The Formation of Latin Literacy in Medieval Hungary  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
48508
Type PD
Principal investigator Nemerkényi, Előd
Title in Hungarian A latin írásbeliség kialakulása a középkori Magyarországon
Title in English The Formation of Latin Literacy in Medieval Hungary
Panel History
Department or equivalent Eötvös József College (Eötvös Loránd University)
Starting date 2004-01-01
Closing date 2007-09-30
Funding (in million HUF) 18.203
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kutatási munkatervem (A latin írásbeliség kialakulása a középkori Magyarországon) célja a következő volt: a latin nyelv szemszögéből megvizsgálni Magyarország beilleszkedését a nyugati keresztény kultúrkörbe. A munkaterv témakörébe tartozott a szóbeliség és írásbeliség, a kéziratos kultúra, illetve a királyi és egyházi igazgatás vonatkozó szerepének vizsgálata is. Általában úgy vélem, hogy A latin írásbeliség kialakulása a középkori Magyarországon című kutatási munkatervem a következő eredményekkel járt: az átlagos képzettségű litterati és az írástudó elit kapcsolatának megállapítása, valamint a recepció különböző csatornáinak meghatározása a nyugati latin kultúra importja és exportja szempontjából. Végül megállapítottam, hogy a latin írásbeliség kialakulására vonatkozó töredékes forrásanyag vizsgálata során alkalmazható a centrum és periféria elmélete a középlatin filológia művelői számára.
Results in English
The purpose of my research project (The Formation of Latin Literacy in Medieval Hungary) was the following: to examine Hungary's adaptation to Western Latin culture from the point of view of the Latin language. The scope of the research project contained the study of the relevant functions of orality and literacy, the manuscript culture, as well as the royal and ecclesiastic administration. Overall, I believe that the major contributions of my research project on The Formation of Latin Literacy in Medieval Hungary were the following: the establishment of the relationship of the litterati of a modest training and the literate elite and the provision of new insights on the various channels of reception in terms of importing and exporting mainstream Latin culture. Finally I concluded that, while examining the fragmented evidence on the formation of Latin literacy in freshly Christianized territories, one can adapt the concepts of center and periphery to the study of Medieval Latin.
Full text http://real.mtak.hu/1820/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Nemerkényi Előd: The Formation of Latin Literacy in Medieval Hungary: Abstract, In American Philological Association: 137th Annual Meeting – Abstracts, ed. John F. Miller, 110. Philadelphia: American Philological Association, 2006., 2006
Nemerkényi Előd: Havas László, ed.: Sancti Stephani regis primi Hungariae Libellus de institutione morum, Budapesti Könyvszemle 18.3 (2006): 275–7., 2006
Nemerkényi Előd: Zoltán J. Kosztolnyik: Hungary under the Early Árpáds, 890s to 1063, Quaestiones Medii Aevi Novae 8 (2003): 384–5., 2004
Nemerkényi Előd: Az Ottó–kori reneszánsz, In A Magyar Őstörténeti Munkaközösség Egyesület jubileumi konferenciája, ed. Szigeti Antal, 133–6. Budapest: Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó, 2007., 2007
Nemerkényi Előd: Latin Classics in Pannonhalma in the Eleventh Century, Philobiblon 8–9 (2003–2004): 512–24., 2004
Nemerkényi Előd: Cathedral Libraries in Medieval Hungary, Library History 20.1 (2004): 7-17., 2004
Nemerkényi Előd: The Religious Ruler in the Admonitions of King Saint Stephen of Hungary, In Monotheistic Kingship: The Medieval Variants, ed. Aziz Al–Azmeh – János M. Bak, 231–47. Budapest: Central European University, 2004., 2004
Nemerkényi Előd: Medieval Glosses in MS Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 6211, Acta Mediaevalia 17 (2004): 247–52., 2004
Nemerkényi Előd: Ancient Rhetoric and the Deliberatio of Bishop Gerard of Csanád, Journal of Medieval Latin 14 (2004): 118–27., 2004
Nemerkényi Előd: Latin Classics in Medieval Hungary: Eleventh Century, Debrecen: University of Debrecen Department of Classical Philology; Budapest: Central European University Department of Medieval Studies, 2004., 2004
Nemerkényi Előd: Cicero in Medieval Hungary, Filologia Mediolatina 13 (2006): 187–97., 2006
Nemerkényi Előd: The Formation of Latin Literacy in Medieval Hungary, Mittellateinisches Jahrbuch 41.3 (2006): 417–21., 2006
Nemerkényi Előd: Latin Szentírás–magyarázat – 11. század: Szent Gellért: Deliberatio, In A magyar irodalom történetei. Vol. 1, A kezdetektől 1800–ig, ed. Jankovics László – Orlovszky Géza, 49–58. Budapest: Gondolat Kiadó, 2007., 2007
Nemerkényi Előd: Szent István Intelmeinek kutatástörténete., In Classica – Mediaevalia – Neolatina, ed. Havas László – Tegyey Imre, vol. 2, 95–101. Debrecen: Societas Neolatina Hungarica – Sectio Debreceniensis, 2007., 2007
Back »