Légköri aeroszol vízoldható szerves alkotóinak kémiai jellemzése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48556
típus K
Vezető kutató Marton Aurél
magyar cím Légköri aeroszol vízoldható szerves alkotóinak kémiai jellemzése
Angol cím Chemical characterization of water Soluble Components of the Atmospheric Aerosol
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely MÜKKI MTA-PE Levegőkémiai Kutatócsoport (Pannon Egyetem)
résztvevők Kiss Gyula
Martonné dr. Schmidt Erika
Szentes Gabriella
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2010-04-30
aktuális összeg (MFt) 8.700
FTE (kutatóév egyenérték) 7.61
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
1. Az atmoszférikus aeroszolban előforduló vízoldható szerves komponensek (WSOC) felületaktivitásának polarográfiás vizsgálata - Az ún. finom aeroszol frakció WSOC anyagai eltérő, évszakok szerint változó polarográfiás maximumelnyomó hatást mutattak. - Polarográfiás maximumelnyomás vizsgálatára vonatkozó kísérleteink megerősítették a feltevést, miszerint, az aeroszol oldott szerves anyaga felületaktivitással bír. - Modellvegyületekkel végzett kísérleteink igazolták, hogy a legintenzívebb maximumelnyomó vegyületek a fulvósavakhoz hasonló szerkezettel rendelkezhetnek. A WSOC komponensek között tehát valószínűsíthető huminszerű anyagok (HULIS) előfordulása. 2. A WSOC fémmegkötő kapacitásának és a fém – WSOC komplex stabilitási állandójának meghatározása - Stripping voltammetriás módszert dolgoztunk ki a Cu(II)-WSOC komplexek egyensúlyi állandójának és a WSOC komplexképző kapacitását meghatározására. - Eredményeink szerint az aeroszol WSOC egyes komponensei pH 7.8 oldatban az ismert kelátképző vegyületekhez (pl. EDTA) hasonló erősséggel kötik meg a Cu(II)-ionokat (logK ~ 16). - A WSOC látszólagos komplexképző kapacitását pH 7.8 oldatban 6.6 – 39 nmol Cu(II) / mgC-nek találtuk. Ezen kapacitásértékek nagyságrendileg összevethetőek az esővízben, illetve felszíni vizekben mért irodalmi adatokkal.
kutatási eredmények (angolul)
1. Polarographic study of the surface activity of the water soluble organic components (WSOC) of the atmospheric aerosols. - The WSOC components of the so called fine aerosol fraction showed a well defined reproducible suppression activity of the poarographic current maxima. - A study of the effect of maximum suppression proved the hypothesis concerning the surface activity of the WSOC components which plays an important role in the formation of the cloud condensation nuclei and the rain drops. - Study of the maximum suppression effect of several model compounds revealed that the most efficient maximum suppressors are structurally similar to the fulvic acid. Consequently, the occurrence of humic like substances (HULIS) among the WSOC components is very likely. 2. Determination of the metal binding capacity of the WSOC and the apparent binding constant of the metal – WSOC associates. - A stripping voltammetric method was developed for the determination of the binding constant of the Cu(II) – WSOC associates and for the Cu(II) complexing capacity of the WSOC. - Results (obtained at pH=7.8) indicate that certain components of the WSOC bind the metal almost as strongly (logK ~ 16) as the common complexing ligands like e.g. the EDTA. - The apparent complexing capacity of the WSOC (at pH=7.8) changed from 6.6 – 39 nmol Cu/mgC. These capacity values are well compared with the published complexing capacity data obtained for rain and surface waters.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=48556
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szentes, G., Schmidt, E., Kiss, Gy., Marton,A.: Electrochemical evidence of surface activity of organic compounds of the atmospheric aerosols, Faraday Discussion 130, Atmospheric Chemistry, Leeds (2005), 2005
Szentes, G., Kiss, G., Gelencsér, A., Marton, A.: Effect of water suluble organics of tropospheric fine aerosols on the polarographic maxima, Abstract of the European Aerosol Conference, Ghent, 2005., 2005
Feczkó, T., Marton, A., Molnár, Á., Szentes, G.: Estimation of uncertainty of direct radiative forcing of the aeroszol for a rural site in central Europe, Atmospheric Environment, 39, 7127-7136 (2005), 2005
Szentes, G.,Marton,A.: Polarographic study of surface activity of organic components of atmospheric aerosols, pp. 479-482 in Proc. 12th Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Sept. 26., 2006
Szentes G., Schmidt E., Marton A.: HULIS as a metal binding ligand – an electrochemical study of the complexation of Cu(II)-ions, Joint INTROP-ACCENT-EUROCHAMP workshop on „HULIS and their role in the atmosphere'' 23- 24. November, 2006, Budapest, Hungary, 2006
Szentes G., Schmidt E., Marton A.: Surface activity of organic components of the atmospheric aerosols, Absztrakt # P2.25. Book of abstracts, 20th Conference of the European Colloid and Interface Society and 18th European Chemistry at Interfaces Conference, pp. 235., 2006
Szentes, G., Magda, K.,Marton, A.,Miyazaki, Y.: Binding of toxic metal ions to alginate natural polyelectrolyte, J. Ion Exchange, 18, 174-179, 2007
Szentes, G., Magda, K.,Marton, A.,Miyazaki, Y.: Binding of toxic metal ions to alginate natural polyelectrolyte, 4th International Conference on Ion Exchange, Chiba, Japan, Oct. 15-19., 2007
Szentes, G., Schmidt, E., Marton, A.: Water soluble organic compounds of the aerosol as metal complexing ligands, European Aerosol Conference, Salzburg, Sept. 9-14, 2007
Szentes, G., Schmidt, E., Marton, A.: A légköri aeroszol szerves alkotói, mint komplexképző ligandumok, Centenáriumi Vegyészkonferencia, Sopron, május 29-június 1., 2007
Szentes, G., Schmidt, E., Földényi, R., Marton, A.: Polar organic components of the atmospheric aerosols as metal complexing ligands, 2nd EuCheMS Chemistry Congress, Torino, September, 16 – 20, 2008., 2008
Szentes, G., Schmidt, E., Földényi, R., Marton, A.: ASV characterization of metal complexing properties of atmospheric aerosols, International Conference on Electrochemical Sensors, Dobogókő, October, 6 – 9, 2008., 2008
vissza »