The role of biomarkers in the assessment of injury-severity, outcome and therapeutic efficacy in traumatic brain injury  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
48724
Type K
Principal investigator Büki, András
Title in Hungarian Biomarkerek szerepe a koponya/agysérülés súlyosságának, kimenetelének és a therápia hatékonyságának megítélésében
Title in English The role of biomarkers in the assessment of injury-severity, outcome and therapeutic efficacy in traumatic brain injury
Panel Clinical Medicine
Department or equivalent Neurosurgery Clinic (University of Pécs)
Participants Lückl, János
Pál, József
Reglődi, Dóra
Sándor, János
Starting date 2005-02-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 12.050
FTE (full time equivalent) 2.36
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás legfőbb eredményei az alábbiak: 1., Elsőként igazoltuk, hogy a súlyos kopnyasérültek liquorában a traumától eltelt idővel összefüggésben intakt spectrin és lebontási termékei szaporodnak fel; ezek megjelenése a koponya sérülésre specifikus jelenségnek tekinthető, ráadásul e lebontási termékek koncentrációja valószínűsíthetően összefüggést mutat a koponyasérülés súlyosságával és a kimenetellel is. E vizsgálatok a Munkacsoport Department of Defense (US) támogatású multicentrikus klinikai tanulmány előkészítésében és kivitelezésében történő részvételét eredményezték. 2., Patkány kísérletes traumás modellben végzett experimentális therápiás vizsgálatok során a diffúz axon károsodás gátlását igazoltuk posttraumás pituitary adenylate cyclase activating peptide adásával impakt akcelerációs és centralis folyadék percussiós modellen. 3., Elsőként írtuk le a különböző súlyosságú koponyasérülés hatására a gerincvelőben létrejövő diffúz axonális károsodás jelenségét. 4. A klinikai adatbázis feldolgozása során a morbiditási-mortalitási esélyeket meghatározó, az intézményi ellátás auditálására is lehetőséget nyújtó, a Marshall score és a Rotterdam score validálásán, továbbfejlesztésén alapuló CT-klasszifikációs rendszert dolgoztunk ki. A három éves kutatómunka során 20 közlemény, könyvfejezet és kongresszusi kivonat született, a peer reviewed közlemények kumulatív impakt faktora 17 feletti.
Results in English
Major achievements of the project are the following: 1., We have provided the first evidence that traumatic brain injury in human leads to the accumulation of intact spectrin and its’ breakdown products and that the appearance of these substances in the cerebrospinal fluid follows a well defined temporal pattern while also associated with injury severity and most probably with outcome, too. 2., Posttraumatic application of pituitary adenylate cyclase activating peptide resulted in the inhibition of diffuse axonal injury both in the impact acceleration- as well as the central fluid percussion model of diffuse traumatic brain injury in rats. 3., These studies provided the first description of diffuse axonal injury in the spinal cord evoked by/associated with diffuse traumatic brain injury of various severity. 4., We have developed a new scoring system based upon the first posttraumatic non-contrast skull CT scan that is capable of predicting outcome and represents an updated version and combination of the Rotterdam-score and the Marshall-classification. This three-years project led to the accumulation of 20 publications of various forms including peer reviewed articles with an impact factor of over 17.
Full text http://real.mtak.hu/1858/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Büki, A., Povlishock, J.T.: All Roads Lead to Disconnection? - Traumatic axonal injury revisited, Acta Neurochirurgica 2005; (Dec 20; Epub ahead of print), 2005
Tamás A., Zsombok A., Farkas O., Reglődi D., Pál J., Büki A., Lengvári I., Povlishock JT, Dóczi T.: Post-injury administration of PACAP attenuates traumatically induced axonal injury in rats., . J. Neurotrauma 2006; 23(5):686-95., 2006
