Egy magreceptor, a peroxisoma proliferátor aktivált receptor (PPAR) patogenetikai szerepe psoriasisban és UV indukálta nonmelanoma bőrdaganatokban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48457
típus K
Vezető kutató Remenyik Éva
magyar cím Egy magreceptor, a peroxisoma proliferátor aktivált receptor (PPAR) patogenetikai szerepe psoriasisban és UV indukálta nonmelanoma bőrdaganatokban
Angol cím The role of peroxisome proliferator avtivated receptor (PPAR), a nuclear receptor, in the patomechanism of psoriasis and UV induced non-melanoma skin cancers
zsűri Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
Kutatóhely ÁOK Bőrgyógyászati Tanszék (Debreceni Egyetem)
résztvevők Balogh Attila József
Emri Gabriella
Horkay Irén
Simics Enikő
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.850
FTE (kutatóév egyenérték) 4.72
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A peroxisoma proliferátor aktivált receptor (PPAR alfa, béta és gamma) ligand által aktivált transzkripciós faktorok, magreceptorok. Lipid ligandjaik által a környezeti hatások közvetlenül szabályozzák a DNS-ben hordozott genetikai információk átírását és befolyásolják a proliferációt, a differenciációt, a sejthalált, az egyedfejlődést és a homeosztázist. Bőrbetegségek (psoriasis, bőrdaganatok, acne) patomechnaizmusa tanulmányozására alkalmas modell a megfelelő sejtek in vitro tenyészete, valamint bőrbiopsziás minták feldolgozása. In vitro keratinocyta (KC) differenciáció során génexpressziós vizsgálatokkal új, differenciációban szerepet játszó géneket identifikáltunk. KC tenyészetben UVB besugárzás után meghatároztuk QRT-PCR-hez az optimális normalizáló géneket. Továbbá kimutattuk, hogy mindhárom PPAR mRNS differenciációtól függően expresszálódik, UVB-re szintjük csökken. Faggyúmirigyben a PPAR gamma expressziója és szignalizációja különbözik patológiás, normál és tenyésztett faggyúmirigyben. Kisszámú acnés beteg PPAR gamma gén DNS szekvenciájában nem találtunk eltérést. Az epidermális KC-k lipid anyagcseréjében fontos ABC molekulacsalád néhány tagjának mRNS szintje UVB besugárzás hatására csökkent, míg egy splice variáns növekedett. KC-kban virális RNS-t imitáló hatásra az innate immunrendszerhez tartozó Nod-like receptorok expressziója változik. Mindezen adatok hozzájárulnak a gyulladásos és proliferatív bőrbetegségek patomechanizmusának jobb megértéséhez.
kutatási eredmények (angolul)
PPAR alpha, -beta and -gamma which are transcription factors activated by ligands. Through their lipid ligands environmental effects regulate directly the transcription of the genetic information coded in DNA, and influence the proliferation, differentiation, cell death, embryogenesis and homeostasis. In vitro cell culture, assessment of skin biopsy samples are suitable models for studying pathomechanism of skin diseases. We identified new genes relevant for differentiation using gene expression analysis of keratinocytes (KC) differentiated in vitro. We identified in KC culture the optimal normalizer genes for QRT-PCR after UVB irradiation. We show, that the mRNA expression of the 3 PPAR studied is dependent on the differentiation state of the cells and decreases after UVB. In sebaceous gland the expression, signalization of PPAR-gamma were shown to be different in pathologic, normal, cultured sebaceous gland. Studying some acne patients we could not observe any alteration in their PPAR-gamma gene DNA sequence. mRNA expression of some members of ABC molecule family important in the lipid metabolism of epidermal KC was decreased after UVB irradiation, whereas the mRNA expression of a splice variant was increased. In KC the expression of the Nod-like receptors belonging to the innate immune system was increased after viral RNA mimicking stimulus. All these data contribute to the better understanding of the pathomechanism of inflammatory and proliferative skin diseases.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1807/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Remenyik É, Balogh A, Paragh Gy, Juhász A, Köbling T, Mikó E, Scholtz B.: Kvantitálási nehézségek RT-PCR kapcsán, Bőrgyógy. Vener. Szle. 82. (6) 269., 2006
