A talajsavanyodás által előidézett egyéb talajdegradációs folyamatok és az ezekre vonatkozó indikátorok kidolgozása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48592
típus PD
Vezető kutató Darócziné dr. Simon Barbara
magyar cím A talajsavanyodás által előidézett egyéb talajdegradációs folyamatok és az ezekre vonatkozó indikátorok kidolgozása
Angol cím Analyses of acidity caused soil degradation processes and their early indicators
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely Talajtani és Agrokémiai Tanszék (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem)
projekt kezdete 2004-10-01
projekt vége 2007-09-30
aktuális összeg (MFt) 18.203
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A talajsavanyodás stádiuma a talaj egyik fontos tulajdonsága, mely meghatározza a talaj fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságait. Célkitűzésem volt a talajsavanyodás által előidézett talajdegradációs folyamatok vizsgálata és indikátorok kidolgozása. A gyorsan és rutinszerűen elvégezhető kémiai alapparaméterek pontos tájékoztatást adtak a talajok savanyodási mértékéről, azonban talajaink pillanatnyi állapotát tárják elénk. Önmagukban nem nyújtanak elegendő információt a talajdegradáció előrehaladottságáról. A talajok sav/bázis puffertitrálásával számszerű információt kaptunk a különböző talajszintek érzékenységéről. A reológia pontosan és számszerűen fejezte ki a vizsgált talajok szerves és ásványi összetevőinek hatását a szerkezetre. A talajok ásványtani összetételének elemzése bonyolult, hosszadalmas és költséges, ennek ellenére nagyon jó módszerként szolgált a különböző ásványi alkotók mennyiségi elkülönítésére a különböző frakciókban. Ezen paramétereket biológiai paraméterekkel kiegészítve még jobban értelmezhető eredményeket adnak. Az ugróvillások és a földigiliszták egyed- és fajszámának változása jól jelezte a degradáció fokozatait, jó biológiai indikátornak bizonyultak, gyorsan, könnyen és olcsón elvégezhetők. Jól ismételhetők és információt adnak a talajban bekövetkező leromlási folyamatokról, ezáltal időben megkezdhetjük a talajdegradáció elleni beavatkozásokat.
kutatási eredmények (angolul)
The rate of soil acidification is an important soil property, since it determines the physical, chemical and biological properties of soils. My objectives were to examine the acidity caused soil degradation processes and to develop indicators. The routine laboratory methods gave accurate information about the rate of soil acidification, but only the present status of soil acidity. By the potentiometric titrations of soils we gained quantitative information about the sensitivity of the different soil horizons. By rheology measurements, precise and quantitative information was gained about the effects of organic and minerals fractions on soil structure. However, the mineralogical analyses of soils are very complicated, time consuming and expensive, we found it a very good method to differentiate the mineral composition of soils. These parameters together with the biological parameters can give more understandable results regarding the degradation processes. The change of species number and density of Collembola and earthworms indicated the different levels of soil degradations very well. They are very good biological indicators, since it is relatively quick, easy and cheap use. The examination with these biological indicators can be repeated easily and give information about soil degradation processes in an early stage, thus, we can start acting against the different soil degradation processes.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1839/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Hegymegi P; Fuchs M; Michéli E; Szegi T; Simon B.: Characterization and classification problems of soils with high clay and/or organic matter content, in Agronomy Abstracts. ASA Annual Meeting. Seattle, USA., 2004
Fuchs M; Simon B; Michéli E.: Soil organic matter as a criteria in soil classification systems, Cereal Research Comm. 33: 365-368., 2005
Szeder B; Simon B; Dombos M.: A talajfauna degradációja egy eróziós katénában, Talajtani Vándorgyűlés. Sopron. 2006. augusztus 23-25., 2006
Szeder B; Simon B; Dombos M; Michéli E; Szegi T.: Bioindication of Soil Degradation Processes on Chernozem Soils (a case study in Hungary)., in Agronomy Abstracts. ASA Annual Meeting. Salt Lake City, 2005
Simon B; Michéli E; Stefanovits P; Kele G.: Acidification tendencies of selected soils of Hungary., Bulletin of the Szent István University., 2005
Szeder B; Simon B; Dombos M; Akagi J; Szegi T.: Biological and biochemical investigation on an erosion catena., Cereal Research Comm. 34: 307-310., 2006
Simon B; Tolner L; Rékási M; Michéli E.: Soil Acidity Investigation by Potentiometric Titrations, Cereal Research Comm. 34: 283-286., 2006
Gál A; Szegi T; Simon B; Szeder B; Michéli E; Tombácz E; Zsolnay Á; Akagi J.: Indicators of Soil Degradation Processes on a Chernozem Field in Hungary., In Proc 18th World Congress of Soil Science. Philadelphia, USA., 2006
Simon B; Hegymegi P; Michéli E.: Összehasonlító vizsgálatok a talajok kationcsere-kapacitására., Agrokémia és Talajtan. 55: 461-472., 2006
Szeder B; Simon B; Dombos M; Michéli E.: Biológiai mutatók tesztelése talaj-degradációs folyamatok korai jelzésére különböző talajok példáján., Magyar Ökológiai Kongresszus., 2006
Szeder B; Simon B; Szegi T.: Biological and physical indicators of soil erosion., in Proc 5th International Congress of European Society for Soil Conservation. p. 292. Palermo, Italy., 2007
Szeder B; Simon B; Dombos M.: Biológiai és biokémiai vizsgálatok egy eróziós katénán., Talajvédelem (megjelenés alatt)., 2007
Szeder B; Simon B; Dombos M; Szegi T.: Talajdegradációs folyamatok hatása az ugróvillások közösségeire., Állattani Közlöny. (megjelenés alatt), 2007
vissza »