Szellár D., Czeiter E., Péterfalvi Á., Sándor J., Mezősi E., Kövér F, Kosztolányi P., Angyal M., Ezer E., Gallyas F., Dóczi T., Büki A.: Spectrin breakdown products in the cerebrospinal fluid in severe head injury – Preliminary observations., Clin Neurosci/ Ideggyógyáaszati Szemle, 2005
Janos Luckl, , Jozsef Pal, Erzsebe Kovesdi, Tamas Doczi, John T. Povlishock, Andras Buki: Diffuse axonal injury in the spinal cord in various models of traumatic brain injury., J. Neurotrauma, 2005
Szellar, D., Mezosi, E., Czeiter, E., Doczi, T., Buki, A.;: ANTERIOR PITUITARY DYSFUNCTION EVOKED BY SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY, J. Neurotrauma, 2006
Orsolya Farkas, Beáta Polgár, Júlia Szekeres-Barthó, Tamás Dóczi, John T. Povlishock, András Büki: Spectrin breakdown products in the cerebrospinal fluid in severe head injury – Preliminary observations., Acta Neurochirurgica 2005; 147: 855-861., 2005
Czeiter, E., Szellar, D., Ezer, E., Meszaros, I., Kover, F., Auer, T., Schwarcz, A., Doczi, T., Buki, A.;: ANALYSIS OF THE PECS SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY DATABASE: THE EFFECT OF GUIDELINE IMPLEMENTATION ON OUTCOME, J. Neurotrauma, 2006
Pal, J., Kellenyi, L., Kovesdi, E., Luckl, J., Ezer, E., Gallyas, F., Buki, A., Doczi, T.;: RODENT MODEL OF MULTIPARAMETRIC INTRACRANIAL PRESSURE MONITORING, J. Neurotrauma, 2006
Buki, A.;: RESCUING NEURONS AND GLIA: IS INHIBITION OF APOPTOSIS USEFUL?, J. Neurotrauma, 2006
Bukovics, P., Farkas, O., Pal, J., Czeiter, E., Szellar, D., Doczi, T., Povlishock, J.T., Buki, A.;: THE EFFECT OF THE CALPAIN INHIBITOR MDL-28170 ON INCREASED AXOLEMMAL PERMEABILITY IN A RAT MODEL OF DIFFUSE AXONAL INJURY, J. Neurotrauma, 2006
Kovesdi, E., Tamas, A., Reglodi, D., Pal, J., Bukovics, P., Buki, A., Doczi, T.;: POSTTRAUMATIC ADMINISTRATION OF PITUITARY ADENYLATE CYCLASE ACTIVATING POLYPEPTIDE IN CENTRAL FLUID PERCUSSION INJURY IN RATS, J. Neurotrauma, 2006
E. Kovesdi, E. Czeiter, A. Tamas, D. Reglodi, D. Szellar, J. Pal, T. Doczi and A. Buki: Rescuing neurons and glia: is inhibition of apoptosis useful?, Prog Brain Res. 2007;161:81-95., 2007
Czigner A, Mihály A, Farkas O, Büki A, Krisztin-Péva B, Dobó E, Barzó P.: Kinetics of the Cellular Immuneresponse following closed head injury., Acta Neurochirurgica 2007 149(3):281-9., 2007
Lückl J, Farkas O, Pál J, Kövesdi E, Czeiter E, Szellár D, Dóczi T, Komoly S, Büki A: Biomarkerek szerepe koponyasérülésben/Biomarkers in traumatic brain injury, Clin Neurosci/Ideggyogy Sz 2007 60(7-8):284-295., 2007
Csepregi G, Büki A, Futó J, Sándor J, Göbl G, Dóczi T.: Súlyos koponyasérültek ellátása Magyarországon 2002-ben: prospektív felmérés. Treatment in severe TBI in Hungary in 2002: a prospective study., Orv Hetil 2007 148(17):771-7., 2007
Martens-Lobenhoffer J, Sulyok E, Czeiter E, Buki A, Kohl J, Firsching R, Troger U, Bode-Boger SM.: Determination of cerebrospinal fluid concentrations of arginine and dimethylarginines in patients with subarachnoid haemorrhage., J Neurosci Methods. 2007 164(1): 155-160., 2007
E. Czeiter, Z. Ursprung, N. Kovacs, E. Ezer, F. Kover, J. Sandor, T. Doczi and A. Buki: Outcome prediction with Marshall CT-classification and Rotterdam score in severe traumatic brain injury., Proceedings of EANS, 353-357; ISBN978-88-7587-385-1; Medimond 2007., 2007
D. Szellar, E. Mezosi, P. Kosztolanyi, O. Nemes, Zs. Nagy, B. Bodis, L. Bajnok, E. Czeiter, T. Doczi , A. Buki: Pituitary insufficiency after traumatic brain injury –preliminary data from the Pécs Traumatic Brain Injury Database., Proceedings of EANS, 343-347; ISBN978-88-7587-385-1; Medimond 2007., 2007
ENDRE CZEITER, JOZSEF PAL, ERZSEBET KOVESDI, PETER BUKOVICS,JANOS LUCKL, TAMAS DOCZI, JOHN T. POVLISHOCK and ANDRAS BUKI: Traumatic Axonal Injury in the Spinal Cord Evoked by Traumatic Brain Injury, JOURNAL OF NEUROTRAUMA 24:000–000 (November 2007) PROOF, 2008
Erzsébet Kövesdi, Andrea Tamás, Dóra Reglődi, Orsolya Farkas, József Pál, Gábor Tóth, Péter Bukovics, Tamás Dóczi and András Büki: Posttraumatic administration of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide in central fluid percussion injury in rats, NEUROTOXICITY RESEARCH, In press, 2008, 2007
Back »