A dopamin és a szerotonin rendszer promoter polimorfizmusainak molekuláris biológiája és pszichogenetikai vonatkozásai  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48576
típus K
Vezető kutató Sasvári Mária
magyar cím A dopamin és a szerotonin rendszer promoter polimorfizmusainak molekuláris biológiája és pszichogenetikai vonatkozásai
Angol cím Molecular biology and psychogenetic aspects of the promoter polymorphisms in the dopaminergic and serotonergic systems
zsűri Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
Kutatóhely Molekuláris Biológiai Tanszék (Semmelweis Egyetem)
résztvevők Barta Csaba
Csapó Zsolt
Kereszturi Éva
Nemoda Zsófia
Rónai Zsolt
Székely Anna
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2009-06-30
aktuális összeg (MFt) 15.600
FTE (kutatóév egyenérték) 8.22
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A dopamin rendszer közismerten kulcsszerepet játszik a kognitív funkciókban, ezért a dopaminerg neurotranszmisszió komponensei a pszichogenetikai kutatások középpontjában állnak. Jelen vizsgálatunkban molekuláris biológiai eszközökkel részletesen jellemeztük a dopamin D4-es receptor (DRD4) promoter régiójának polimorfizmusait. Megállapítottuk, hogy a DRD4 promoter 120 bázispár duplikáció transzkripciót csendesítő (silencer) hatású, valamint bizonyítottuk, hogy a duplikáció hiánya a figyelemhiányos hiperaktivitási zavar (ADHD) rizikófaktora. Kimutattuk továbbá, hogy a DRD4 gén 3. exonjában előforduló ismétlési polimorfizmus 7-es alléljával rendelkező egészséges felnőtt személyek átlagos teljesítménye alacsonyabb a kitartó figyelmet igénylő feladatokban a 7-es allélal nem rendelkező társaikhoz viszonyítva. A dopamint bontó COMT alacsonyabb aktivitású (magasabb dopamin szint) Met-variánsát egyes adatok a jobb felnőttkori kognitív teljesítménnyel hozzák összefüggésbe, a korai életszakaszra azonban kevés az adat. Külföldi kollaborációban kimutattuk, hogy a COMT Met/Met genotípusú csecsemők figyelme kevésbé terelhető el, mint a Val/VAl genotípusúaké az úgynevezett „Freeze-Frame” próbákban. Vizsgáltuk továbbá a hipnotikus fogékonyságot, mely vonás összefüggésben áll a kognitív figyelmi szűréssel, és kimutattuk, hogy a COMT Met allél növeli a hipnózis iránti érzékenységet felnőttkorban. Eredményeink hozzájárulnak a kognitív funkciók molekuláris alapjainak mélyebb megértéséhez.
kutatási eredmények (angolul)
The central role of the dopamine system in cognitive functions is well known, thus components of the dopaminergic neurotransmission is a key topic in psychogenetic studies. In the present study molecular biological methods were used for detailed characterization of polymorphisms in the promoter region of the dopamine D4 receptor. Our results indicate that the 120 basepair duplication in the promoter region of the DRD4 has a transcriptional silencer effect, and the lack of the duplication is a risk factor of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Moreover, we demonstrated that cognitive performance of healthy adults was lower in sustained attention tasks if they carried the 7-repeat allele of the DRD4 gene. The high activity Met-variant of the COMT was previously shown to associate with better cognitive performance in healthy adults, however, data from earlier age is limited. In international collaboration we found that infants with the Met/Met genotype were significantly less distractible in Freeze-Frame trials than infants with the Val/Val genotype. We also investigated hypnotic susceptibility, a trait in close connection with selective attention, in adults, and found an association with the COMT Val/Met polymorphism. These results support a better understanding of the molecular basis of cognitive functions.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=48576
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kereszturi E, Kiraly O, Csapo Z, Tarnok Z, Gadoros J, Sasvari-Szekely M and Nemoda Z: Association Between the 120-bp Duplication of the Dopamine D4 Receptor Gene and Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Genetic and Molecular Analyses., Am J Med Genet B (Neuropsychiatric Genetics) 2007 Mar 5;144(2):231-6., 2007
