Clinical, sociological, psychometric, experimental, genetic research and comparative nosology, of functional psychoses based on their 21-33-year follow through investigation  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
48710
Type K
Principal investigator Pethő, Bertalan
Title in Hungarian Endogén pszichózisok klinikuma, összehasonlító nozológiája, genetikai, pszichometriai szociológiai és experimentális vizsgálata, 21-33 éves követéses vizsgálatuk alapján
Title in English Clinical, sociological, psychometric, experimental, genetic research and comparative nosology, of functional psychoses based on their 21-33-year follow through investigation
Panel Clinical Medicine
Department or equivalent Platon Könyvkiadó
Participants Batta, Barbara
Bitter, István
Farkas, Márta
Gosztonyi, György
Janka, Zoltán
Rihmer, Zoltán
Rózsavölgyi, Éva
Schoner, Vera
Szendi, István
Tolna, Judit
Tusnády, Gábor
Vargha, András
Vízkeleti, Györgyi
Starting date 2005-02-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 5.945
FTE (full time equivalent) 4.90
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A hagyományos pszichopatológiában manifeszt és látens tünetek között észlelhető „szakadék” feltöltését az úgynevezett „alaptünetek” általunk alkotott becslésskálába foglalásának és az általunk konceptualizált Morbaffin Személyiségtípusok Skáláinak az alkalmazásával mutattuk meg. A „Spontán önjellemzés” innovációt bevezetve sajátos megoszlást mutattunk ki egyfelől normálkontroll személyek vs. betegek, másfelől különböző betegcsoportok között. Egy másik innovációnk a „reliabilitás validitása” terminus bevezetése és verifikálása. Ezt a negyed évszázad időkülönbséggel felvett pontozó skálák és a vizsgáló pontozók közötti egyezések vizsgálatával verifikáltuk. Ajánljuk a rendszeresítését. A Wechsler intelligenciateszt morbospecificitásának komparatív nozológiai vizsgálata során szignifikáns deficiteket mutattunk ki a 21-33 éves kórlefolyásban. Tudomásunk szerint elsőként vizsgáltuk meg a Leonhardi nozológiai rendszer validitását hosszú távú követéses katamnesztikus felméréssel. Ezt a nozológiai osztályozást egy sor összefüggésben validnak találtuk. Megállapítottuk a hallucináció hosszú távú változásainak nozospecifikus mintáit. A témavezető tudomány-logikai elemzést írt a pszichiátriai jelenlegi kríziséről. Továbbá két határterületi kérdést elemzett: „Szellem és kórságai”, „Deviancia és rendszerváltozás”. Kimutattuk, hogy a szám-szimbólum teszttel mért neurokognitív deficit a betegségfolyamat intenzitásának és tartamának függvénye. Pethő Bertalan
Results in English
We demonstrated the relevance of a special psychopathological dimension between the definitive symptoms on one hand and the latent disturbances on the other by using two rating scales developed by us. We have found nosospecific pattern by introducing an innovative term and method named “Spontaneous self-characterization”. Based on analyses of the data of psychopathological rating scales on one hand and on analyses of ratings of independent investigators on the other we introduced the new term “validity of reliability”. We verified it by comparison of two series of assessments of the same population followed-up after a quarter of century. Using the Wechsler Intelligence Scale we have found nosospecific patterns of deficits being manifested in the 21-33-year course of illness. To