Lézerrel színterelt vagy olvasztottgyorsprototípusok tulajdonságfejlesztése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48708
típus K
Vezető kutató Takács János Gábor
magyar cím Lézerrel színterelt vagy olvasztottgyorsprototípusok tulajdonságfejlesztése
Angol cím Development of propertis laser sintered or melted rapid prototipes
zsűri Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
Kutatóhely Gépjárműtechnológia Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
résztvevők Csanády Andrásné
Gácsi Zoltán
Herczeg Szabolcs
Markovits Tamás
Ozsváth Péter
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2009-02-28
aktuális összeg (MFt) 13.700
FTE (kutatóév egyenérték) 1.72
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Szelektív lézer szinterezésre alkalmas kísérleti laboreszközt fejlesztettünk, mellyel vizsgáltuk a lézer szinterezési paramétereket a lézeres fajlagos energia-bevitel célszerű tartományban. Az optimális szinterezési pásztázási sebességet meghatároztuk. A lézer színterezés sebességének Fe, Ni, Cu3P porok atomszerkezetére gyakorolt hatását XDR segítségével meghatároztuk. Ugyanazt a fázisátalakulást tapasztaltuk lézer sugaras energia-bevitel hatásárára, mint ami kialakult a szilárd állapotú mechanikai ötvözés hatására. DSC diagrammal kimutattuk, hogy különböző termikus tulajdonságok jelentkeznek az kiinduló porkeveréknél, mint a mechanikusan ötvözöttnél. Nedvesedés mérésére alkalmas berendezéshez gáztisztítót építettünk, átfogó mérés sorozatba kezdtünk egy bázisanyag kiválasztásával, az eredményből kiderült, hogy a valenciaelektronok számának változásával hogyan változik a nedvesítő képesség. Az optimális lézersugaras technológiával készített darabok szilárdsági, porozitási tulajdonságait meghatároztuk, tribológiai (súrlódási, kopási) viselkedését megvizsgáltuk. A tárcsa-pálca vizsgálatoknál hengeres szinterelt próbatest síkfelületét szálerősítéses műanyag tárcsával koptattuk, amely modell közelítően szimulálta a szinterelt prototípus szerszámbetétek várható kopását, vizsgálatok alapján az élettartamot megfelelőnek becsültük.
kutatási eredmények (angolul)
An experimental laboratory equipment for selective laser sintering was developed to investigate the laser sinter parameters at a large scale of energy input The possible (optimal for sintering structure) scanning speed interval was determined. By XRD the effects of the laser scanning speed on the structure of the laser sintered Fe, Ni, Cu3P-powder could be determined. It could be shown that the same phase transformation which was observed in the case of laser treatments, could also be achieved by solid-state reactions due to mechanical alloying. At the DSC diagram heating up to 600˚C the different thermal behaviour of the starting powder mixture and the mechanical alloyed powder could be shown. To the wetting equipment built a gas cleaning device, started spanning measure series with a base material, it appeared that the wetting changes systematically with the increasing difference in valence electron number. We determined the optimal laser technology made samples for mechanical properties and porosity, examined the tribological properties (friction, abrasion wear). The wear of flat surface of sintered samples was tested at the disc-on-cylinder test, with fibre reinforced plastic disc. The results shows the adequate life time for the rapid tool elements.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=48708
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
O. Udvardy: A nedvesedési peremszög elektromos áram függésének mérése, Gép, LVII. évfolyam 7. szám, 2006
Sz. Herczeg, J. Takács: Investigation of Wearing Surface on Selective-Laser-Sintered Rapid Prototyping Specimens, Proceedings of 22nd International Colloquium on Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry, Czestochowa, 2005. may 18-20., ISBN 80-8070-393-0, 2005
