A fenntartható fejlődés, a klímaváltozás és a földhasználat változása társadalmi-gazdasági tényezőinek összefüggése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48531
típus K
Vezető kutató Farkasné dr. Fekete Mária
magyar cím A fenntartható fejlődés, a klímaváltozás és a földhasználat változása társadalmi-gazdasági tényezőinek összefüggése
Angol cím Sustainable development of agriculture: relationship between climate change and socio-economic factors pf land use%
zsűri Növénytermesztés, állattenyésztés
Kutatóhely Mikroökonómiai Tanszék (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem)
résztvevők Hustiné Béres Klára
Molnár András
Naárné Dr. Tóth Zsuzsanna Éva
Vas Judit
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2009-06-30
aktuális összeg (MFt) 7.020
FTE (kutatóév egyenérték) 1.48
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás alapvető célja volt, hogy hozzájáruljon a címben jelölt összefüggések vizsgálata módszertanának fejlesztéséhez, és az adatbázis előállításának korlátain belül bemutassa az európai földhasználat változásának következményeit, különös tekintettel az új tagállamok helyzetére. Ennek megfelelően javaslatot tettünk egy indikátor sorra, amellyel lehetőség nyílik a múltbeli adatok alapján a jövőbeni trendek felvázolására. Vizsgáltuk a köztük lévő korrelációt, és aggregálási lehetőségüket egyetlen index formájában. A fenntarthatóság kulcskérdéseként tanulmányoztuk a társadalmi (ökológiai és ökonómiai) hatékonyság mérésének, és Malmquist index segítségével a hatékonysági tartalékok feltárásának lehetőségeit. A fenntarthatóság legnagyobb kihívása a klímaváltozás. Módszertani javaslatot tettünk az érzékenység és adaptációs képesség mérésére, a klíma és a társadalmi, gazdasági folyamatok mezőgazdasági földhasználatra gyakorolt hatásának integrált elemzésére szcenárió elemzés keretében. Megállapítottuk, hogy a földhasználat mind a mitigációs, mind az adaptációs politikában kiemelt szerepet kell, hogy kapjon. Az adaptáció elősegítéséhez egy célirányosabb támogatás-politikára van szükség. Azonosítottuk a jövőbeni földhasználat hajtóerőit. Összehasonlítást végeztünk az új és régi tagállamok között a hajtóerők vonatkozásában. Irodalmi összefoglalót készítettünk a társadalmi, gazdasági aspektusokat is magukban foglaló földhasználati modellekről. Adaptáltuk a SWFM modellt.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of the research was to develop a methodology which can be used for examining the interrelationship in sustainable development of agriculture, pattern of land use and climate change. We examined these issues in the European Union, showing the differences of the new members. We have also given a series of indicators based on our data for showing the new trends. We have examined their correlations and possibilities for aggregations in the form of a single index. We have also analysed the possibilities of measuring the social factor productivity and its reserves by using the Malmquist index. The biggest challenge of sustainability is climatic change. A measurement suggestion was given by us, which can be used for measuring for sensibility, vulnerability and adaptation capability and furthermore for integrated analysing of the impacts of economic processes used in land use. Vulnerability assessment in combination with scenario analyses allows the project results to contribute towards policy formulation. According to us the land use should get central attention both in mitigation and adaptation policy. For successful adaptation to climate it is necessary to have more targeted subsidy policy. We have identified the future drives of land use change. A comparison of drives was also done between the old and new member states. A literature review of land use models has been made. The SWFM (Silsoe Whole Farm model) was also adapted by us.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=48531