our knowledge no previous long-term studies of the Leonhardean classification of endogenous psychoses have been conducted. Our prospective study started in 1967-1976. The same population was followed-up by participation of a “blind control” psychiatrist in 1997-2002. Hebephrenias, group of normal persons, of schizophrenias and of systematic paraphrenias proved to be valid. Bipolar manic-depressive psychoses, cycloid psychoses and unipolar depression were also valid by forming “nosological families”. The digit symbol coding impairment was found to represent the disease process, which ultimately results in a “defect-state”. Bertalan Pethő
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=48710
Decision
Yes

 

List of publications

 
Pethő B; Tusnády G; Vargha A; Tolna J; Farkas M; Vizkeleti Gy; Tóth Á; Szilágyi A; Bitter I; Kelemen A; Czobor P: Validity of reliability: Comparison of inter-rater reliabilities of psychopathological symptoms., The Journal of Nervous and Mental Disease 195 (2007) 7, 606-613, 2007
Vizkeleti Gy; Pethő B; Tusnády G; Czenner Zs; Vargha A; Meggyes K: Intellectual deficit in endogenous psychoses: 21-33-year follow-up of a prospective study (“Budapest 2000”)., Neurology, Psychiatry and Brain Research 14 (2007) 1, 1-12, 2007
Pethő B: Üres allizmus., Magyar Pszichológiai Szemle 62 (2007), 345-354., 2007
Farkas M; Pethő B; Tolna J; Vízkeleti Gy; Czobor P: A téveszme és a hallucináció változásai: a „Budapest 2000” 21-33 éves follow-up erdeményei., Psychiatria Hungarica 22 (2007), 3, 176-184., 2007
Farkas M; Tolna J; Vizkeleti Gy; Pethő B: Szkizofrénia vagy szkizofréniák?, Neuropsychopharmacologia Hungarica 9 (2007) Suppl. 3-6., 2007
Tolna J; Pethő B; Farkas M; Vizkeleti Gy; Rózsavölgyi É: A Leonhardi nozológiai rendszer validitása 25-30 éves utánkövetés alapján., Neuropsychopharmacologia Hungarica 9 (2007) Suppl. 14-20., 2007
Rózsavölgyi É; Pethő B; Farkas M; Vizkeleti Gy; Tolna J:: Endogén pszichózisok nozospecifikus terápiája., Neuropsychopharmacologia Hungarica 9 (2007) Suppl. 21-24., 2007
Schoner V; Pethő B; Vízkeleti Gy; Czigler B; Tolna J; Farkas M:: Spontán önjellemzések endogén pszichózisban szenvedő nőbetegeknél és egészségeseknél., Psychiatria Hungarica 21 (2006), Supplementum, 101. o., 2007
Tolna J; Farkas M; Pethő B: Remission in schizophrenia: application of a „new concept” on an „old study”., European Journal of Psychiatry 22 (2007), Suppl. 141-142., 2007
Pethő B; Tusnády G; Tolna J; Farkas M; Vargha A; Vízkeleti Gy:: DSM-IV and Leonhard: Comparison of Classifications of Endogenous Psychoses., In: Okasha, Ahmed, Mezzich, Juan E., Haasen, C.: XIII WORLD CONGRESS OF PSYCHIATRY. Cairo, Egypt – September 10-15,, 2005
Pethő B; Czobor P; Vízkeleti Gy; Tolna J; Farkas M;: Endogén pszichóCognitive Deficit in Schizoaffective psychoses and in Desorgazied Schizophrenia: Three subsequent follow-ups of a prospective study., közlésre benyújtva, 2008
Tolna J; Farkas M; Vízkeleti Gy; Miklós M; Pethő B: Remisszió szkizofréniában: értelmezések és eredmények. Egy új koncepció alkalmazása egy régi vizsgálatra, A Magyar Pszichiátriai Társaság XIII. Vándorgyűlése. 2007. Miskolc, Január 24-27. Psychiatria Hungarica 21, 121. o. Supplementum, 2006
Pethő B; Tolna J; Farkas M; Tusnády G; Vargha A; Vízkeleti Gy; Czigler B: Basic symptoms and morbaffine personality tpyes: Subclinical dimension of endogenous psychoses, Neurology, Psychiatry and Brain Research 12 1, 29-38., 2005
