Karsztformák mészkőfeküjének vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48585
típus K
Vezető kutató Veress Márton
magyar cím Karsztformák mészkőfeküjének vizsgálata
Angol cím The investigation of limestone substrate of the karst forms
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely Természetföldrajz Intézeti Tanszék (Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ)
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.325
FTE (kutatóév egyenérték) 0.06
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Vizsgálataink kiterjedtek a teljesen és részben vagy egyáltalán nem fedett karsztokra. A fedett karsztos mélyedések elhelyezkedhetnek a fekü kiemelkedése, oldallejtője és mélyedése felett. A Bakony-hegységben a fedett karsztos mélyedések elsősorban magaslat felett alakultak ki, ahol a fedőüledék vékony. A kitöltött mélyedések felett főleg posztgenetikus fedett karsztos formák képződnek. A Bakonyban a fedőüledékekben képződött nagyobb formák (depressziók) ott alakulnak ki, ahol fedett karsztos formák fordulnak elő, ill. a fekü magaslatokat formál. A mecseki fedett karsztos formák magaslatok felett, valamint idősebb karsztosodás során kialakult részben, vagy teljesen kitöltött dolinák felett képződtek. E formák agyagösszletek elvégződésénél fejlődtek ki. Fedetlen karsztokon idősebb uvalák kitöltődése miatt (Bükk-h.) lokális fedett karsztos térszínek (depressziók) alakultak ki. Területükön fedett karsztosodás megy végbe. A hegység tányéros töbrei olyan áltöbrök, amelyek elfedődött (kibélelt) uvalák. A sortöbrökben (Kis-fennsík) végrehajtott vizsgálataink szerint a völgytalp nagyobb kiterjedésű leoldódása történt. E hely felett elhelyezkedő sortöbrök a fedőüledékek lokális tömörödésével jöttek létre. Az Aggteleki karszton kőzethatár mentén végrehajtott vizsgálatok arra utalnak, hogy itt hosszabb ideje folyik karsztosodás. Ez részben víznyelőképződés, részben fedett karsztosodás.
kutatási eredmények (angolul)
We examined karsts which are partly or totally covered and uncovered karsts. Covered karst forms can be found above the elevation of the limestone floor, above its side slopes and its depression. Covered karst forms are above elevations in the Bakony Mountains where the covering sedimentary rock is thin. Mainly postgenetycal covered karst forms develop above filled depressions. Greater forms of the covered sedimentary rock develop in the Bakony Mountains, where elevations occur on the limestone floor. Covered karst forms of the Mecsek Mountains occur above elevations of the limestone floor, but mainly they developed above older dolinas. These covered karst forms occur where muds beds wedge out. Due to the infilling of older uvalas of the uncovered karst (Bükk Mountains) locally covered karst surfaces develop. Covered karstification happens in their areas. Plate dolinas of the mountain are pseudodolinas which developed from the filling of the uvalas. According to our research and examinations performed in a few dolinas (Kis Plateau), dissolution occurred in a great expansion on the bottom of the valley. By local gathering of the covering sedimentary rock dolinas are created above this place. According to our investigation on Aggtelek karst which happened along junction, there has been karstification in this place for longer period of time. The karstification is partly the development of sinkholes or covered karstification.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1838/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szalai S.-Veress M.-Novák A.-Szarka L.: Geofizikai vizsgálatok fedett karszton (Homód-árok, Bakony), Karsztfejlődés XI. BDF Természetföldrajzi Tanszék, Szombathely, 2006. p. 153-170., 2006
Verress M.: Forcating sites of potential covered karstification, Quarterly Journal of Engineering Geology and Hidrogeology (közlésre előkészített kézirat), 2007
Verress M.: Adatok a Tési-fennsík két térszínrészletének fedett karsztosodásához, Karsztfejlődés XI. BDF Természetföldrajzi Tanszék, Szombathely, 2005. p. 267-291., 2006
Verress M.: Adatok a Tábla-völgyi-dülő (Tési-fennsík) fedett karsztosodásához, Karsztfejlődés X. BDF Természetföldrajzi Tanszék, Szombathely, 2005. p. 267-291., 2005
Veress M.: A mészkőfekü morfológiájának hatása a fedett karsztosodásra az Északi-Bakonyban, Karszt és Barlang (megj. alatt), 2007
Veress M.: Karsztterületek minősítése a Bükk-hegység néhány minaterületén a mészkőfekü morfológiájának és a fedőüledékek szerkezetének értékelésével, Karszt és Barlang (megj. alatt), 2007
Verress M.: Potenciális fedett karsztosodási helyek előrejelzése, Hidrológiai Közlöny (közlésre előkészített kézirat), 2007
Verress M.: Adalékok az Eleven-Förtési töbörcsoport (Bakony-hegység) karsztosodásához, Karsztfejlődés XII (közlésre előkészített kézirat), 2007
Veress M.: Covered karstification in the Northern-Bakony Mountains (HUNGARY), Zeits. f. Geomorph. (megj. alatt), 2007
Veress M.: Adalékok nagyobb vastagságú fedőüledékes térszín karsztosodásához (Homód-árok környéke, Hárskút), Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei, Zirc, 23-2006 p. 7-26., 2006
vissza »