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
E Dobó, F Tompe, M K Singh, M Fekete Farkas, I Szűcs: Socio-economic Assessment and Sustainability of Biomass energy production in European Union, MENDELNET 2006 Conference. Brno, Csehország, 2006.11.28-2006.11.29, CD kiadvány, ISBN: 806 851 62 1, (független idéző 1), 2006
J. Abildtrup, E. Audsley, M. Fekete-Farkas, C. Giupponi, M. Gylling, P. Rosato, M. Rounsevell: Socio-economic scenario development for the assessment of climate change impacts on agricultural land use: a pairwise comparison approach, Environmental Science & Policy, ELSEVIER, Volume 9, Issue 2, April 2006, Pages 101-115 (Független idéző: 26, függő: 9; összesen: 35), 2006
Erika Dobó, M K Singh, Mária Fekete Farkas: Socio-Economic analysis of Agriculture Policies impact on Agri-Environment, In: „8th Annual International Round Table Seminar”. University of Economics, Prága. Prága, Csehország, 2006.10.12-2006.10.13. (Előadás), 2006
Mária Fekete-Farkas, Zoltán Novák, István Szűcs: Challenges and Barriers of Sustainable Development of Agriculture in the Central and Eastern European Countries, Management and Sustainable Development 1-2, Bulgaria, pp. 79-87, ISSN: 1311-4506, 2005
Mária Fekete Farkas, Erika Dobó, Mahesh Kumar Singh, Mark Rounsevell, Eric Audsley: Socio-Economic Aspect of Climate Change Impact on Food Production Sources and Ecosystems in Europe, CEREAL RES COMMUN 1 :(II), pp. 781-784, (független idéző 2), 2006
Mária Fekete Farkas, M K Singh, István Farkas: Relationship Pattern of Sustainable Energy Use and Global Environmental Changes, "Energy and the Environment” International Congress. Opatija, Horvátország, 2006.10.25-2006.10.27. pp. 371-378, ISBN: 953 6886 09, 2006
Maria Fekete Farkas, Klára Béres-Husti, István Szűcs: Economic Evaluation of Chemical Pollution, Food Safety, Biodiversity and Sustainability, CEREAL RES COMMUN II: pp. 797-800, (független idéző 4), 2006
Mária Fekete Farkas, M K Singh: Econometrics of solar drying in agriculture: Solutions to Agri-environmental Problems, (független idéző 1), In: Istvan Farkas (szerk.): 15th International Drying Symposium kiadványa. I. kötet. Budapest, Magyarország, 2006.08.20-2006.08.23. pp. 797-, ISBN 963 9483 59 1, 2006
M K Singh, Erika Dobó, Mária Fekete Farkas: Economic perspective of the Environmental Change and Biodiversity Los sin Europe, „8th Annual International Round Table Seminar”. University of Economics, Prága. Prága, Csehország, 2006.10.12-2006.10.13. (Előadás), 2006
M K Singh, Mária Fekete Farkas, Erika Dobó, Márton Jolánkai: Coping with Climate Change: Impacts on agro-ecology and adaptation in Europe, „III. Within European Union” Nemzetközi Konferencia. Mosonmagyaróvár, Magyarország, 2006.04.05-2006.04.07. CD kiadvány, ISBN 963 936 46 73, (függő idéző 1), 2006
M K Singh, Mark Rounsevell, Eric Audsley, Mária Fekete Farkas, Erika Dobó: Accessing Environmental effects on Agricultural Land Use Changes and Agro-ecosystem in Europe, World Congress: „Agricultural Engineering for a better World”. CIGR/EurAgEng/VDI-MEG/FAO. Bonn, Németország, 2006.09.03-2006.09.07. pp. 75-76, CD kiadvány, ISBN 3-18-0919, 2006