Tolna J; Tusnády G; Vargha A; Farkas M; Vízkeleti Gy; Pethő B: Betegek diagnosztizálása Leonhard nozológiai rendszere és a DSM szerint, A Magyar Pszichiátriai Társaság XIII. Vándorgyűlése. 2007. Miskolc, Január 24-27. Psychiatria Hungarica 21, 122. o, 2006
Farkas M; Pethő B; Vargha A; Tolna J; Tusnády G: A szkizofrénia és az affektív betegségek faktorstruktúrája a „Budapest 2000” vizsgálatban., Magyar Pszichiátriai Társaság VI. Nemzeti Kongresszusa , Budapest, Február 1-4., 2006
Schoner V: Spontán önjellemzések endogén pszichotikus nőbetegeknél., ELTE PPK, 2006
Cetkovitch-Bakmas M; Verhoeven WM; Pethő B; Jabs B; Stöber G:: The atypical psychoses: From psychopathology to neurobiology., XIV World Congress of Psychiatry 20-25 September 2008 Prague. Abstracts. Journal of Czech and Slovak Psychiatry 104, Suplementum 2. p. 740., 2008
Pethő B:: (Poszt)Modern és pszichiátria, Ideggyógyászati Szemle 61 , 5-6, 200-203., 2008
Pethő B; Tolna J; Tusnády G; Farkas M; Czobor P; Vargha A; Vízkeleti Gy:: Interrater reliability of psychiatric symptoms and changes of hallucinations and delusions over lifetime in patients with psychotic disorders: results of a 21-33 year folow-up., XIV. World Congress of Psychiatry 20-25 September 2008 Prague. Abstracts. Journal of Czech and Slovak Psychiatry 104 , Suplementum 2. p. 741., 2008
Pethő B:: A pszichiátria mai krízise, a modern és posztmodern tudomány kontextusában., Psychiatria Hungarica 23 , 396-419., 2008
Pethő B:: Szellem és kórságai., Korunk. Harmadik folyam 19 ., 2008
Pethő B:: Deviancia és rendszerváltozás, Polgári Szemle 4 ; 1, 44-53., 2008
Farkas M:: Pszichopatológiai és kognitív vizsgálatok szkizofréniában. A „Budapest 2000” vizsgálat adatainak felhasználásával, Doktori tézisek. Semmelweis Egyetem. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola.2008., 2008
Pethő B:: The Leonhardean classification of endogenous psychoses - Predictive validity at two subsequent follow-ups in a long-term prospective study (Budapest 2000)., (Közlésre benyújtva), 2008
Farkas M; Pethő B; Tolna J; Kéri Sz; Vízkeleti Gy; Czobor P:: The long-term course of hallucinations and delusions in schizophrenic and cycloid psychoses, (Közlésre benyújtva), 2008
Pethő B; Czobor P; Vízkeleti Gy; Tolna J; Farkas M; Horváth-Szabó K:: Cognitive Deficit in Schizophrenia:The Digit Symbol Test, (Közlésre benyújtva), 2008
Pethő B; Czobor P; Vízkeleti Gy; Tolna J; Farkas M; Tusnády G; Vargha A:: Predictive validity of Mood and Schizoaffective Disorders, and Schizophrenias: 21–33-year Follow-up of a Prospective Study (Budapest 2000), (Közlésre benyújtva), 2008
Pethő B; Tolna J; Tusnády G; Farkas M; Vizkeleti Gy; Vargha A; Czobor P:: The predictive validity of the Leonhardean classification of endogenous psychoses: a 21-33 year follow-up of a prospective study (”BUDAPEST 2000”)., European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience. 258, 324-334., 2008
Pethő B: Endogén pszichózisok: paradigmaváltás az orvosi modellre az elmúlt három évtizedben., In: Zsolnai J. (vál. és szerk.): A tudomány egésze. A magyar tudomány tudománypedagógiai szemléje. Compact Disc. Nemzeti Tankönyvkiadó, Arcanum, Budapest,, 2005
Pethő B; Czobor P; Vízkeleti Gy; Tolna J; Farkas M;: Cognitive Deficit in subgroups of Schizophrenia, Közlésre benyújtva, 2008
Back »