Analyses of acidity caused soil degradation processes and their early indicators  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
48592
Type PD
Principal investigator Darócziné dr. Simon, Barbara
Title in Hungarian A talajsavanyodás által előidézett egyéb talajdegradációs folyamatok és az ezekre vonatkozó indikátorok kidolgozása
Title in English Analyses of acidity caused soil degradation processes and their early indicators
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent Department of Soil Science and Agrochemistry (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences)
Starting date 2004-10-01
Closing date 2007-09-30
Funding (in million HUF) 18.203
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A talajsavanyodás stádiuma a talaj egyik fontos tulajdonsága, mely meghatározza a talaj fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságait. Célkitűzésem volt a talajsavanyodás által előidézett talajdegradációs folyamatok vizsgálata és indikátorok kidolgozása. A gyorsan és rutinszerűen elvégezhető kémiai alapparaméterek pontos tájékoztatást adtak a talajok savanyodási mértékéről, azonban talajaink pillanatnyi állapotát tárják elénk. Önmagukban nem nyújtanak elegendő információt a talajdegradáció előrehaladottságáról. A talajok sav/bázis puffertitrálásával számszerű információt kaptunk a különböző talajszintek érzékenységéről. A reológia pontosan és számszerűen fejezte ki a vizsgált talajok szerves és ásványi összetevőinek hatását a szerkezetre. A talajok ásványtani összetételének elemzése bonyolult, hosszadalmas és költséges, ennek ellenére nagyon jó módszerként szolgált a különböző ásványi alkotók mennyiségi elkülönítésére a különböző frakciókban. Ezen paramétereket biológiai paraméterekkel kiegészítve még jobban értelmezhető eredményeket adnak. Az ugróvillások és a földigiliszták egyed- és fajszámának változása jól jelezte a degradáció fokozatait, jó biológiai indikátornak bizonyultak, gyorsan, könnyen és olcsón elvégezhetők. Jól ismételhetők és információt adnak a talajban bekövetkező leromlási folyamatokról, ezáltal időben megkezdhetjük a talajdegradáció elleni beavatkozásokat.
Results in English
The rate of soil acidification is an important soil property, since it determines the physical, chemical and biological properties of soils. My objectives were to examine the acidity caused soil degradation processes and to develop indicators. The routine laboratory methods gave accurate information about the rate of soil acidification, but only the present status of soil acidity. By the potentiometric titrations of soils we gained quantitative information about the sensitivity of the different soil horizons. By rheology measurements, precise and quantitative information was gained about the effects of organic and minerals fractions on soil structure. However, the mineralogical analyses of soils are very complicated, time consuming and expensive, we found it a very good method to differentiate the mineral composition of soils. These parameters together with the biological parameters can give more understandable results regarding the degradation processes. The change of species number and density of Collembola and earthworms indicated the different levels of soil degradations very well. They are very good biological indicators, since it is relatively quick, easy and cheap use. The examination with these biological indicators can be repeated easily and give information about soil degradation processes in an early stage, thus, we can start acting against the different soil degradation processes.
Full text http://real.mtak.hu/1839/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Hegymegi P; Fuchs M; Michéli E; Szegi T; Simon B.: Characterization and classification problems of soils with high clay and/or organic matter content, in Agronomy Abstracts. ASA Annual Meeting. Seattle, USA., 2004
Fuchs M; Simon B; Michéli E.: Soil organic matter as a criteria in soil classification systems, Cereal Research Comm. 33: 365-368., 2005
Szeder B; Simon B; Dombos M.: A talajfauna degradációja egy eróziós katénában, Talajtani Vándorgyűlés. Sopron. 2006. augusztus 23-25., 2006
Szeder B; Simon B; Dombos M; Michéli E; Szegi T.: Bioindication of Soil Degradation Processes on Chernozem Soils (a case study in Hungary)., in Agronomy Abstracts. ASA Annual Meeting. Salt Lake City, 2005
Simon B; Michéli E; Stefanovits P; Kele G.: Acidification tendencies of selected soils of Hungary., Bulletin of the Szent István University., 2005
Szeder B; Simon B; Dombos M; Akagi J; Szegi T.: Biological and biochemical investigation on an erosion catena., Cereal Research Comm. 34: 307-310., 2006
Simon B; Tolner L; Rékási M; Michéli E.: Soil Acidity Investigation by Potentiometric Titrations, Cereal Research Comm. 34: 283-286., 2006
Gál A; Szegi T; Simon B; Szeder B; Michéli E; Tombácz E; Zsolnay Á; Akagi J.: Indicators of Soil Degradation Processes on a Chernozem Field in Hungary., In Proc 18th World Congress of Soil Science. Philadelphia, USA., 2006
Simon B; Hegymegi P; Michéli E.: Összehasonlító vizsgálatok a talajok kationcsere-kapacitására., Agrokémia és Talajtan. 55: 461-472., 2006
Szeder B; Simon B; Dombos M; Michéli E.: Biológiai mutatók tesztelése talaj-degradációs folyamatok korai jelzésére különböző talajok példáján., Magyar Ökológiai Kongresszus., 2006
Szeder B; Simon B; Szegi T.: Biological and physical indicators of soil erosion., in Proc 5th International Congress of European Society for Soil Conservation. p. 292. Palermo, Italy., 2007
Szeder B; Simon B; Dombos M.: Biológiai és biokémiai vizsgálatok egy eróziós katénán., Talajvédelem (megjelenés alatt)., 2007
Szeder B; Simon B; Dombos M; Szegi T.: Talajdegradációs folyamatok hatása az ugróvillások közösségeire., Állattani Közlöny. (megjelenés alatt), 2007
Back »