A marketing eszközök nyújtotta lehetőségek a hazai borpiac védelmében, az EU csatlakozást követően.A magyar termelok piaci orientációja, és erosítésének lehetoségei. A kultúrált borfogyasztás elterjesztésének marketingkommunikációs vonatkozásai  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48570
típus K
Vezető kutató Totth Gedeon
magyar cím A marketing eszközök nyújtotta lehetőségek a hazai borpiac védelmében, az EU csatlakozást követően.A magyar termelok piaci orientációja, és erosítésének lehetoségei. A kultúrált borfogyasztás elterjesztésének marketingkommunikációs vonatkozásai
Angol cím Opportunities provided by several tools of marketing in protection of the domestic wine market after the EU-access. Market orientation of the Hungarian producers and ways of its strengthening. Concerns of marketing communication through spreading of
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely KKFK Marketing Intézeti Tanszék (Budapesti Gazdasági Egyetem)
résztvevők Hofmeister Tóth Ágnes
Kas Tünde
projekt kezdete 2005-10-01
projekt vége 2008-09-30
aktuális összeg (MFt) 5.800
FTE (kutatóév egyenérték) 2.67
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A vizsgálat során feltártuk a külföldi borok hazai megítélését, az ország-eredet imázs szerepét a külföldi borokkal kapcsolatos vélemény kialakításban. A legismertebbek, és egyúttal a legkedveltebbek a francia a spanyol és az olasz borok. Kimutattuk, hogy az ismertség az ország-eredet imázs és a kedveltség szoros kapcsolatban vannak egymással. A kevésbé ismert bulgár, román, stb. borok ismertsége, és kedveltsége alacsony. A felmérés bizonyította az ország-eredet imázs fontosságát, vagyis azt, hogy az imázs helyettesíti a személyes tapasztalatokat a borok megítélésében. A hazai fogyasztók szokásait feltárva megállapítottuk, hogy az alkoholos italok közül a magyar fogyasztók a bort, ezen belül az édes borokat preferálják a leginkább. A fogyasztás oka elsősorban a bornak az egészségre gyakorolt pozitív hatása, az étkezést kiegészítő élvezeti hatása, és a borfogyasztás okozta jó hangulat. Feltártuk a borválasztást befolyásoló főbb tényezőket, a mindennapos fogyasztásra illetve a különleges alkalomra történő vásárlások esetében fennálló árkülönbözet . A fogyasztóknak a borral kapcsolatos attitűdjeik alapján klaszter analízissel három csoportot különböztettünk meg. A 27 változó alapján képzett szegmentumok leírják a borokkal kapcsolatos érdeklődésüket, borvásárlási döntésük szempontjait, az általuk preferált bortípusokat, a külföldi borokkal kapcsolatos beállítódásukat, költési hajlandóságukat.
kutatási eredmények (angolul)
During the observation we revealed the Hungarian adjudgement of foreign wines, the role of the country-origin image in opining about foreign wines. The best known and the most popular wines are the French, Spanish and Italian. We made it appear that notoriety, the country-origin image and the popularity have a strong relationship with each other. The less known, Bulgarian, Romanian etc. wines have less popularity. The survey proved the importance of country-origin image, so that image replaces personal experience in adjudgement of wines. By examining the habits of Hungarian consumers, we can say that Hungarian people prefers wine from alcoholic drinks, and mainly sweet wine. The reasons of the consumption are the positive effect on health, the deliciousness and the good mood caused by the wine-drinking at meals. We revealed the main facts that influence the choice about wines and the price difference between wine-buying for everyday use or for special events. Three different groups can be distinguished by the claster-analysis of the consumers’ wine-attitudes. The segments that were made by 27 variants describe the interests about wines, view-points in decision-making about wine purchase, the favourite types, attitudes about foreign wines and the propensity to spend of the consumers.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1834/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Totth G - Hofmeister-Tóth Á: A fogyasztói szokások alakulása a magyar borfogyasztásban. Az értékek szerepe a borvásárlásban, Tudományos évkönyv BGF Stratégiák 2007 és 2013 között, 2007
fHofmeister-Tóth Á. - Totth G: How Do Consumers Choose Wine? Factors that Jnfluence the Purchase decision Making in the Wine Category, OIV 2007 (megjelenés alatt), 2007
Totth G - Hofmeister-Tóth Á: A jó bornak nem kell cégér?, VII. Bormarketing konferencia Sopron, 2006
Totth G - Hofmeister-Tóth Á: A magyar borászatok imázsépítő tevékenysége, VI. Bormarketing konferencia Sopron, 2005
Totth G - Hofmeister-Tóth Á: - La compétitivité de l’image du pays d’ origine sur le marché du vin en Hongrie, OIV 2007., 2007
Totth G - Hofmeister-Tóth Á: Az ország-eredet, imázs szerepe a borvásárlásban, MOK, Gyöngyös 2007, 2007
Totth G - Hofmeister-Tóth Á: Az ország-eredet imázs és a borvásárlási szokások, VIII. Bormarketing Konferencia Sopron, 2007. december, 2007
Totth G - Hofmeister-Tóth Á: - Az ország-eredet imázs hatása az import borok kedveltségére. Borfogyasztási szokások és az importborok jelentette kihívások., Marketing&Menedzsment LIII. Évfolyam, 2009

 

Projekt eseményei

 
2009-09-04 09:22:50
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar (Budapesti Gazdasági Főiskola), Új kutatóhely: BGF KKFK Marketing Intézeti Tanszék (Budapesti Gazdasági Főiskola).
vissza »