The study of the role of actin cytoskeleton in the development of human diseases by biophysical methods  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
48545
Type PD
Principal investigator Hild, Gábor
Title in Hungarian Egyes humán betegségek hátterében álló citoszkeletális rendellenességek alapjainak vizsgálata biofizikai módszerekkel
Title in English The study of the role of actin cytoskeleton in the development of human diseases by biophysical methods
Panel Molecular and Structural Biology and Biochemistry
Department or equivalent Fluoreszcencia Spektroszkópiai Kutatócsoport (MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája)
Starting date 2004-10-01
Closing date 2006-07-01
Funding (in million HUF) 12.614
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az aktin filamentumok sejten belüli tulajdonságait nagyszámú aktinkötő fehérje képes befolyásolni. Egy speciális, az aktinhoz kötődni képes, és a polimerizáció nukleációs lépését elősegítő fehérje a formin. Vizsgálataink során kimutattuk, hogy a formin képes az aktin flexibilitását megnövelni, és a kialakult flexibiltás növekedést az aktin termodinamikai stabilitásának csökkenése kíséri. Eredményeink alapján felállítottunk egy modellt, mely szerint ha a formin az aktin végéhez kötődik, akkor az flexibilitás növekedést eredményez, míg ha az oldalához, akkor a protomerek közötti kapcsolat erősödése figyelhető meg. Az aktinkötő fehérjék csoportjába tartozó konzervatív felépítésű fehérje a kofilin képes a monomereken a nukleotid kicserélődését gátolni, míg a profilin a nukelotidok kicserélődésének fokozásában játszik szerepet. Vizsgálataink során arra a kérdésre kerestük a választ, hogy miként befolyásolják a fent említett aktinkötő fehérjék az aktin nukleotidkötő zsebének szerkezetét. Az aktin monomerhez kötött fluoreszcens nukleotidot (ε-ATP) semleges kioltó (akrilamid) segítségével vizsgáltuk a Stern-Volmer egyenlet egy módosított formájának segítségével. Az eredmények azt mutatták, hogy a kofilin jelenléte lecsökkentette a fluorofór hozzáférhetőségét az akrilamid számára, ami a nukleotidkötő zseb becsukódását, kompaktabbá válását jelezte. Ezzel szemben a profilin kötődése megnövelte az ATP-kötő zseb oldat felé mutatott hozzáférhetőségét.
Results in English
The dynamics and organization of the actin filaments in cells are regulated by a large amount of actin-binding proteins. Formin is an important intracellular protein playing fundamental role in the nucleation of the actin filaments’ polymerization. Our data suggested that actin filaments were more flexible and thermodynamically less stable in the presence of formin. A model was proposed in which formin binding to barbed ends makes filaments more flexible, while the binding to the sides of the filaments stabilizes the protomer-protomer interactions. Cofilin is a conserved regulator of cytoskeletal dynamics can inhibit the nucleotide exchange on actin monomers. Another actin binding protein is profilin that can promote the nucleotide exchange on actin monomers. We investigated whether cofilin and profilin influenced the structure of actin monomers around the ATP binding pocket. The fluorescence of the actin bound ε-ATP was quenched with a neutral quencher (acrylamide). The data were analysed with a modified form of the Stern-Volmer equation. The experiments revealed that in the presence of cofilin the accessibility of the bound ε-ATP decreased, indicating a closed and more compact ATP-binding pocket induced by the presence of cofilin. In the presence of profilin the accessibility of the bound ε-ATP increased, indicating a more approachable protein matrix around the ATP-binding pocket.
Full text http://real.mtak.hu/1831/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Bugyi B, Papp G, Hild G, Lőrinczy D, Nevalainen EM, Lappalainen P, Somogyi B, Nyitrai M: Formins regulate actin filament flexibility through long range allosteric interactions, J Biol Chem, 281(16):10727-36, 2006
Papp G, Bugyi B, Ujfalusi Z, Barko Sz, Hild G, Somogyi B, Nyitrai M: Conformational changes in actin filaments induced by formin binding to the barbed end, Biophysical Journal, 91(7):2564-72, 2006
Back »