Influence of the changing of the rock and fault quality for the rock mass mechanical parameters  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
48645
Type PD
Principal investigator Vásárhelyi, Balázs
Title in Hungarian A kőzettest mechanikai állandóinak változása a kőzet állapotának és tagoltsági rendszerének függvényében
Title in English Influence of the changing of the rock and fault quality for the rock mass mechanical parameters
Panel Engineering, Metallurgy, Architecture and Transport Sciences
Department or equivalent Department of Construction Materials and Technologies (Budapest University of Technology and Economics)
Starting date 2004-01-01
Closing date 2007-09-30
Funding (in million HUF) 18.203
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Jelenleg számos vonalas létesítményt terveznek Magyarországon, melyek megépítéséhez jelentős kőzetmechanikai, mérnökgeológiai ismeretekre is szükség van. A leggyakrabban használt kőzettest osztályozások nem veszik figyelembe a meglévő diszlokációk várható terjedését, esetleges összekapcsolódásukból adódó új állapotokat, mely jelentős szilárdság-csökkenést okozhatnak. Ezen elméletek hiányossága, hogy a mállás folyamatát sem modellezik. Ez főleg sziklarézsűknél jelentős, mind a tagoló-felületükön, mind a kőzetblokknál. Ugyancsak ezen elméletek a víz hatását csak, mint a tagoló-felületeken befolyó rétegvizet veszi figyelembe, de a kőzet szilárdságváltozásának ebből adódó folyamatát nem (a víz szilárdság csökkentő hatása a nagy porozitású, azaz kisebb szilárdságú kőzeteknél igen jelentős). Megvizsgáltuk eddig a kőzetek szilárdságának változását a víztartalom függvényében különböző porózus kőzeteknél. Kimutattuk, hogy mind a vízzel való telítés hatására, mind a porozitás növekedésével a kőzet szilárdsága exponenciálisan csökken. A csökkenés mértékét az effektív porozitás függvényében ábrázolva általános egyenletet adtunk meg. Egyértelmű összefüggéseket kaptunk a rugalmassági modulus és nyomószilárdság kapcsolata között, mely nem változik a víztartalom hatására. A folyamat megértése és jövőbeli modellezése céljából összefoglaltuk a különböző törésmechanikai elméleteket, a repedések összekapcsolódásának és terjedésének eddigi eredményeit.
Results in English
Recently, several tunnels are designed or constructed in Hungary, in which good engineering geological and rock mechanics knowledge is necessary. The wieldy used rock mass classification are not investigating the new systems from the crack initiations and coalescence. This new situation is usually decreasing the strength of the rock mass. Lack of these theories is not modeling the influence of the weathering (which is very important in Hungary due to the high values of the temperatures). This should be very important for rock slopes (both the blocks and the joints). They do not investigate the influence of the water for the different petrophysical constituents, neither. In case of high porosity rock the strength decrease rapidly due to increasing the water content. First of all, the influence of the water content for the strength of the rock was investigated in case of different type of highly porosity rocks. A negative exponential relationship was determined between water content and the strength of the rock. Knowing the effective porosity, this equation can be correctly calculated. Secondly, for modeling the crack initiation, propagation and coalescences, the different fracture mechanics models were summarized, in rock mechanical point of view.
Full text http://real.mtak.hu/1845/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Török Á.; Vásárhelyi B.: Mérnökgeológia-Kőzetmechanika 2006, Műegyetemi Kiadó, (ISBN: 963-420-879-7), 2006
Kertész P.; Vásárhelyi B.: Kontinuitás, homogenitás és az anyagmodell, Izotróp kontinuumok anyagtörvénye, Műegyetemi Kiadó, (ISBN: 963-420-880-0), 2006
Vásárhelyi B.: Review article: Analyzing the crack coalescence in brittle rock material., Acta Geod. Geoph. Hung. 41(2): 181-198., 2006
Kovács L.; Vásárhelyi B.: Kőzettest osztályozások alkalmazása a mélyépítésben., BKL-Bányászat 140(3): 17-19, 2007
Vásárhelyi B.: Magyarországi tufák szilárdsági változásai víz hatására, Hidrológiai Közlöny, 86(5): 21-24, 2006
