The development of social and emotional competence in preeschool children  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
48475
Type K
Principal investigator Zsolnai, Anikó
Title in Hungarian Az érzelmi és a szociális kompetencia fejlődése óvodáskorban
Title in English The development of social and emotional competence in preeschool children
Panel Psychology and Education
Department or equivalent Institute of Education (University of Szeged)
Participants Lesznyák, Márta
Starting date 2005-01-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 4.850
FTE (full time equivalent) 2.28
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Óvodás korú (36–69 hónapos) gyerekekkel végzett 2006-os keresztmetszeti (N=119) és az ezt követő (2006-2008) longitudinális (N=29) vizsgálatunk célja a proszociális és az agresszív viselkedést meghatározó szociális és érzelmi készségek fejlettségének, a készségek összefüggéseinek és néhány háttérváltozóval való kapcsolatuknak a feltárása volt. A vizsgálatban két kérdőívet (Mize és Ladd, 1988; Tremblay, 1992; gyermek- és pedagógusváltozat), valamint egy bábozáson alapuló mérőeszközt (Mize és Ladd, 1988; Murphy és Eisenberg, 1997; gyermekváltozat) alkalmaztunk. Mind a keresztmetszeti, mind a longitudinális vizsgálat szerint a segítségkérés mértéke az óvodai évek alatt fokozatosan csökken, ugyanakkor nő az ellenállásé, az egyezkedésé, valamint a bántalmazásé. A lányok érzelemkifejezése mindegyik életkorban erőteljesebb a fiúkénál, s már középső csoportos kortól a fiúk gyakrabban bántalmazzák kortársaikat. A készségműködések nemek szerinti eltéréseinek kis számából arra következtethetünk, hogy a nemek szerinti jelentősebb differenciálódás nem erre az életkorra tehető. Az anya és az apa iskolázottsága a proszociális és az agresszív viselkedést meghatározó készségekkel szignifikáns kapcsolatot mutat, ám mind az anya, mind az apa esetében ezek az értékek igen alacsonyak. Kutatásunk egyik legfontosabb eredménye, hogy az óvodai évek elején meglévő készségkapcsolatok nagy része a későbbiekben jelentős módon nem változik sem az önjellemzés, sem a pedagógusok ítéletei alapján.
Results in English
The aim of our cross- sectional (N=119) and longitudinal (N=29) research with preschool age children (36-69 months) was to discover the developmental level of social and emotional skills determining aggressive and prosocial behavior and to reveal associations between these skills and some background factors. We applied two questionnaires (Mize and Ladd, 1988; Tremblay, 1992; a child- and a teacher-version) and an instrument based on puppet plays (Mize and Ladd, 1988; Murphy and Eisenberg, 1997; child-version) in our study. Self-ratings and teacher-ratings suggest that girls can be characterized by higher levels of expressing emotions at every age, whereas overt aggression is more characteristic of boys from the age of 5-6 years on. Correlation analysis of self-ratings revealed that the fewest number of significant correlations could be found at the youngest age and the highest number of significant correlations were found at the last data collection wave. Most of the relations formed by the beginning of preschool years do not change considerably later. Significant differences between correlation coefficients derived from teachers’ ratings were studied, too. These results show that the relations formed early do not change considerably with age. Father’s and the mother’s educational levels showed significant correlations with the skills determining prosocial and aggressive behavior, but the differences between the correlation coefficients were not significant in any of the cases.
Full text http://real.mtak.hu/1813/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Zsolnai Anikó-Lesznyák Márta-Kasik László: Preschoolers' aggressive and prosocial behaviours., 20th Biennal ISSBD Meeting, Würtzburg, július 13-17. 2008, 2008
Zsolnai Anikó: A szociális készségek és képességek mérési lehetőségei, V. PÉK konferencia, Szeged, április 12-14. absztraktok, 2007
Zsolnai Anikó: A szociális és az érzelmi kompetencia fejlettsége óvodáskorban, V. PÉK konferencia, Szeged, április 12-14. absztraktok, 2007
Zsolnai Anikó és Kasik László: Az érzelmek szerepe a szociális kompetenciában, Új Pedagógiai Szemle, 2007/7-8. sz. 3-15., 2007
Zsolnai Anikó: Az agresszív és a proszociális viselkedés alakulása 3-7 éves korban., VII. ONK, Bp. október 25-27. Összefoglalók, 2007
Zsolnai Anikó: A szociális kompetencia fejlettsége gyermek – és serdülőkorban., Fejlesztő Pedagógia, 3-4. sz. 93-96., 2007
Zsolnai Anikó-Kasik László-Lesznyák Máta: A szociális és az érzelmi kompetencia fejlettsége óvodás korban, Magyar Pedagógia 2007/3. 233-270., 2008
Zsolnai Anikó-Lesznyák Márta-Kasik László: Az agresszív és a proszociális viselkedés alakulása óvodás korban. Egy olasz-magyar összehasonlító vizsgálat eredményei, Iskolakultúra, 2008/5-6. sz. 40-49., 2008
Zsolnai Anikó-Kasik László-Lesznyák Márta: Óvodás korú gyerekek agresszív és proszociális viselkedése. Egy longitudinális vizsgálat eredményei, Új Pedagógiai Szemle, 2008/6-7. 91-109., 2008
Zsolnai Anikó: Az agresszív és a proszociális viselkedést meghatározó szociális és érzelmi készségek alakulása óvodás korban, VIII. ONK, Bp. 2008. november 13-15., 2008
Zsolnai Anikó: A szocialitás fejlesztése 4-8 éves életkorban., Mozaik Kiadó, 2006
Back »