Holmboe K, Nemoda Z, Fearon RMP, Csibra G, Sasvari-Szekely M, Johnson MH: Polymorphisms in dopamine system genes are associated with individual differences in attention in infancy, Developmental Psychology (közlésre elfogadva), 2009
Hejjas K, Szekely A, Domotor E, Halmai Z, Balogh G, Schilling B, Sarosi A, Faludi G, Sasvari-Szekely M, Nemoda Z.: Association between depression and the Gln460Arg polymorphism of P2RX7 Gene: A dimensional approach., Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet. 2009 150B 295-299, 2009
Kereszturi E, Kiraly O, Barta C, Molnar N, Sasvari-Szekely M, Csapo Z.: No direct effect of the -521 C/T polymorphism in the human dopamine D4 receptor gene promoter on transcriptional activity., BMC Mol Biol. May 24;7:18., 2006
Szantai E, Elek Z, Guttman A, Sasvari-Szekely M: Candidate gene copy number analysis by PCR and multicapillary electrophoresis, Electrophoresis 30: 1098-1101, 2009
Toth-Petroczy A, Szilagyi A, Ronai Z, Sasvari-Szekely M, Guttman A.: Validation of a tentative microsatellite marker for the dopamine D4 receptor gene by capillary gel electrophoresis., J Chromatogr A. Oct 20;1130(2):201-5., 2006
Bence M, Kereszturi E, Mozes V, Sasvari-Szekely M, Keszler G.: Hypoxia-induced transcription of dopamine D3 and D4 receptors in human neuroblastoma and astrocytoma cells, BMC Neurosci. 2009 Aug 4;10(1):92. [Epub ahead of print], 2009
Szantai E, Ronai Z, Szilagyi A, Sasvari-Szekely M, Guttman A.: Haplotyping by Capillary Electrophoresis, J Chromatogr A. 1079:41–49., 2005
Szantai E, Kiraly O, Nemoda Z, Kereszturi E, Csapo Z, Sasvari-Szekely M, Gervai J, Ronai Z.: Linkage analysis and molecular haplotyping of the dopamine D4 receptor gene promoter region., Psychiatric Genetics 15: 259-270., 2005
Szantai E, Szmola R, Sasvari-Szekely M, Guttman A, Ronai Z.: The polymorphic nature of the human dopamine D4 receptor gene: A comparative analysis of known variants and a novel 27 bp deletion in the promoter region., BMC Genetics 6:39, 2005
Szekely A, Kovacs-Nagy R, Bányai É, Gősi-Greguss A, Varga K, Halmai Z, Ronai Z, Sasvari-Szekely M.: Association between hypnotic susceptibility and the catechol-o-methyltransferase (COMT) polymorphism, The International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis (közlésre beküldve), 2009
Kereszturi E, Király O, Csapó Z, Tárnok Z, Gádoros J, Sasvári-Székely M, Nemoda Z. Z: A dopamin D4-es receptor variánsok vizsgálata figyelemhiányos hiperaktivitási zavarban, Neuropsychopharmacol Hung. 9(1):11-8. Hungarian., 2007
Kereszturi Eva: A dopamin D4-es receptor gén promoter régiójának funkcionális vizsgálata., Doktori (Ph.D.) dolgozat, 2007
Kótyuk E, Kovács-Nagy R, Faludi G Urbán R, Rónai Z, Sasvári-Székely M, Székely A.: A nikotin dependencia és a dopamin D4-es receptor -521 CT promoter polimorfizmusának asszociációja major depressziós betegcsoportban., Neuropsychopharmacologia Hungarica 2009, XI/2, 59-67., 2009
Kovacs-Nagy R, Hu J, Ronai Z, Sasvari-Szekely M: SNAP-25: A novel candidate gene in psychiatric genetics, Neuropsychopharmacologia Hungarica 2009, XI/2, 89-94, 2009
Székely A, Rónai Z, Sasvári-Székely M.: A „kitartás” mint lehetséges endofenotípus a pszichogenetikában., Neuropsychopharmacologia Hungarica Jun;7(2):55-60., 2005
Sasvari-Szekely M: TDT and association analysis of hypnability and related attentional characteristics.XIVth World Congress on Psychiatric Genetics October 28th - November 1, 2006 Cagliari,, AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS PART B-NEUROPSYCHIATRIC GENETICS 141B (7): 727-727 0235 OCT 5 (lecture), 2006
Szekely A, Balota DA, Duchek JM, Ronai Z, Nemoda Z, Sasvari-Szekely M.: Genetic factors of cognitive performance: Slower reaction time in multiple sustained attention tasks in the presence of the DRD4 7-repeat allele., (kézirat), 2009
Szantai E, Kovacs-Nagy R, Elek Z, Faludi G, Ronai Z, Sasvari-Szekely M: Incomplete amplification of glycogen synthase kinase 3beta gene – a note to association studies, (kézirat), 2009
vissza »