The Medieval Székelys (Hungarian minority group in Eastern Transylvania, Romania)  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
48577
Type K
Principal investigator Benko, Elek
Title in Hungarian A középkori Székelyföld
Title in English The Medieval Székelys (Hungarian minority group in Eastern Transylvania, Romania)
Panel Archeology
Department or equivalent MTA Régészeti Intézet
Participants Gál, Erika
Muckenhaupt, Erzsébet
Sófalvi, András
Starting date 2005-01-01
Closing date 2009-12-31
Funding (in million HUF) 17.100
FTE (full time equivalent) 9.36
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A pályázat a középkori Székelyföld történetének és régészetének monografikus igényű kutatására vállalkozott. A munka három témakör köré csoportosult: I. Egy, a közelmúltban feltárt, rendkívül gazdag leletanyagot rejtő, 15—16. századi székelykeresztúri udvarház monografikus feldolgozása elkészült és 2008-ban nyomtatásban megjelent. A monográfia az udvarházak és ezek leletei, különösképpen kályhacsempéi és tüzelőberendezései elemzésén túlmenően a középkori székelyföldi nemesség kérdését is áttekintette. E témakörben külön tanulmány is készült. A székelyföldi várakról és védelmi célra felhasznált barlangokról több tanulmány is megjelent (Sófalvi András, Székelyudvarhely). II. A késő középkori, kora újkori csíksomlyói ferences kolostorra vonatkozó kéziratos források (oklevelek, számadáskönyvek és leltárak, elbeszélő források) kiadása már a sajtó alá rendezéshez közeledik (Muckenhaupt Erzsébet, Csíkszereda). III. A pályázat alapvető célját képező, a a középkori Székelyföld régészetét és történetét felölelő monográfia kézirata három részből áll: 1) több fejezetre oszló történeti-régészeti összefoglalás, terjedelmes illusztrációs anyaggal (Benkő Elek); 2) a székelyföldi középkori állatcsontanyag vizsgálata és értékelése (Gál Erika, Budapest); 3) A középkori Székelyföld embertani anyagának teljességre törekvő feldolgozása (Fóthi Erzsébet, Bernert Zsolt, Hajdu Tamás, Budapest). A kötet legfontosabb megállapításai magyarul, illetve németül külön is megjelentek (Benkő Elek).
Results in English
The project aspired to process the medieval history and archaeology of the Szekler Region in eastern Transylvania. The major themes were assembled in three fields: I. Working up a medieval manor house excavated in the last years at Cristuru Secuiesc, a monograph was published in 2008, which inclused, in addition to the treatment of different types of manor houses and their findings a survey on medieval nobility of the Szekler Region. About medieval castles and caves converted to defensive purposes several publications were elaborated (András Sófalvi). II. The transcript and annotation of late medieval and early modern written sources (documents, accounts, consriptions and chronicles) of the franciscan friary of Csíksomlyó is in the final stage before publication (Erzsébet Muckenhaupt). III. The manuscript of a comprehensive book about the history and archaeology of the Szekler Region contains threee great parts: 1) a large study, divided into several chapters on different historical and archaeological problems from the the much-disputed issues of the early history and ‘origin’ of the Szeklers untill the 16th—17th centuries, including an instructive case study of sedes (village law court) Aranyos (Elek Benkő), 2) the working up of animal bones of medieval villages, market-towns, castles and manor houses (Erika Gál) and 3) the analysis of the complete medieval anthropological material of the Szekler Region (Erzsébet Fóthi, Zsolt Bernert, Tamás Hajdu).
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=48577
Decision
Yes

 

List of publications

 
Benkő Elek-Székely Attila: Középkori udvarház és nemesség a Székelyföldön, Nap Kiadó, Budapest, 2008
Benkő Elek: Mittelalterliche archäologische Funde im Szeklerland., Die Szekler in Siebenbürgen. Hg. von Harald Roth. Köln—Weimar—Wien 2009. 13—43., 2009
Benkő Elek et al.: A középkori Székelyföld, megjelenés előtt (Akaprint, Budapest), 2010
Benkő Elek: Nemesség és nemesi reprezentáció a középkori Székelyföldön, megjelenés előtt (A Csíki Székely Múzeum Évkönyve, Csíkszereda), 2010
Benkő Elek: A középkori székelyek, megjelenés előtt (A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon, Budapest), 2010
Sófalvi András: Kustaly vára, Castrum 2009. 1. 5-30., 2009
Back »