Mondattani opcionalitás a magyar nyelvben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48454
típus PD
Vezető kutató Surányi Balázs
magyar cím Mondattani opcionalitás a magyar nyelvben
Angol cím Syntactic optionality in Hungarian
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 18.203
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt a magyar nyelvben található mondattani szabadság főbb megnyilvánulásait vetette beható, komparatív jellegű vizsgálat alá. A projekt eredménye szerint e jelenségek—egy kivétellel—megfelelnek a Minimalista Program (MP) nyelvelmélete gazdaságossági elvének, amennyiben a kutatás megmutatta, hogy az általuk képviselt szintaktikai opcionalitás vagy (A) a nyelvtan szempontjából pusztán látszólagos, vagy (B) az egyes alternánsok egymással nem rendezett gazdaságossági mértékéből adódik. (A): Az egyes szórendi alternatívák lexikai elemei alakilag azonosak, azonban legalább egy elem eltérő lexikai tulajdonságokkal (jelentéssel, ill. morfoszintaktikai jegyekkel) rendelkezik az egyes alternánsokban, s így a szórendi opciók valójában nem egymás alternatívái. Előfordulhat, hogy az egyes szórendi opcióknak megfelelő különböző derivációk minden szempontból megegyező elemeket tartalmaznak, gazdaságosság szempontjából mégsem egymás versenytársai, mert eltérő összjelentéseket (pl. hatókör, információszerkezet) valósítanak meg. (B): A szórendi alternáció egymástól minimálisan különböző derivációk megegyező vagy egymással nem rendezhető mértékű gazdaságosságából ered. Végül pedig, a kutatás szerint a magyar posztverbális mező jelentéstani különbségekkel nem korreláltatható szórendi szabadságáért az ún. Scrambling mozgatás egy típusa felelős, mely sem az (A), sem pedig a (B) típusú elemzést nem teszi lehetővé, s így valódi kihívást jelent az MP gazdaságossági hipotézise számára.
kutatási eredmények (angolul)
This project has investigated the key manifestations of syntactic “freedom” in the Hungarian clause, adopting the perspective of the Minimalist Program (MP). The syntactic optionality exhibited by the set of phenomena analyzed here proved to either (A) be merely apparent as far as the grammar itself is concerned, or (B) to be due to unordered degrees of grammatical economy. (A): Although the lexical items participating in the alternating word order patterns have identical forms, at least one element bears different lexical properties (meaning, or morphosyntactic features) in the alternants, which, therefore, are not true free variants. The derivations corresponding to the respective word order options may also be composed of fully identical elements, yet, they are not each other’s competitors in terms of grammatical economy, hence they cannot give rise to true syntactic optionality, in cases where the individual derivations target different global meanings (scope interpretation, information structure etc). (B): The syntactic optionality stems from the fact that the degrees of grammatical economy characterizing the alternative derivations are equal (or not comparable in terms of the economy metric). Finally, the freedom of postverbal word order falls neither under (A) nor under (B): the Scrambling movement that brings it about is a truly optional operation in Hungarian (where it incurs no interpretive differences), thus posing a real challenge to the current MP.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1806/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Surányi B: Multiple foci and discourse-configurationality, pp.95–105. In: Karnowski, P; Szigeti, I (eds.) Language and Language Processing. Peter Lang, Frankfurt, 2006
Surányi B: PP-hasadás és láncredukció, pp. 277–296. In: Kálmán, L. (szerk) KB 120. A Titkos Kötet. Nyelvészeti Tanulmányok Bánréti Zoltán és Komlósi András Tiszteletére. Tinta Kiadó, Budapest, 2006
Surányi B: Object Shift and linearization at the PF interface, Theoretical Linguistics 31(1-2): 199-213, 2005
Surányi B: Multiple movements in multiple questions and pair list answers, pp. 112-113. In: Adger, D; Svenonius, P. (eds.) The GLOW Newsletter. Spring 2005., 2005
Surányi B: Hungarian NC: a universal quantifier / indefinite ambiguity account, pp. 559-577. Proceedings of Chicago Linguistics Society 39. Chicago Linguistics Society, Chicago, IL, 2005
Surányi B: Movement and choice functions: On the syntax/semantics interface of answerhood conditions., pp. 24-31. In Comorovski, I; M, Krifka (eds.) Proceedings of the ESSLLI Workshop on the Syntax, Semantics and Pragmatics of Questions. ESSLLI, Nancy, 2004
Surányi B: PP-split and Chain Reduction (provisional title)., To appear in: Approaches to Hungarian Vol. 11. Akadémiai, Budapest, 2009
Surányi B: Differential Quantifier Scope: Q-Raising versus Q-Feature Checking, pp. 215-240. Bonami, O; Cabredo, P (eds.) Empirical Issues in Syntax and Semantics 5., 2004
Surányi B: Triggering Wh-fronting, pp. 231-259 In: Pinón, CJ; Siptár, P. (eds.) Approaches to Hungarian Vol. 9. Akadémiai, Budapest., 2005
Surányi B: Hungarian as a Japanese-type scrambling language, pp. 561–574. . In: Davis, C; Deal, AR; Zabbal, Y. NELS 36: Proceedings of the 36th annual meeting of the North East Linguistics Society. GLSA, UMass, Amherst., 2006
Surányi B: Scrambling in Hungarian, Acta Linguistica Hungarica 53(4): 393–432, 2006
Surányi B: Mechanisms of wh-saturation and interpretation in multiple wh-movement, pp. 289–318 In: Cheng, L; Corver, N. (eds.) Wh-movement: Moving On. The MIT Press, Cambridge, MA., 2006
Surányi B: Quantification and focus in Negative Concord, Lingua 116.3: 272–313, 2006
Surányi B: Predicates, negative quantifiers and focus: Specificity and Quantificationality of n-words, pp. 255–286. In: É.Kiss, K. (ed.) Event Structure and the Left Periphery. Springer, Dordrecht, 2006
Surányi B: Focus structure and the interpretation of multiple questions, pp. 229-253. Schwabe , K; Winkler, S. (eds.) On Information Structure, Meaning and Form. John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, 2007
Surányi B: Határozók és kvantorok a magyar mondatszerkezetben. A magyar "rugalmas" szórend., In Maleczki, M; Németh, TE (eds.) A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VIII. SZTE, Szeged, 2008
Surányi B: Locative adverbial incorporation in Hungarian, To appear in: É. Kiss, K (ed.) Adverbs and adverbial adjuncts at the interfaces (series: Interface Explorations, ed. Alexiadou, A) Mouton de Gruyter, Berlin/New York, 2009
vissza »