Assymetric information, Corporate, Knowledge, Market Structure and Corporate Performance in Central and Eastern Europe  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
48680
Type K
Principal investigator Major, Iván
Title in Hungarian Információs asszimmetria, vállalti tudás, piaci szerkezet és gazdasági teljesítmény Kelet-Közép Európában
Title in English Assymetric information, Corporate, Knowledge, Market Structure and Corporate Performance in Central and Eastern Europe
Panel Economics
Department or equivalent Institute of Economics, (Centre for Economic and Regional Studies)
Participants Badics, Judit
Kiss, Károly Miklós
Róna-Tas, Ákos
Török, Ádám
Starting date 2005-01-01
Closing date 2009-06-30
Funding (in million HUF) 7.800
FTE (full time equivalent) 2.99
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás során azt vizsgáltuk, hogyan befolyásolja a vállalatok működését, hatékonyságát az a tény, hogy többnyire hiányos információk alapján hozzák meg döntéseiket. Emellett arra a kérdésre kerestük a választ, hogy miképpen hozzák létre maguk a cégek azokat az információkat, amelyek azután gazdasági környezetük részévé válnak. Ilyen esetekben a vállalatok által "termelt" információk a szabályozás részévé válnak. Mivel a vállalatok és a szabályozó között aszimmetrikus információs helyzet áll fenn, a szabályozás önmagában is torzíthatja a vállalat döntési környezetét és így végeredményben leronthatja a cégek működését. Kutatásunknak szomorú aktualitást adott az USA-ból kiindult, majd a fejlett és közepesen fejlett pénzpiacú országokra is átterjedt pénzügyi és gazdasági válság (visszaesés), amely jól mutatja, hogy a gazdasági szereplők döntéseit milyen mértékben képes torzítani az információk nem megfelelő minősége és terjedési mechanizmusa. Kutatásaink fő következtetése az, hogy a Magyarországon, szélesebb értelemben az EU-ban, de a világ más részein is létező ún. "költség-alapú szabályozás" nem vezet hatékony gazdasági eredményekhez. A megoldást az ún. "ösztönző szabályozás" jelentheti, amelynek elméleti alapjai többé-kevésbé kidolgozottak, bevezetése azonban nem tűnik közelinek.
Results in English
What impact incomplete and insufficient information on the side of the companies may have on corporate performance. In addition, we analyzed how do firms produce corporate information and knowledge that, in turn, will affect the economic (business) and regulatory environment of the companies themselves. Our research focused on industries where industry regulation complements competition policy. Thus, we analyzed the production and use of information in the telecommunications industry, in postal services and the financial sector. Since firms and the regulator possess incomplete information and they play the game under asymmetric information, regulation itself may distort the economic environment of the firm and it may ultimately result in inefficient corporate outcome. The current financial and economic crisis provides a sad and unpleasant relevance to our research. Our analysis shows how deeply the insufficient quality of information and its distorted propagation mechanism may affect the productivity and efficiency level of corporations. Our main conclusion is that incentive regulation rather than the currently prevalent "cost-based regulation" may result in hiher economic and social (Pareto-) efficiency of the companies operation. The theoretical foundations of such a regulatory regime are more or less known but it may take some time until these results can be used in designing practical regulatory tools.
Full text http://real.mtak.hu/1853/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kiss Károly Miklós, Major Iván: Közszolgáltatások ösztönző szabályozása, Közgazdasági Szemle, 2007
Major Iván: Információmegosztás a bankok között. Mikor jó a teljes lista?, Közgazdasági Szemle, 2008
Major Iván, Nagy Dávid Krisztián: Adósnyilvántartás – kamatszint – kockázati prémium, Hitelintézeti Szemle, 2008
Major Iván: Technical efficiency, allocative efficiency and profitability of Hungarian small and medium-sized enterprises, Europe-Asia Studies, 2008
Major Iván: Why do (or do not) banks share customer information?, Review of Finance (under review), 2008
Badics Judit, Gömöri András: Irányításelmélet és az aszimmetrikus információs játékok elmélete, Szigma, 2006
Kiss K. Miklós, Major Iván: Interconnection and incentive regulation in network industries., Review of Network Economics (under review), 2008
Kiss K. Miklós, Major Iván: A távközlési szektor szabályozása. In: Verseny és szabályozás 2008. [szerk. Valentiny Pál, Kiss Ferenc László], Review of Network Economics (under review), 2008
Kiss K. Miklós: A postai szektor szabályozása. In: Verseny és szabályozás 2007., MTA KTI, 2008
Kiss K. Miklós: A távközlési szektor szabályozása, MTA KTI, 2008
Kiss K. Miklós: Information problems and „perverse” incentives of cost-based regulation in network industries, Pannon Egyetem, 2007
Kiss K. Miklós: Paradigmák a szabályozás elméletében és gyakorlatában: Költségmegtérítéstől az ösztönzésig, Pannon Egyetem, 2006

 

Events of the project

 
2011-12-21 09:12:05
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Közgazdaságtudományi Intézet), Új kutatóhely: Közgazdaság-tudományi Intézet (MTA Közgazdaságtudományi Intézet).
Back »