Fekete Farkas M, Dobó E, Nagy O, Szűcs I: Vulnerability of Agriculture in Central and Eastern European Contries, CD kiadvány, ISBN 80-8069-704-3, International Scientific Days 2006. „Competitivness in the EU-Challenge for the V4 countries”. Nitra, Szlovákia, 2006.05.17-2006.05.18. pp. 83-88, 2006
Erika Dobó, Maria Fekete Farkas, Mahesh Kumar Singh, István Szűcs: Measurement Techniques of Effectiveness and Environmental Impact on Agriculture: An Overview, In: Can Aktan (szerk.): „2 nd International Conference on Business, Management and Economics”. Session 13. - Environmental Economics. YASAR University. Izmir, Törökország, 2006
Erika Dobó, Mária Fekete Farkas, Mahesh Kumar Singh, István Szűcs: Ecological-Economic Analysis of Climate Change on Food System and Agricultural Vulnerability: A Brief Overview, CEREAL RES COMMUN II, pp. 777-780, (független idéző 16, függő idéző 5, összesen: 21), 2006
Valko G, Fekete Farkas M: The measurement of sustainability in agriculture, Economic Research in Food, Agriculture, Environment and Development, 2007 EAAE PhD Workshop. Rennes, Franciaország, 2007.09.04-2007.09.05., 2007
Maria Fekete-Farkas, Jozsef Molnar, Istvan Szucs, Valko Gabor: Sustainable Growth And Its Measurement in Agriculture, In: Coskun Can Aktan, Sabah Balta (szerk.): Third International Conference on Business, Management and Economics. Izmir, Törökország, 2007, pp. 267-284, 2007
Maria Fekete Farkas, MaheshKumar Singh: Ecological economic and environmental aspect of solar drying in agriculture, The 5th Asia-Pacific Drying Conference 13-15 august 2007, Hong Kong. Poster presentation, 2007
Mahesh Kumar Singh, Maria Fekete Farkas, Jozsef Molnar: Econometric perspective of environmevtal change and biodiversity loss in Europe, In: Nábrádi A, Lazányi J, Herdon M (szerk.): Agrárgazdaság, vidékfejlesztés, agrárinformatika : AVA 3 nemzetközi konferencia, ISBN:978-963-87118-7-8, 2007
Mahesh Kumar Singh, Maria Fekete-Farkas, Istvan-Szucs: Agriculture land use changes and the dynamics of climate system: A sustainable approach Cereal research Communications, CEREAL RES COMMUN II: pp. 1061-1064, 2007
Fekete Farkas Maria, Singh Mahesh Kumar, Rounsevell Mark, Audsly Eric: Dinamics of changes in agricultural land use arising from climate , policy and socio-economic pressure in Europe, In: Lehota József, Takácsné György Katalin (szerk.): Tradition and Innovation. Gödöllő, Magyarország, 2007.12.03, p. 172., 2007
Erika Dobó, Maria Fekete-Farkas, Mahesh Kumar Singh, István Szücs: Measurement Techniques of Effectiveness and Environmental Impact on Agriculture: An Overview, Editor: C.C. Aktan, Yasar University International Journal of Business, Management and Economics 1., 17-p, ISSN 13 06 1097, 2007
Maria Fekete Farkas, Istvan Szucs, Tibor Varga: Technological Progress and Efficiency Change in Hungarian Agriculture After the EU Accession, In: Can Aktan (szerk.): STUDIES IN ECONOMICS - THEORY & POLICY. (Megjelenés alatt), 2008
Gabor Valko, Maria Fekete Farkas: Indicators of Sustainable Agriculture with Special attention of those of Climate Change, International conference on Social Sciences, 21-22 August 2008, Izmir, Turkey (Konferencia-előadás), 2008
Fekete-Farkas M, M K Singh: THE MAIN DRIVERS OF LAND USE CHANGES IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES, 4TH International Conference on Economics and Business Management. Izmir, Törökország, June 5-8, 2008, 2008
Fekete Farkas Maria, Singh Mahesh Kumar, Rounsevell Mark, Audsley Eric: Dynamics of changes in agricultural land use arising from climate, policy and socio-economic pressures in Europe, BULL SZENT ISTVÁN UNIV II. pp. 505-514, ISSN 1586-4502, 2008
