Konjunktúraelemzés és prognosztizálás  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48581
típus K
Vezető kutató Sipos Béla
magyar cím Konjunktúraelemzés és prognosztizálás
Angol cím Analysis and forecasting of business cycles
zsűri Gazdaság
Kutatóhely KÖZGAZDASÁGTAN ÉS ÖKONOMETRIA INTÉZET (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Kiss Tibor
Sipos Béláné Rédey Katalin
Szentmiklósi Miklós
projekt kezdete 2005-02-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.900
FTE (kutatóév egyenérték) 2.90
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás eredményeként megjelent 2 tanulmány nemzetközi szaklapban (Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability és World Futures), 8 tanulmány hazai szaklapokban (pl. Statisztikai Szemlében, Bőr- és Cipőtechnika – Piacban, Hitelintézeti Szemlében, Fejlesztés és Finanszírozásban stb.), ebből egy angol nyelven is, 6 nemzetközi konferencián (ezekből egy a Praesens Verlag gondozásában jelent meg.) és 11 hazai konferencián elhangzott előadás is publikálásra került. Megjelenés alatt van 4 tanulmány. A konjunktúrakutatás területén Excel parancsfájlokat dolgoztunk ki, amelyek többek között 9 lineáris és lineárisra transzformálható trendfüggvény esetében végzi el a számításokat. Lehetőség van a szezonkomponens és a ciklusok kimutatására is. Ezen kívül 12 lineárisra vissza nem vezethető, többségében logisztikus trendfüggvény parancsfájlját is kidolgoztuk. Az iterációs eljárás lehetővé teszi a legjobb közelítést adó trendfüggvények meghatározását. Három nagyobb témakör került feldolgozásra: 1. Évszázados trendek rövid és a hosszú ciklusok alakulása az USA-ban, Magyarországon és a világgazdaságban. 2. A sztochasztikus módszerek felhasználása a konjunktúrakutatás területén témakörben elért eredmények összefoglalása. 3. Hosszútávú prognózisok a fenntartható fejlődés területén. Kiss Tibor kutatási eredményei.
kutatási eredmények (angolul)
As a result of the research 6 studies have been published in international learned journals (Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability and World Futures), 8 studies have been issued in domestic learned journals (e.g. in Statistical Review, Leather and Shoe Technique – Market, Credit Institution Review, Development and Finance etc.), one of them also in English, 6 on an international conference (one of them published by Praesens Verlag), and 11 lectures have read on an home conference also published, and 4 studies are forthcoming. In the area of conjuncture research Excel batch files were developed for the calculation 9 trend function which are linear and can be transformable to linear functions. Decomposition of seasonal and cyclical components is also possible.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1836/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Sipos Béla: A hosszútávú demográfiai folyamatok hatása a felsőoktatási piacra., (Pécs, 2005. március 31-április 1.) Internetes elérés: www.mfba.hu, 2005
Sipos Béla: A hosszú időszak jelentősége a gazdasági életben., OKKrI által szervezett konferencia előadása. Elfogadva, megjelenés alatt., 2006
Sipos Béla: A hosszútávú demográfiai folyamatok hatása a felsőoktatási piacra., (Pécs, 2005. március 31-április 1.) Internetes elérés: www.mfba.hu, 2005
Sipos Béla: A rendszerváltás utáni rövid konjunktúraciklusok vizsgálata, Statisztikai Szemle. 83. évf. 4. sz. 340-364. p., 2005
Sipos Béla: Hosszú – ciklusok és évszázados trendek alakulása a magyar mezőgazdaságban, Statisztikai Szemle. Megjelenés alatt, 2006
Sipos Béla: Verseny a felsőoktatásban – Verseny a forrásokért és a hallgatókért. (demográfiai folyamatok hatása), II. Felsőoktatási Marketing Konferencia, Konferenciakötet. Pécs, PTE. 2005. 132. p. Megjelenés alatt még: Marketing – Menedzsment 16-24. p., 2005
Sipos Béla: Hosszú ciklusok a felsőoktatásban, Magyar Professzorok Világszövetsége konferenciája. Előadás Marosvásárhelyen 2005 szept. 17-én. Megjelenés alatt., 2005
Sipos Béla: A fenntartható fejlődés problémái, figyelembe véve a világmodelleket, „Környezetvédelem, regionális versenyképesség, fenntartható fejlődés” PTE KTK Konferencia. 2005. 5. 19. Megjelenés alatt., 2005
Sipos Béla - Szentmiklósi Miklós: Az SPSS For Windows szoftver alkalmazásának bemutatása az autópark tulajdonságainak elemzésére faktoranalízis módszerrel., Marketing-Menedzsment. Elfogadva. Megjelenés alatt, 2006
Sipos Béla: A hosszútávú demográfiai folyamatok hatása a felsőoktatási piacra., (Pécs, 2005. március 31-április 1.) Internetes elérés: www.mfba.hu, 2005
Sipos Béla: A hosszútávú demográfiai folyamatok hatása a felsőoktatási piacra., (Pécs, 2005. március 31-április 1.) Internetes elérés: www.mfba.hu, 2005
