New applications of the Betti reaction  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
48669
Type PD
Principal investigator Szatmári, István
Title in Hungarian A Betti reakció alkalmazásai
Title in English New applications of the Betti reaction
Panel Chemistry 2
Department or equivalent Institute of Pharmaceutical Chemistry (University of Szeged)
Starting date 2004-01-01
Closing date 2007-09-30
Funding (in million HUF) 18.203
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A háromkomponensű módosított Mannich reakcióban aldehid komponensként szalicilaldehidet alkalmazva 1-[aminometil-(2-hidroxifenil)]-2-naftolt állítottunk elő, melyből dominó gyűrűzárási reakciók segítségével naftoxazino[3,4-c][1,3]benzoxazin származékokat szintetizáltunk, míg alifás aldehidek alkalmazásával 1-aminoalkil-2-naftol-származékokat szintetizáltunk. Az aminonaftol származékokat ekvivalens mennyiségű X-szubsztituált benzaldehidekkel reagáltatva 1-alkil-3-aril-naftoxazinokat szintetizáltunk, melyek CDCl3-ban, 300 K-en háromkomponensű gyűrű-lánc tautomer elegy formájában voltak jelen. A módosított Mannich reakcióban, dihidroizokinolin származékok, mint gyűrűs iminek alkalmazásával 1-(hidroxinaftil)-izokinolin származékokat állítottunk elő, melyeknek formaldehides, foszgénes, p-nitro-benzaldehides valamint p-klór-fenilizotiocianátos gyűrűzárásával különböző 8-szubsztituált naftoxazino[4,3-a][1,3]izokinolinokat szintetizáltunk. A háromkomponensű módosított Mannich reakcióban királis aminkomponensként az (R)-(+)-1-(1-naftil)-etilamin, illetve az (R)-(+)-1-(2-naftil)-etilamin alkalmazásával új nemracém aminonaftolokat állítottunk elő, melyeket királis katalizátorként alkalmazva, a választott benzaldehid dietil-zink modellreakcióban akár 92 %-os enentioszelektivitást is el tudtunk érni. A tudományos kutatómunkából 4 megjelent és 2 közlésre előkészített publikáció született, az eredményeket pedig 6 nemzetközi és 2 hazai konferencián mutattuk be.
Results in English
Through the use of salicylaldehyde in the three-component modified Mannich reaction, 1-[aminomethyl-(2-hydroxyphenyl)]-2-naphthol was prepared, and then transformed through domino ring-closure reactions to naphthoxazino[3,4-c][1,3]benzoxazine derivatives. Another new extension of the Betti reaction is the use of aliphatic aldehydes, whereby novel 1-aminoalkyl-2-naphthol derivatives were prepared. The reactions of these aminonaphthols with X-substituted benzaldehydes led to 1-alkyl-3-aryl-naphthoxazines, which proved to be three-component tautomeric mixtures in CDCl3 at 300 K. When dihydroisoquinolines were reacted with 2- or 1-naphthol, the 1-(hydroxynaphthyl)isoquinoline derivatives obtained were readily transformed to the corresponding 8-substituted-naphthoxazino[4,3-a][1,3]isoquinolines via their ring closures with formaldehyde, phosgene, p-nitrobenzaldehyde and p-chlorophenyl isothiocyanate. The application of (R)-(+)-1-(1-naphthyl)ethylamine and (R)-(+)-1-(2-naphthyl)ethylamine as chiral amines furnished new, non-racemic aminonaphthols, depending on the reaction conditions, when these aminonaphthols were used as chiral catalysts in the addition of diethylzinc to benzaldehyde, the ee values of the main enantiomer could be increased up to 92%. This research work has so far resulted in 4 publications and a further 2 are already under preparation for publication. The results have been presented at 8 conferences held in different countries.