Sz. Herczeg, J. Takács: Gyors szerszámgyártás a járműiparban, 36. Autóbusz Szakértői Tanácskozás Nemzetközi Gépjárműbiztonsági Konferencia, 2005. augusztus 29-31., CD-ROM, ISBN 963219070-X, 2005
Herczeg Szabolcs: Gyors prototípusgyártás feltételrendszerének kidolgozása lézeres szinterezéshez és az Fe-Ni-Cu(P) alapú modellek tulajdonságainak vizsgálata, BME KSK Kandó K. Multidiszciplináris Doktori Iskola, 2006
Sz. Herczeg, J. Takács, Z. Gácsi, J. Sólyom: Phase-Analysis of Fe-Ni-Cu(P) Selective-Laser-Sintered Rapid Prototyping Specimens, Berichte und Informationen, Dresden, 2/2006, pp.:79-82, ISSN 1433-4135, 2006
O. Udvardy: Equipment for the observation of wetting phenomena between solids and metallic melts, 23rd International Colloquium, Advanced Manufacturing and Repairing Technologies in Vehicle Industry, Dresden, pp.113-118. ISSN 1433-4135, 2006
O. Udvardy, A. Lovas: Instrumentation for the measurement of wetting angle and the electrocapillary effect, 12th International Conference on Applied Physics of Condensed Matter, Malá Luèivná, Slovakia, pp.142-145. ISBN 80-227-2424-6, 2006
Herczeg Sz.: Lézer szinterezett fém mintadarabok tribológiai vizsgálata, Mechanoplast 2007 konferencia, Gyula, 2007. március 20-22., pp.: 14., 2007
Sz. Herczeg, J. Takács: Phase-Analysis of Laser-Sintered Materials, Proceedings of 24th International Colloquium on Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry, Svitavy, 22- 24 may 2007, pp.: 65-68, ISBN 978-80-7194, 2007
J. Takács, Sz. Herczeg, Z. Gácsi, J. Sólyom: Phase-Analysis Of Fe-Ni-Cu(P) Laser-Sintered Rapid Prototyping Materials, Laser Assisted Net Shape Engineering 5, Erlangen, 2007. september 25-28., pp.:357-365 in Volume 1, ISBN 978-3-87525-261-3, 2007
Udvardy O.: Az oxidréteg felbomlása és újraképződése miatti dinamikus jelenségek vizsgálata nyugvó csepp mérések közben, VI. Országos Anyagtudományi Konferencia, 2007. október 14-16. Siófok, 2007
O. Udvardy, A. Lovas: Wetting phenomena and the related experimental difficulties in the measuring techniques at elevated temperatures, 24th International Colloquium, Advanced Manufacturing and Repairing Technologies in Vehicle Industry, Svitavy, pp.91-97. ISBN 978-80-7194-962-6, 2007
Sz. Herczeg, J. Takács, O. Udvardy: Investigation of Metal Powders for Rapid Prototyping Technology, 11th European Automotive Congress EAEC2007, Budepest, 30 may - 1 jun 2007, CD-ROM, Section Development Methodology, p.:60, 2007
Herczeg Sz., Takács J., Csanády Á., Kakuk Gy., Sólyom J., Sajó I., Papp K.: Lézeres szintereléssel és mechanikai ötvözéssel létrehozott szilárdfázisú reakciók Fe-Ni-Cu(P) porokban, VI. Országos Anyagtudományi Konferencia, 2007. október 14-16. Siófok, 2007
Weltsch Z.: Peremszögmérés néhány termikus és dinamikai vonatkozása kerámia-fém olvadék nedvesedés-vizsgálata során, TDK dolgozat, BME Közlekedésmérnöki Kar, 2007
Olivér Udvardy, Zoltán Weltsch: On the Shape of Ag-based Phase Diagrams and the Wetting Ability of Ag-based Molten Alloys on Graphite Substrate, Materials Engineering, Vol. 15, 2008, No. 2a, ISSN 1335-0803, 2008
Dávid Pétervári, Zoltán Pál, János Takács: The Study f Quench- Hardening in C45 and 51CrV4 Carbon Steels Montiored by Rhermopower and Hardness Measurments, Materials Engineering, Vol. 15, 2008, No. 2a, ISSN 1335-0803, 2008
Oliver Udvardy, Antal Lovas: Dynamic Phenomena During Sessile Drop Measurements Due To Oxide Layer Disruption, Materials Science Forum Vol. 589 (2008) pp 173-178 ISSN 0255-5476, 2008
Sz. Herczeg, J. Takács, Á. Csanády, Gy. Kakuk, J. Sólyom, F. Tranta, I. Sajó, K. Papp, H. Hargitai: Solid-state Transformation Produced by Laser Treatment and Mechanical Alloying of Fe-Ni-Cu(P) Powders, Materials Science Forum Vol. 589 (2008) pp 391-396 ISSN 0255-5476, www.scientific.net, 2008

 

Projekt eseményei

 
2013-01-26 12:50:15
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Járműgyártás és -javítás Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem), Új kutatóhely: Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem).
vissza »