The investigation of limestone substrate of the karst forms  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
48585
Type K
Principal investigator Veress, Márton
Title in Hungarian Karsztformák mészkőfeküjének vizsgálata
Title in English The investigation of limestone substrate of the karst forms
Panel Earth sciences 2
Department or equivalent Természetföldrajz Intézeti Tanszék (University of West Hungary - Savaria Campus)
Starting date 2005-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 4.325
FTE (full time equivalent) 0.06
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Vizsgálataink kiterjedtek a teljesen és részben vagy egyáltalán nem fedett karsztokra. A fedett karsztos mélyedések elhelyezkedhetnek a fekü kiemelkedése, oldallejtője és mélyedése felett. A Bakony-hegységben a fedett karsztos mélyedések elsősorban magaslat felett alakultak ki, ahol a fedőüledék vékony. A kitöltött mélyedések felett főleg posztgenetikus fedett karsztos formák képződnek. A Bakonyban a fedőüledékekben képződött nagyobb formák (depressziók) ott alakulnak ki, ahol fedett karsztos formák fordulnak elő, ill. a fekü magaslatokat formál. A mecseki fedett karsztos formák magaslatok felett, valamint idősebb karsztosodás során kialakult részben, vagy teljesen kitöltött dolinák felett képződtek. E formák agyagösszletek elvégződésénél fejlődtek ki. Fedetlen karsztokon idősebb uvalák kitöltődése miatt (Bükk-h.) lokális fedett karsztos térszínek (depressziók) alakultak ki. Területükön fedett karsztosodás megy végbe. A hegység tányéros töbrei olyan áltöbrök, amelyek elfedődött (kibélelt) uvalák. A sortöbrökben (Kis-fennsík) végrehajtott vizsgálataink szerint a völgytalp nagyobb kiterjedésű leoldódása történt. E hely felett elhelyezkedő sortöbrök a fedőüledékek lokális tömörödésével jöttek létre. Az Aggteleki karszton kőzethatár mentén végrehajtott vizsgálatok arra utalnak, hogy itt hosszabb ideje folyik karsztosodás. Ez részben víznyelőképződés, részben fedett karsztosodás.
Results in English
We examined karsts which are partly or totally covered and uncovered karsts. Covered karst forms can be found above the elevation of the limestone floor, above its side slopes and its depression. Covered karst forms are above elevations in the Bakony Mountains where the covering sedimentary rock is thin. Mainly postgenetycal covered karst forms develop above filled depressions. Greater forms of the covered sedimentary rock develop in the Bakony Mountains, where elevations occur on the limestone floor. Covered karst forms of the Mecsek Mountains occur above elevations of the limestone floor, but mainly they developed above older dolinas. These covered karst forms occur where muds beds wedge out. Due to the infilling of older uvalas of the uncovered karst (Bükk Mountains) locally covered karst surfaces develop. Covered karstification happens in their areas. Plate dolinas of the mountain are pseudodolinas which developed from the filling of the uvalas. According to our research and examinations performed in a few dolinas (Kis Plateau), dissolution occurred in a great expansion on the bottom of the valley. By local gathering of the covering sedimentary rock dolinas are created above this place. According to our investigation on Aggtelek karst which happened along junction, there has been karstification in this place for longer period of time. The karstification is partly the development of sinkholes or covered karstification.
Full text http://real.mtak.hu/1838/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Szalai S.-Veress M.-Novák A.-Szarka L.: Geofizikai vizsgálatok fedett karszton (Homód-árok, Bakony), Karsztfejlődés XI. BDF Természetföldrajzi Tanszék, Szombathely, 2006. p. 153-170., 2006
Verress M.: Forcating sites of potential covered karstification, Quarterly Journal of Engineering Geology and Hidrogeology (közlésre előkészített kézirat), 2007
Verress M.: Adatok a Tési-fennsík két térszínrészletének fedett karsztosodásához, Karsztfejlődés XI. BDF Természetföldrajzi Tanszék, Szombathely, 2005. p. 267-291., 2006
Verress M.: Adatok a Tábla-völgyi-dülő (Tési-fennsík) fedett karsztosodásához, Karsztfejlődés X. BDF Természetföldrajzi Tanszék, Szombathely, 2005. p. 267-291., 2005
Veress M.: A mészkőfekü morfológiájának hatása a fedett karsztosodásra az Északi-Bakonyban, Karszt és Barlang (megj. alatt), 2007
Veress M.: Karsztterületek minősítése a Bükk-hegység néhány minaterületén a mészkőfekü morfológiájának és a fedőüledékek szerkezetének értékelésével, Karszt és Barlang (megj. alatt), 2007
Verress M.: Potenciális fedett karsztosodási helyek előrejelzése, Hidrológiai Közlöny (közlésre előkészített kézirat), 2007
Verress M.: Adalékok az Eleven-Förtési töbörcsoport (Bakony-hegység) karsztosodásához, Karsztfejlődés XII (közlésre előkészített kézirat), 2007
Veress M.: Covered karstification in the Northern-Bakony Mountains (HUNGARY), Zeits. f. Geomorph. (megj. alatt), 2007
Veress M.: Adalékok nagyobb vastagságú fedőüledékes térszín karsztosodásához (Homód-árok környéke, Hárskút), Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei, Zirc, 23-2006 p. 7-26., 2006
Back »