Magyarország világi archontológiája I. (1000-1301) és III. (1458-1526) kötet  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48460
típus K
Vezető kutató Zsoldos Attila
magyar cím Magyarország világi archontológiája I. (1000-1301) és III. (1458-1526) kötet
Angol cím Archontology of Medieval Hungary vol. I. (1000-1301) and vol. III. (1458-1526)
zsűri Történelem
Kutatóhely Történettudományi Intézet (HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
projekt kezdete 2005-10-01
projekt vége 2010-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.650
FTE (kutatóév egyenérték) 3.54
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A két részből álló kutatás eredményeként egyrészt nyomtatásban megjelent a "Magyarország világi archontológiája 1000–1301" c. kötet, mely a teljesség igényével összegzi az Árpád-kor világi méltóság- és tisztségviselőiről fennmaradt adatokat, minden korábbi kísérletnél szélesebb forrásbázis felhasználásával. A kötet választ ad arra a kérdésre, hogy kik voltak egy-egy méltóság vagy tisztség betöltői a vizsgált időszakban és követhetővé teszi a méltóságviselő személyek karrierjének alakulását, egyúttal további intézmény-, politika- és társadalomtörténeti vizsgálatokhoz is nélkülözhetetlen adatokat nyújtva. Másrészt a kutatás késő középkori (1458–1526) részében kéziratban rendelkezésére áll egy 250 oldalt meghaladó terjedelmű archontológia és vár-adattár, amely jelentős, érdemi előrehaladást jelent, s megalapozza a további kutatások munkáját, melyek eredményeként majd elkészülhet a magyar késő középkor archontológiájának modern és a mai elvárásoknak is megfelelő kézikönyve.
kutatási eredmények (angolul)
The research that has been conducted can be split into two parts. The first part resulted in the publication of the handbook The archontology of Hungary between 1000-1301. The book serves as a complete summary of the dignitaries and officials of the period based on the hitherto largest collection of sources. Furthermore, the work lists all the positions held by one person, therefore it makes it possible to follow an individual’s career as it had progressed over time. Thus, the book will be essential for future institutional, political and social studies of the era. The second part of the research resulted in a 250-page database of archontology and a complete list of castles and their owners concerning the period of Hungarian history between 1458-1526. Consequently, this should be regarded as a significant breakthrough and it will serve as a foundation for future research.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=48460
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Horváth Richárd: Az ecsedi Bátoriak várbirtokai a kései középkorban, Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 41. (2006) 305–326., 2006
Horváth Richárd: Castrum Teremhegy. Adalékok az udvarház terminus magyarországi történetéhez, Castrum. A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 3. szám. (2006/1.) 59–71., 2006
Horváth Richárd (Társszerzők: Neumann Tibor, C. Tóth Norbert): Oklevelek a Bátori család történetéhez, Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 41. (2006) 327–368., 2006
Horváth Richárd: Források a csepregi erősség középkori történetéhez, Vasi Szemle 60. (2006) 427–435., 2006
Horváth Richárd: Ismeretlen források Gyügye község és Bálványos vár középkori történetéhez, Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 42. (2007) 295–303., 2007
Horváth Richárd [társszerző: Koppány András]: Zádorvártól Vázsonykőig, Castrum. A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 7. szám. (2008/1.) Szerk. Feld István. Budapest, 2008. 17–38., 2008
Horváth Richárd: Rendszertelenség a rendszerben? A késő középkori castellumok és az írott források, Kastélyok évszázadai, évszázadok kastélyai. Tanulmányok a 80 éves Koppány Tibor tiszteletére. Szerk.: Feld István és Somorjay Selysette. Budapest,. Budapest, 2008. 17–38., 2008
Horváth Richárd: Charles Coulson: Castles in Medieval Society. Fortresses in England, France and Ireland in the Central Middle Ages., Századok 142. (2008) 520–524., 2008
Horváth Richárd: Életrajzi szilánkok Bátori István politikai pályafutásáról (1458–1490), Szabolcs–szatmár–beregi Szemle 43. (2009: 1.) 48–82., 2009
Zsoldos Attila: Miklós országbíró, Honoris causa. Tanulmányok Engel Pál tiszteletére. Szerk. Neumann Tibor, Rácz György. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 40. – Analecta Mediaevalia III.) MTA, 2009
Horváth Richárd: Vas megye tisztségviselői a késő középkorban (1458–1526), Vasi Szemle 64. 722–737., 2010
Zsoldos Attila: Magyarország világi archontológiája 1000–1301, (História Könyvtár – Kronológiák, adattárak 11.) História – MTA TTI, Bp. 382 old., 2011

 

Projekt eseményei

 
2011-12-13 17:17:30
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Történettudományi Intézet), Új kutatóhely: Történettudományi Intézet (MTA Történettudományi Intézet).
vissza »