Dobo E, Singh MK, Toth T, Fekete-Farkas M: MEASURING AGRICULTURAL CROP VULNERABILITY, SENSITIVITY AND ADAPTIVITY IN CEECS, CEREAL RES COMMUN 2: 1291- p., 2008
Farkasné Fekete Mária: A mezőgazdasági területek érzékenységének és adaptációs képességének mérési lehetőségei, GAZDÁLKODÁS 53:(3) pp. 222-232 , ISSN 0046-5518, 2009
Farkasné Fekete M, Szűcs I, Varga T: Malmquist-index alkalmazása a komplex tényező hatékonyság mérésére, Kocziszky Gy (szerk.): VII. Nemzetközi Konferencia, 2009. május 19-20. (I. kötet), Miskolci Egyetem Gazdaságtud. Kar, pp. 102-109, ISBN:978-963-661-891-9, 2009
Valkó Gábor, Farkasné Fekete Mária, Szűcs István, Mohamed Zsuzsanna: The measurement of sustainability in agriculture, In: Szűcs I, Zsarnóczai S, Molnár J, Benet I, Szabó G, Szabó L, Villányi L (szerk.): Economics of sustainable agriculture, Szent István Egyetemi Kiadó, 2008. p. 295, 2008
Fekete-Farkas M, M K Singh: MAIN DRIVERS OF AGRICULTURAL LAND USE CHANGE IN EUROPE, CEREAL RES COMMUN 1: 539- p., 2008
Farkasné Fekete Mária: Externáliák a mezőgazdaságban, AGROINFORM SZAKLAP 2006. junius: pp. 16-18. ISSN 1786-6219, (független idéző 2; függő idéző 1, összesen: 3), 2006
Klára Béres, István Husti: Alternative economic indicators in food chain according to life quality and sustainability, CEREAL RES COMMUN II: pp. 801-804, 2006
Farkasné Fekete Mária: Externáliák és gazdasági növekedés a mezőgazdaságban, „Agráralkalmazkodás a változó gazdasághoz”. X. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok. Gyöngyös, 2006. március 30-31. Teljes anyag: CD lemezen, ISBN: 963 229 623 0, 2006
Naárné Tóth Zsuzsanna: A termőföld közgazdasági értéke és piaci ára, Doktori (PhD) értekezés. Szent István Egyetem, Gödöllő, 2006. 179 p., 2006
Erika Dobó, Mária Fekete-Farkas,Orsolya Nagy, M.K. Singh: The potential effects of climate change on Agricultural land-use processes in Europe, „III. Within European Union” Nemzetközi Konferencia. Mosonmagyaróvár, Magyarország, 2006.04.05-2006.04.07. CD kiadvány, ISBN 963 936 46 73, 2006
Farkasné Fekete Mária: A klímaváltozás közgazdasági aspektusai, VI. Nemzetközi konferencia, Miskolci Egyetem-GTK, Miskolc-Lillafüred, 2007. okt.10-11, (Előadás), 2007
Maria Fekete Farkas, Jozsef Molnár, Istvan Szucs: Role of State adminstration in apdating land estate and farm size conditions, In: Csáki Cs, Forgács Cs (szerk.): Agricultural Economics in TransitionStudies on the Agricultural and Food Sector in Central and Eastern Europe. pp. 435-444,, 2008
M.K. Singh, Erika Dobó: An empirical study of climate change effects and agriculture vulnerability, 4th International Conference for Young Researchers of Economics, 2-4 October 2006, Gödöllő. Vol. I. pp. 94-98, ISBN: 963 9483 67 2, 2006
Edit Toma, Maria Fekete-Farkas: Effects of Cultural Differences in Business Environment Concerning th Flow of Working Capital, International Conference on Social Sciences, szeptember 10-11, 2009, Törökország, Izmír. (Elfogadott konferencia-előadás), 2009
Fekete-Farkas Maria, Szucs Istvan, Varga Tibor: Efficiency and its reserves in the agriculture of Visegrad countries-Benchmarking analyzing, 3rd Central European Conference in Regional Science. Október 7-9, 2009, Szlovákia, Kassa. (Elfogadott konferencia-előadás), 2009
M Fekete Farkas, M Rounsevell, E Audsley: Socio-economic Scenaris of Agricultural Land Use Change in Central and Eastern European Countries, „European Association of Agricultural Economists” 11th International Congress, Dánia, Coppenhága, 2005
vissza »