, Bulgaria, 2007
Szekeres, D., F. Kádár and Z. Dorner: Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) in transgenic herbicide tolerant maize hybrids: Impact of the transgenic crop or the weed control practice?, IOBC/WPRS Bulletin 33: 105-110, 2008
Jenser, G., Lipcsei, S., Szénási, Á. and Hudák, K.: Host range of the Arrhenotokous populations of Thrips tabaci (Thysanoptera: Thripidae), Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica 41(3-4), 297-303, 2006
Vierbergen, G., Cean, M., Hataláné Szelér, I., Jenser, G., Masten, T. & Simala, M.: Spread of two thrips pest in Europe_ Echinithrips americanus and Microcephalothrips abdominalis (Thysanoptera: Thripidae)., Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, 41(3-4), 287-96., 2006
Kádár, F.: A Harpalus rufipes (Coleoptera: Carabidae) repülési aktivitása. Mit mutatnak a fénycsapdák fogásai?, Növényvédelem 45: 15-20, 2009
Samu, F. Szinetar, Cs.: Regional variations in agrobiont composition and agrobiont life history traits within Hungary, 25th European Congress of Aracnology, Alexandruopolis, Greece, 2009
Rypstra, A. L. & Samu, F.: Size dependent intraguild predation and cannibalism in coexisting wolf spiders (Araneae: Lycosidae)., Journal of Arachnology 33: 390-397., 2005
Andorkó, R., Kádár, F.: Carabid beetle (Coleoptera: Carabidae) communities in a woodland habitat in Hungary., Entomologica Fennica 17: 221-228., 2006
Szekeres, D., Kádár, F. and Kiss, J.: Activity density, diversity and seasonal dynamics of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) in Bt- (MON810) and in isogenic maize stands., Entomologica Fennica 17: 269-275., 2006
Takács, A., Jenser, G., Kazinczi, G. & Horváth, J.: Natural weed host of tomato spotted wilt virus (TSWV) in Hungary, Cereal Research Communications, 34(1), 685-88, 2006
Répási, V., Nagy, P., Coiro, M.I., Agostinelli, A., Lamberti, F: A Magyarországon előforduló tűfonálféreg (Nematoda, Xiphinema) fajok elterjedési viszonyainak áttekintése, újabb vizsgálatok alapján., Növényvédelem, 42: 655-661., 2006
Barsi, L., Répási, V., Nagy, P., Agostinelli, A., Coiro, M.I.: A new record of Paralongidorus rex Andrássy, 1986 from Hungary and comments on head morphology of P. maximus (Bütschli, 1874) Siddiqi, 1964 (Nematoda: Dorylaimida), Nematologia Mediterranea, 35: 61-67, 2007
Jenser, G., Vierbergen, B. & Szénási, Á.: Thysanoptera larvae living on chiclweed (Stellaria media Linneus) under continental climatic conditions, Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica 42(2), 389-90, 2007
Batáry, P. Báldi, A. Samu, F. Szűts, T. Erdős, S.: Are spiders reacting to local or landscape cale efects in Hungarian pastures?, Biological Conservation, 141: 2062-2070, 2008
Samu, F. Horváth, A. Szita, É. Bernáth, B. Botos, E. Fetykó, K.: The effect of source habitats on arable spider communities: is proximity the most important?, IOBC/WPRS Bulletin, 34: 89-92, 2008
Samu, F., Csontos, P.& Szinetár, Cs.: From multi-criteria approach to simple protocol: Assessing habitat patches for conservation value using species rarity, Biological Conservation, 141: 1310-1320, 2008
vissza »