Full text http://real.mtak.hu/1849/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Diána Tóth, István Szatmári, Ferenc Fülöp: Substituent effects in the ring-chain tautomerism of 1-alkyl-3-aryl-naphth[1,2-e][1,3]oxazines, 1th BBBB Conference on Pharmaceutical Sciences, Siófok, 2005. szeptember 26-28., Abstr.: P-52., 2005
Diána Tóth, István Szatmári, Ferenc Fülöp: Substituent effects in the ring-chain tautomerism of 1-alkyl-3-aryl-naphth[1,2-e][1,3]oxazines, Pharmacy: Smart Molecules forTherapy; Semi-centennial conference of Semmelweis University, Faculty of Pharmacy, Budapest, 2005. october 12-14., Abstr.: P-95., 2005
István Szatmári, László Lázár, Ferenc Fülöp: Synthesis of new 1-(hydroxynaphthyl)isoquinoline derivatives as potential building blocks in drug research, 1th BBBB Conference on Pharmaceutical Sciences, Siófok, 2005. szeptember 26-28., Abstr.: P-46., 2005
Szatmári István, Matthias Heydenreich, Andreas Koch, Erich Kleinpeter, Fülöp Ferenc: Funkciós csoportot tartalmazó Betti bázisok szintézise és átalakításai, MKE Vegyészkonferencia, Hajdúszoboszló, 2005. június 28-30., Abstr.: P-87., 2005
Diána Tóth, István Szatmári, Ferenc Fülöp: Substituent Effects in the Ring-Chain Tautomerism of 1-Alkyl-3-aryl-naphth[1,2-e][1,3]oxazines, Eur. J. Org. Chem.. 2006, 4664-4669., 2006
Diána Tóth, István Szatmári, Ferenc Fülöp: Substituent effects in the ring-chain tautomerism of 1-alkyl-3-aryl-naphth[1,2-e][1,3]oxazines, 13th FECHEM Conference on Heterocycles in Bioorganic Chemistry, Siófok, 2006. May 28-31., Abstr.: PO-39., 2006
István Szatmári, Diána Tóth, Andreas Koch, Matthias Heydenreich, Erich Kleinpeter, Ferenc Fülöp: Study of the Substituent-influenced Anomeric Effect in the Ring-Chain Tautomerism of 1-Alkyl-3-aryl-naphth[1,2-e][1,3]oxazines, Eur. J. Org. Chem. 2006, 4670-4675., 2006
István Szatmári, László Lázár, Ferenc Fülöp: Microwave-assisted, solvent-free synthesis of 1(- or -hydroxynaphthyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolines by the Mannich reaction, Tetrahedron Lett. 2006, 47, 3881-3883., 2006
István Szatmári, László Lázár, Matthias Heydenreich, Andreas Koch, Erich Kleinpeter, Ferenc Fülöp: Synthesis and transformations of 1-(- or -hydroxynaphthyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolines, IUPAC ICOS-16; 16th International Conference on Organic Synthesis, Mérida, México, June 11-15, 2006, Abstr.: ICOS-088., 2006
Matthias Heydenreich, Andreas Koch, Sabrina Klod, István Szatmári, Ferenc Fülöp, Erich Kleinpeter: Synthesis and Conformational Analysis of Naphth[1’,2’:5,6][1,3]oxazino[3,2-c]benzoxazine and Naphth[1’,2’:5,6][1,3]oxazino[3,4-c]benzoxazines, Tetrahedron 2006, 62, 11081-11089., 2006
Szatmári István, Fülöp Ferenc: Application of the Betti reaction for the synthesis of new chiral ligands, ICHC-21; 21th International Congress for Heterocyclic Chemistry, Sydney, Australia, July 15-20, 2007, Abstr.: ICHC-21/TP113, 291., 2006
Szatmári István, Tóth Diána, Gyémánt Nóra, Molnár József, Peter de Witte, Fülöp Ferenc: A Betti reakció alkalmazása új, MDR aktív vegyületek szintézisére, Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Szimpózium 2006, Eger, 2006. szeptember 18-19., Abstr.: 4., 2006
Back »