Határainkon kívüli nyelvjárási és névtani kutatások  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48542
típus K
Vezető kutató Hajdú Mihály
magyar cím Határainkon kívüli nyelvjárási és névtani kutatások
Angol cím Dialectological and onomatological researches out of our borders
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely Magyar Nyelvtudományi Társaság
projekt kezdete 2005-02-01
projekt vége 2009-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.850
FTE (kutatóév egyenérték) 0.95
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Közel 30 évvel ezelőtt, még akkor az OSZK keretében működő Magyarságkutató Intézet anyagi támogatásával, majd az OTKA megalakulása után annak pályázatai segítségével kezdtünk hozzá új módszerű kutatásainkhoz, melynek nyomán 12 általános tájszótárnak (7 megjelent), 21 szakmai tájszótárnak (9 megjelent), 3 kötött szókapcsolat-gyűjteménynek (mind megjelent) és Lakatos Demeter moldvai csángó költő versgyűjteményének (kritikai kiadásban megjelent) anyagát gyűjtettük össze a határokon kívüli magyarság nyelvkincséből. A meg nem jelent munkák archiválásáról korábban a Néprajzi Múzeum, az utóbbi időben pedig a Magyar Nyelvtudományi Társaság gondoskodik. Módszereink lényege, hogy pályázati kiírások és személyes levelezés útján megkeressük a határokon kívüli kutatókat (elhunytak esetében örökösüket), s elkérjük, megvásároljuk kész adatgyűjtésüket, a magyar nyelvjáráskutatás és névtan számára hasznos, értékes munkáikat. Több száz határon kívüli és forrásértékű kutatást végző tanítóval, lelkésszel, egyetemi tanárral és hallgatóval, de egyszerű kétkezi dolgozóval is kapcsolatot tartunk régi munkáik közkinccsé tétele, új kutatásra való fölkészítés és további munkavégzés érdekében. Sok munkával kiépített kutatóhálózatunkat továbbra is szeretnénk fönntartani és bővíteni újabb pályázat elnyerésével.
kutatási eredmények (angolul)
Almost 30 years ago, at that time with the financial help of the "Magyarságkutató Intézet" (Institute of Hungary's Research) belonging to "OSZK" (Hungarian National Library) then when the "OTKA" (Hungarian Scientific Research Fundation) has been established through their tenders, we've started our researched based on new methods. During the years we have collected the data of the roundaries of Hungary of 12 general dialect dictionaries (7 has already been published), 21 classified dialect dictionaries (9 has been already published), 3 collections of proverbs (all has been published) and the collected poems of the moldavian "csángó" poet Demeter Lakatos. The unpublished works has been archiveted by the "Néprajzi Múzeum" (Museum of Ethnology), and recently by "Magyar Nyelvtudományi Társaság" (Society of Hungarian Linguistics). Our methods are based on foundation invitations and personal contact through wich we get into contact with researchers abroad (or their heirs in case of those who are not any longer with us), and we buy their data collection that are valuade to the Hungarian dialectology and onomatology.We have contact to few hundred teachers, priests, professors, students, and overday workers who are living abroad, and have valuable works to dialectology to publish their old works and to encourage then to write new ones. With the help of new applications would like to maintain and develop our research network.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1829/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Hajdú Mihály: Pesty Frigyes helynévgyűjtésének megjelentetése, Névtani Értesítő, 28. sz. 205--215., 2006
Kurtucz Mihály: Személynevek Kisiratoson, ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Névkutató Munkaközössége. p. 66., 2005
Zsigmond Győző: Csillagok, csillagképek magyar népi nevei. Csillagokhoz fűződő néphagyomány, ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Névkutató Munkaközössége. p. 106., 2005
Rancz Teréz: Kézdialmási tájszótár, ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Dialektológiai és Szociolingvisztikai Tanszék. p. 40., 2007
Sarusi Mihály: Kisiratosi tájszótár, ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Dialektológiai és Szociolingvisztikai Tanszék. p. 130., 2008
Janitsek Jenő: A háromszéki Székföld jelenkori és történeti hely- és családnevei, Magyar Nyelvtudományi Társaság. p. 202., 2008
vissza »