Mellérendelő konstrukciók vizsgálata a tundrai nyenyecben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48636
típus PD
Vezető kutató Körtvély Erika
magyar cím Mellérendelő konstrukciók vizsgálata a tundrai nyenyecben
Angol cím Coordinate structures in Tundra Nenets
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely Finnugor Nyelvtudományi Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-10-01
aktuális összeg (MFt) 18.203
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A világ nyelveiben univerzálisak tekinthető mind a parataxis (a szavak, szószerkezetek vagy mondatok ekvipollens elrendezése) mind pedig a hipotaxis (a szavak, szószerkezetek nem egyenlő elrendezése). A parataxis egyik legkutatottab altípusa a mellérendelés, amely az utóbbi évtizedek szintaktikai és tipológiai vizsgálataiban jelentős hangsúlyt kapott. Az eddigi eredmények azonban néhány kivétellel a nagyobb európai nyelveken alapulnak, és viszonylag kevés figyelmet kaptak a nem európai kis nyelvek, amelyek - mint az a tundrai nyenyec (egy Európa és Szibéria északi részén beszélt veszélyeztetett uráli nyelv) esetében is jól látható - lényeges és új aspektusokkal bővíthetik a témával kapcsolatos meglévő ismereteket. A projekt eredményeképpen kirajzolódtak a tundrai nyenyec mellérendelés alapvető sajátosságai, és választ kaptunk a koordináció formai és logikai megvalósulásának a fő kérdéseire. A kapott eredmények az adatok főként tipológiai szemléletű rendszerezésének és értékelésének köszönhetően jó alapul szolgálhatnak további uralisztikai és tipológiai kutatásokhoz.
kutatási eredmények (angolul)
Parataxis, the equipollent ranking of phrases or clauses has become an intensely researched area of linguistics in recent years. While great amounts of data have been obtained from the investigations of major European and a few non-European languages, only little attention has been paid to small languages, Samoyedic languages among them, so far. Nevertheless, these languages provide a unique opportunity to study novel aspects of this phenomenon. The project “Coordination in Tundra Nenets” aimed at extending the theories and results of typological research to Tundra Nenets (an endangered Samoyedic language spoken in Europe and Northern Siberia) in order to gain a deeper understanding of the linguistic realizations of the encoding of coordinate structures and coordinate clauses. The results of the project serve, hopefully, as useful data for both cross-linguistic comparison and Uralic linguistics.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1844/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Körtvély Erika: Strategies of coordination in Tundra Nenets, Finnisch-Ugrische Mitteilungen 30., 2008
Körtvély Erika: Kötőszavak a tundrai nyenyecben, Budapesti Uráli Műhely V., 2006 január 11-13., 2007
Körtvély Erika: Coordinators in Tundra Nenets, GESUS 16. Bochum, 12-14. Februar (Abstract book), 2007
Körtvély Erika: Koordinative Konjunktionen im Tundranenzischen, Beiträge Sprache und Sprachen. Vorträge der 16. Jahrestagung der GESUS in Bochum, lincom europa, 2008
vissza »