Deák F.; Molnos I.; Kovács L; Vásárhelyi B.: Bátaapáti radioaktív hulladéktároló építése - Geotechnikai vágatdokumentálás, Mélyépítés 4(17): 7-13, 2006
Gálos M.; Vásárhelyi B.: Mechanikai viselkedés az RQD-érték ismeretében. Mélyépítés 3(2): 18-22, Mélyépítés 4(17): 7-13, 2005
Vásárhelyi B.: A kőzettest értékelése RMi (Kőzettest index) alapján., BKL-Bányászat, 138(6): 20-24, 2005
Kovács L; Vásárhelyi B.: A kőzettest osztályozások alkalmazása alagútépítéseknél., In: Alagútépítési napok, Pécs, 93-97, 2006
Deák F; Molnos I; Kovács L; Vásárhelyi B.: Geotechnikai vágatdokumentálás bátaapáti kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló építésében., In: Alagútépítési napok, Pécs, 99-103, 2006
Vásárhelyi B.; Ván P.: Víztartalom hatása a kőzetek szilárdságára., Mérnökgeológia-Kőzetmechanika 2006, Műegyetemi K., 245-252, 2006
Kovács L.; Vásárhelyi B.: RQD és C tényezők összehasonlítása az Üveghutai fúrások alapján., Mérnökgeológia-Kőzetmechanika 2006, Műegyetemi K., 139-144., 2006
Török, Á.; Vásárhelyi, B.; Maróthy, E.: Dependence of physcical properties on the water content and testural properties of Hungarian travertine., European Geosciences Union, Vienna, p. 410, 2006
Török Á.; Vásárhelyi B.: Mérnökgeológia-Kőzetmechanika 2007, Műegyetemi Kiadó, (ISBN: 978-963-420-933-1), 2007
Görög P.; Vámos M.; Török Á. Vásárhelyi B.: A geológiai szilárdsági index (GSI) magyarországi alkalmazási lehetősége., Földtani Közlöny (bírlat alatt), 2007
Andráskay E.; Fábián M.; Mátrai Cs. Vásárhelyi B.: Mérnökgeológiai és geotechnikai feltárások az alagútépítés tervezéséhez., Mérnökgeológia-Kőzetmechanika 2007, Műegyetemi Kiadó, 1-10., 2007
Török Á.; Kleb B.; Görög P.; Hajnal G. Lorberer Á. Vásárhelyi B.: A Gellért-hegyi sikló mérnökgeológiája., Mérnökgeológia-Kőzetmechanika 2007, Műegyetemi Kiadó, 63-74, 2007
Laufer I.; Vásárhelyi B.: Gátak méretezése módosított RMR tényező figyelembe vételével., Mérnökgeológia-Kőzetmechanika 2007, Műegyetemi Kiadó, 91-104, 2007
Kara Zs.; Vásárhelyi B.: Kőzettestek Poisson tényezőjének becslése., Mérnökgeológia-Kőzetmechanika 2007, Műegyetemi Kiadó, 273-280, 2007
Vásárhelyi B.;Gálos M.: Kőzettest mechanikai állandóinak változása a kőzet állapotának és tagoltsági rendszerének függvényéban, Habilitációs tézisek - folyamatban, 2007
Török, Á.; Vásárhelyi, B.: Dependence of physcical properties on the water content and testural properties of Hungarian travertine., Engng. Geol. (bírálat alatt), 2007
Deli, Á. Gálos, M. Ván, P. Vásárhelyi, B.: A laboratory method for determining the dissipated energy., Bull. Engng. Geol. & Env. nyílvántartási száma:1030, kiadás alatt, 2007
Vásárhelyi B.;Gálos M.: How the water saturation influence the mechanical properties of the volcanic tuffs, Periodica Polytechnica – Ser. Civil Engng, 47(1): 65-72, 2004
Vásárhelyi B.: Statistical analysis of the influence of water content on the strength of the Miocene limestone, Rock Mech. Rock Engng. 38(1): 69-76., 2005
Gálos M.; Vásárhelyi B.: Kőzettestek osztályozása az építőmérnöki gyakorlatban, Műegyetemi Kiadó, (ISBN: 963-420-881-9), 2006
Vásárhelyi B.; Ván P.: Influence of water content on the strength of rock, Engng. Geol. 84(1-2): 70-74., 2006
Vásárhelyi B.;Ván P.: Shearing tests with continuously increasing normal stress, Periodica Polytechnica – Ser. Civil Engng, 50(2): 171-180, 2006
Vásárhelyi, B.; Ván P.: Analyzing the influence of the water saturation on the strength of sandstones., Proc. Eurock 2006, Liege, (ed: van Cotthem, A.; Charlier, R.; Thimus, J-F; Tshibangu, J)Taylor & Francis, 169-173, 2006
Romana, M.; Vásárhelyi, B.: A discussion on the decrease of unconfined compressive strength between saturated and dry rock samples, Proc. 11. ISRM Cong. Lisboa, Taylor & Francis, I:139-142., 2007
Ván P.; Vásárhelyi B.: Sensitiviy analysis of the Hoek-Diederichs rock mass modulus estimating formula., In: Proc. 11. ISRM Cong. Lisboa, Taylor & Francis, I:411-414., 2007
Váró, Á.; Kovács, L.; Vásárhelyi, B.: Comparing the RQD and the C values., Proc. 11. ISRM Cong. Lisboa, Taylor & Francis, I:197-200., 2007
Vásárhelyi B. Váró Á. Kovács L.: Analyzing the fissuration of the boreholes and comparing the different methods, Central Eurpean Geol., 2007
Back »