A magyar irodalom fogadtatása pozsonyi és pest-budai német nyelvű újságok melléklapjaiban 1810 és 1848 között  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48659
típus PD
Vezető kutató Bódyné Márkus Rozália
magyar cím A magyar irodalom fogadtatása pozsonyi és pest-budai német nyelvű újságok melléklapjaiban 1810 és 1848 között
Angol cím The reception of Hungarian literature in the supplements of Pressburg And Pest-Buda german language newspapers between 1810 and 1848
zsűri Irodalom
Kutatóhely MTA Irodalomtudományi Intézet
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2009-09-30
aktuális összeg (MFt) 18.203
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A posztdoktori kutatást két és fél évig folytattam. Az eredeti futamidő végénél fél évvel korábban kértem a projekt lezárását. A posztdoktori kutatás szempontjai szerinti adatgyűjtést lezártam. 2006-ban megjelent egy általam szerkesztett szöveggyűjtemény a vizsgált sajtóanyagból. Az összegyűjtött sajtóanyag elemzéseiből eddig egy (színház- és kritikatörténeti szempontú) tanulmány jelent meg. Két bécsi kutatóút során a pozsonyi lapokra és munkatársaikra vonatkozó kéziratos anyagokat tártam fel. A források nyomán kirajzolódó külföldi kapcsolathálóval foglalkozik egy közlésre elfogadott tanulmányom. A posztdoktori kutatás eredményeit felhasználva átdolgoztam és kibővítettem 2004-ben megjelent disszertációm egyes fejezeteit. A kéziratot a müncheni Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas fogadta el kiadásra. Az összegyűjtött adatok elemzésekor fontos szempont, hogy hogyan befolyásolták a magyar irodalom recepcióját a német nyelven rendelkezésre álló fordítások. Erről a kérdésről szól forrásközlést kísérő tanulmányom a Filológiai Közlönyben. 2008 tavasza óta részt veszek az MTA Irodalomtudományi Intézetében írandó új irodalomtörténeti kézikönyv XIX. századi kötetét előkészítő kutatócsoport munkájában. Az én feladatom lesz, posztdoktori kutatásaim eredményeire támaszkodva, a század közepe hazai német nyelvű sajtóműfajainak tárgyalása a kötetben. Kérem, hogy a projekt eredményességének végső elbírálásakor a lezárását követő két év publikációit is vegyék figyelembe.
kutatási eredmények (angolul)
The research project had run over 2 and half years. I have completed the collection of data in accordance to the research plan. I have compiled a chrestomathy (published 2006), in which press-matter of the examined periodicals is collected. Of the analyses of the collecting data, one study has been published until now, focussing on aspects of the history of theatre and of literary criticism. In Vienna I have discovered hand-written material concerning the examined periodicals in Pozsony/Bratislava and their collaborators. In a study, which has been accepted for publishing, I have sketched the outlandish personal network of the journalists. Using the results of the postdoctoral research I have worked over and completed some chapters of my thesis (defended 2004). It will be published in Munich. In a study in Filológiai Közlöny, commenting the edition of a concerning source, I deal with the question, how the disposable German translations influenced the reception of Hungarian literature. Since 2008 I participate at the shop work at the Institute of Literature of MTA, preparing the 19th century volume of a projected new manual for literary history. I will have to write a chapter about 19th century German language press genres in Hungary, basing on the results of my postdoctoral research. I would like to use the possibility, that by the final verdict about my research results, publications during two years after ending the research could also be taken into consideration.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=48659
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Rozália Bódy-Márkus, András F. Balogh, László Tarnói: Deutsche Presse aus Ungarn in der ersten Haelfte des 19. Jahrhunderts, Argumentum, Budapest, 440 o., 2006
Rozália Bódy-Márkus: Die Rezeption ungarischer Volksschauspiele in der Pannonia, Beiblatt der Pressburger Zeitung., Deutsches Theater im Donau-Karpatenraum. Hg. von András F. Balogh in Verbindung mit Szabolcs János-Szatmári. Cluj-Napoca/Klausenburg - Heidelberg. 103-128. o., 2008
Bódy-Márkus Rozália: Adalék a német nyelvű Petőfi-befogadás történetéhez. Joseph Lewinsky: Viszonyom Petőfihez, In: Filológiai Közlöny 2009/3., 2009
Rozália Bódy-Márkus: Literaturrezeption und Literaturvermittlung in den Beiblättern von Pest-Ofener und Pressburger deutschsprachigen Zeitungen von 1810 bis 1847., Verlag Südostdeutsches Kulturwerk, München (közlésre elfogadva), 2010
Bódyné Márkus Rozália: Dux Adolf és Neustadt Adolf bécsi kapcsolatai Ludwig August Franklhoz írt leveleik tükrében, Aranyozás: Tanulmányok Korompay H. János hatvanadik születésnapjára. Szerk. Fórizs Gergely. (közlésre elfogadva), 2010
Bódy-Márkus Rozália: A honi német nyelvű sajtó kutatástörténete, A Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület 2009. évi konferenciájának kötete. (közlésre elfogadva), 2010
vissza »