Balogh A, Vanczák V, Varga V, Katona E, Horkay I, Remenyik É.: Acnés betegek peroxiszóma proliferátor-aktivált receptor gamma gén DNS szekvenciája, Bőrgyógy. Vener. Szle. 82.(6), 283., 2006
Markó L, Paragh Gy, Ugocsai P, Böttscher A, Orsó E, Wikonkál N, Remenyik É, Schmitz G.: UV fény hatása ABC transzporter gének expressziójára keratinocitákban, MDT Nagygyűlés, 2006. dec. 14-16. Budapest, 2006
Benkő Sz, Gregus A, Balogh A, Varga A, Emri G, Kovács K, Veréb Z, Remenyik É, Rajnavölgyi É.: Az inflammaszóma és szignaloszóma fehérjéit (Nalp, Nod, kaszpáz) kódoló gének konstitutív és indukálható expressziójának öszsehasonlító vizsgálata, MIT Ifjúsági Napja, 2006. nov. 16-17. Pécs, 2006
Dózsa A, Tóth B, Bíró T, Remenyik É, Zouboulis C, Dezső B, Nagy L.: Role of a lipid activated transcription factor, PPARgamma in sebocytes, EADV 15th Congress, 2006. october Rhodes, 2006
Dózsa A, Tóth B, Bíró T, Remenyik É, Zouboulis C, Dezső B, Nagy L.: Peroxiszóma proliferáció aktiválta receptor gamma (PPARgamma) molekula szerepe a faggyúmirigyben, V. Magyar Sejtanalitikai Konferencia, 2006. május Budapest, 2006
Emri G, Benko S, Balogh A, Varga A, Remenyik É, Rajnavölgyi E.: Study of mRNA expression of the CIITA transactivator in human keratinocytes (citálható poszter), J. Invest. Dermatol. 127 (2S) 11., 2007
Dózsa A, Tóth B, Bíró T, Remenyik É, Dezső B, Zouboulis C, Nagy L.: Role of a lipid activated transcription factor peroxisome proliferation activated receptor gamma in sebocytes (citálható poszter), J. Invest Dermatol 127 (2S) 81., 2007
Balogh A, Törőcsik D, Paragh Gy, Emri G, Wikonkál N, Horkay I, Remenyik É.: Peroxiszóma proliferátor aktiválta és retinoid receptor mRNS expressiója in vitro differenciált keratinocytákon (citálható poszter), Bőrgyógy. Venerol. Szle. (közlés alatt), 2007
Markó L, Paragh Gy, Ugocsai P, Böttscher A, Orsó E, Wikonkál N, Remenyik É, Schmitz G.: ATP binding cassette transporters of keratinocytes are differentially regulated by UV light (poszter), EADV, 2007. május Wienna, 2007
Dózsa A, Tóth B, Bíró T, Remenyik É, Zouboulis C, Dezső B, Nagy L.: A PPAR gamma molekula funkciójának vizsgálata ép és kóros faggyúmirigyben, Bőrgyógy. Vener. Szle. 82. (6) 270., 2006
Varga A, Balogh A, Emri G, Remenyik É, Rajnavölgyi É, Benkő Sz.: The effect of polyIC on the expression of Nod-like receptors in human keratinocytes, Annual Meeting of the Hungarian Immunology Society, 2007. 17-19. October Hajdúszoboszló, 2007
Dózsa A, Dezső B, Bálint L.B, Tóth B, Bíró T, C. Zouboulis, Remenyik É, Nagy L.: Differential PPARgamma expression and signaling in normal and pathological sebocytes in vivo and in vitro, in preparation, 2009
Balogh A, Törőcsik D, Nagy L, Remenyik É.: Magreceptorok funcionális vizsgálata in vitro keratinocyta differenciálódás során, Bőrgyógy. Vener. Szle., 2008
Paragh Gy, Ugocsai P, Vogt T, Schling P, Kel A.E, Tarabin V, Liebisch G, Orsó E, Markó L, Balogh A, Köbling T, Remenyik É, Wikonkál N, Mandl J, Farwick M, Schmitz G.: Whole genome transcriptional profiling identifies novel differentiation regulated genes in keratinocytes, Experimantel Dermatology (submitted), 2009
Emri G, Horkay I, Remenyik É.: Szabadgyökök szerepe az UV indukált bőrkárosodásokban, Orvosi Hetilap, 147 (16), 731-735., 2006
Remenyik É, Emri G, Horkay I.: Free radicals in skin diseases in ROS and Diseases, Ed Goth L, Research Signpost, Printed in India, 37/661., 2007
Remenyik É, Töröcsik D, Paragh Gy, Balogh A, Dózsa A, Markó L, Emri G, Horkay I.: Magreceptorok, Bőrgyógy. Vener. Szle 83. (3) 105-108., 2007
Balogh A, Paragh Gy. Jr, Juhász A, Köbling T, Törőcsik D, Mikó E, Varga V, Emri G, Horkay I, Scholtz B, Remenyik É.: Reference genes for quantitative real-time PCR in UVB irradiated keratinocytes, J. Photochem. Photobiol. B: Biology 11;93(3):133-9, 2008
vissza »