The Integrated Theoretical Modell of Business Relationships' Value  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
48560
Type K
Principal investigator Simon, Judit
Title in Hungarian Az üzleti kapcsolatok értékének integrált elméleti modellje
Title in English The Integrated Theoretical Modell of Business Relationships' Value
Panel Economics
Department or equivalent INSTITUTE OF MARKETING AND COMMUNICATION SCIENCES (Corvinus University of Budapest)
Participants Mandják, Tibor
Starting date 2005-02-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 2.850
FTE (full time equivalent) 0.34
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A pályázatban megjelölt legfontosabb célokat megvalósítottuk: feltártuk a téma legfontosabb – főleg – nemzetközi szakirodalmát, majd felállítottuk saját elméleti modellünket, amelyet operacionalizáltunk. Az értékmodellben három szinten határoztunk meg. Az első a tranzakciós, a második a kapcsolati, a harmadik pedig már a hálózati szint. A vevő és az eladó szempontjából is vizsgálva a kapcsolatot, mindkét kapcsolati szereplő modelljében két oldalt fogalmaztunk meg, a gazdasági és a társadalmit. Minden egyes oldal összesen kilenc értékelemet tartalmaz. Az értékelemeket – látens változóként - állításokkal, skálákkal írjuk le, amelyeknek elvégeztük, főleg a külföldi szakirodalom alapján a validálását, amelyben kvalitatív és kvantitatív kutatást végeztünk. Összességében az empírikus kutatási eredmények azt mutatják, hogy a vevők és az eladók számára az értékmodell elemekre bontott, többoldalú értelmezése releváns és értelmezhető. A két szempontú megközelítésben a gazdasági elemeket összességében nagyon hasonlóan ítélik meg, a társadalmi értékelemek esetében mutatkoznak inkább eltérések. A kapcsolatnak a két félre vonatkozó, a piaci helyzettől és erőtől kevésbé befolyásolt elemeinek megítélésében jelentős hasonlóság figyelhető meg, ami a kapcsolat összeszokottsága mellett azt is mutatja, hogy a két fél fontosnak tartja a személyes, a nem gazdasági értékelemeket is, és erről hasonlóan gondolkodnak.
Results in English
The targets of the project have been fulfiled: after a broad literature review we set up our model and followed the operational steps. The integrated value model consists of 3 levels: the transactional, the relationship and the network level. The model will be formulated for the 2 major players: seller and buyer, and for each player are defined the economic and social sides with the 9 value constituents. The value constituents as latent variables are described with indicators. The scales of indicators are validates used the international standard validation methods. The interpretation of the model has been investigated by qualitative and quantitative research methods. The economic value constituents are evaluted rather similar, the social constituents rather differently by the buyers and sellers. It has be proven that the social elements of the relationship is important for the players of the relationship.
Full text http://real.mtak.hu/1833/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Mandják Tibor-Chameeva-Bouzdine Tatjana-Simon Judit: Business relationship value matrices: enabling the theory building, Working paper N°76-04, Bordeaux Business School, 2004, 2005
Simon Judit-Mandják Tibor: Towards an integrated value model of business relationships, First stage, qualitative research results, Working paper N°75-04, Bordeaux Business School, 2006, 2006
Mandják Tibor-Simon Judit-Szalkai Zsuzsa: Understanding Institutional Markets from a Network Perspective: Empirical Findings about the Hospital Market in Hungary, in: 22nd IMP Group Conference, 2006, Milano, 2006
Mandják, Tibor – Szántó, Zoltán: Business relationship management and sociology: Part I. How economic sociology does cope with business relationship?, In Bordeaux Business School, Business Relationship Management Research Centre, N° 106-06, Bordeaux, 2006: 1-20, 2006
Mandják, Tibor – Szántó, Zoltán-Orbán, Annamária: Business relationship management and sociology: Part II. Thoughts about the social embeddedness of business relationship, In Bordeaux Business School, Business Relationship Management Research Centre, N° 106-06, Bordeaux, 2006: 1-20, 2006
Mandják, Tibor: Business relationship management and sociology: Part III. Theoretical model of business relationship management., In Bordeaux Business School, Business Relationship Management Research Centre, N° 106-06, Bordeaux, 2006: 1-20, 2006
Mandják, Tibor-Simon, Judit: Az üzleti élet mindennapi csodái… Az üzleti kapcsolatok értékének integrált modellje, Marketing Oktatók Klubjának 12. konferenciája, Budapest, 2006
Mandják, Tibor-Simon, Judit: Fist Steps of the Empirically Test of the Integrated Business Relationship Value Model, in: 23nd IMP Group Conference, 2007, Manchester, 2007
Mandják, Tibor: Concept of an Integrated Value Model of Business Relationship, Az MTA Marketingtudományi Bizottság Konferenciája a Magyar Tudomány Hetében, 2007. november 13., 2007
Simon, Judit: Measuring Value in Business Relationship, Az MTA Marketingtudományi Bizottság Konferenciája a Magyar Tudomány Hetében, 2007. november 13., 2007
Mandják, Tibor - Simon, Judit: A Complicated Answer to a Simple Question with some Empirical Findings: The Integrated Value Model, French_German-Swiss Workshop on B2B Marketing, Lausanne 2008. június 20-22., 2008

 

Events of the project

 
2020-02-17 13:04:27
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: _GTK / Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: Marketing Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem).
Back »