Sipos Béla: A hosszútávú demográfiai folyamatok hatása a felsőoktatási piacra., (Pécs, 2005. március 31-április 1.) Internetes elérés: www.mfba.hu, 2005
Sipos Béla - Szentmiklósi Miklós: Az SPSS For Windows szoftver alkalmazásának bemutatása az autópark tulajdonságainak elemzésére faktoranalízis módszerrel., Marketing-Menedzsment. Elfogadva. Megjelenés alatt, 2006
Kehl Dániel – Sipos Béla: A bőr és a különböző bőrtermékek termelői árainak hosszú távú tendenciái az Amerikai Egyesült Államokban. I. rész., Bőr- és Cipőtechnika – Piac. LVII. évf. 1. sz. 3-8. old. Internetes elérés http://www.bimeo.hu/bor-cipo/ 2007/070101.htm, 2007
Kehl Dániel – Sipos Béla: A bőr és a különböző bőrtermékek termelői árainak hosszú távú tendenciái az Amerikai Egyesült Államokban. II. rész., Bőr- és Cipőtechnika – Piac. LVII. évf. 2. sz. 47- 57. old. http://www.bimeo.hu/bor-cipo/2007/070201.htm, 2007
Kehl Dániel – Sipos Béla: Évszázados trendek és hosszú ciklusok az Amerikai Egyesült Államokban, Kínában és a világgazdaságban., Hitelintézeti Szemle. Hatodik Évfolyam. 2007. 3. szám. 248-282. old. http://www.bankszovetseg.hu/anyag/feltoltott/248-282_10000194.pdf, 2007
Rédey Katalin – Szentmiklósi Miklós:: ARIMA MODELLEK ALKALMAZÁSA IDŐSORELEMZÉSRE ÉS ELŐREJELZÉSRE, Pintér József emlékkötet. Kiadta a PTE KTK, 2007
Kehl Dániel – Sipos Béla: A gazdasági növekedés ciklikus változása az USA-ban, Fejlesztés és Finanszírozás. 4. sz. 3-12. old. https://ffdf.mfb.hu/2007/4/a-gazdasagi-novekedes-ciklikus-valtozasa-az-usa-ban, 2007
Rédey Katalin – Szentmiklósi Miklós: ARIMA modellek alkalmazása idősorelemzésre és előrejelzésre., Egy életpálya három dimenziója – Tanulmánykötet Pintér József emlékére, Szerkesztő: Rappai Gábor, Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar Kiadó, Pécs,, 2007
Kiss Tibor: The Effect of a Green Business Simulation on Students., International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability, Volume 1, Issue 5, 2005/2006, pp. 189-196 Melbourne, Australia, 2005
Kiss Tibor: Nature-driven Economy through sustainable communities, World Futures No. 8. 591-599, © Taylor & Francis Inc, ISSN 0260-4027 print, DOI: 1080/02604020500283159, 2005
Kiss Tibor: Innovation, sustainability, and Policy, Micro-regional modeling DIME Conference, DIME International Conference, ‘ 11-13 September 2008 Bordeaux, France, 2008
Kiss Tibor: Application of Sustainability and CSR principles in a Business Simulation, EMAN International Conference, Budapest, 6-7 October 2008, 2008
Kiss Tibor: A Nature driven decision making model, InCoDe International Conference, Pécs, 16-18 October 2008, 2008
Kiss Tibor: Multilingual Software in Education, Judith Muráth/Ágnes Oláh-Hubai (Hrsg.): Interdisziplinäre Aspekte des Übersetzens und Dolmetschens/ Interdisciplinary Aspects of Translation and Interpreting, Wien: Praes, 2007
Kiss Tibor: Nature Driven Economy in Peripheries, 2nd International Summer School on European Peripheries 2-15 July/ Santander, Spain (p. 13), – CD publication, 2006
Kiss Tibor: Kisrégiós modellezés a Szentlőrinci kistérségben, In: Via Futuri 2007- Biomassza-alapú energiatermelés konferenciakötet. Pécs, Interregionális Megújuló Energiaklaszter Egyesület, 2007
Kiss Tibor: Természetvezérelt biomassza-hasznosítás, In: Via Futuri 2007- Biomassza-alapú energiatermelés konferenciakötet. Pécs, Interregionális Megújuló Energiaklaszter Egyesület, 2007
Kiss Tibor: Környezeti és társadalmi hatások optimalizálása, II. Ökoenergetikai és X Biomassza konferencia, Sopron, február 28 – március 2, 2007
Kiss Tibor: Fenntartható élet – fenntartható megoldások, Via Futuri 2006-Fenntartható fejlődés a gyakorlatban 2006.november 16-18, 2006
Kiss Tibor: A fenntartható fejlődés mint versenyképességet befolyásoló tényező, Környezetvédelem – regionális versenyképesség –fenntartható fejlődés konferencia, Pécs, 2005, in PTE KTK Reg. Doktori Iskola – Évkönyv 2004-2005, IV kötet, 2005
Kehl Dániel – Dr. Sipos Béla: A logisztikus (S-alakú)- és életgörbe alakú trendfüggvények becslése Excel parancs fájlal., Statisztikai Szemle, közlésre elfogadva, megjelenés alatt, 2009
Kehl Dániel – Dr. Sipos Béla: Ciklusok a természetben és a társadalomban, Papp László emlékére rendezett konferencia előadása. PTE KTK. Pécs. Megjelenés alatt. P. 25., 2009
Dr. Sipos Béla: Konjunktúra-ciklusok az Amerikai Egyesült Államokban, Barakonyi Károly 70 éves. Emlékkötet. PTE KTK. Megjelenés alatt. p. 20., 2009
Szentmiklósi Miklós: Vállalati tervezés és sorozatnagyság, Tanulmánykötet Bélyácz Iván 60 születésnapja tiszteletére, Szerkesztő: Ulbert József PTE KTK megjelenés alatt p. 18., 2009
Sipos Béla: A szarvasmarha nyersbőrárak konjunktúra ciklusainak elemzése és előrejelzése., Bőr- és Cipőtechnika – Piac. LV. évf. 11. 379 - 385. old. Internetes elérés. http://www.bimeo.hu/bor-cipo/2005/051101.htm, 2005
vissza »