A Medves-vidék eróziós mikro-, mezo és makroformái, különös tekintettel a homokkőszurdokok fejlődésére  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48734
típus K
Vezető kutató Horváth Gergely
magyar cím A Medves-vidék eróziós mikro-, mezo és makroformái, különös tekintettel a homokkőszurdokok fejlődésére
Angol cím Erosional micro-, meso- and macroforms of the Medves Area with special respect to the development of the sandstone gorges
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Karancsi Zoltán
Pintér Zoltán
Prakfalvi Péter
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2009-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.860
FTE (kutatóév egyenérték) 2.40
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásaink során megállapítottuk, hogy a Medves-vidék kistáj eróziós folyamatait alapvetően négy tényező határozza meg: a változatos földtani felépítés, a számottevő szerkezeti feldaraboltság, az erős neotektonikai folyamatok és az antropogén hatások. A négy tényezőből legfontosabbnak a kőzetfelépítést találtuk. A kistáj két uralkodó kőzetéből, homokkőből és riolittufából felépülő térszíneken végeztünk részletes vizsgálatokat. Vizsgálataink szerint a homokkőtérszínek eróziós folyamatait alapvetően meghatározza a kőzet cementáltsága és karbonáttartalma, valamint tektonikai helyzete. Jellemeztük a kőzetfelszínen megfigyelhető sajátos aprózódási és mállási folyamatokat is. Mérésekkel követtük homokkő-szurdokvölgyek völgyfejlődését, amelynek nyomán igazolva látjuk a geomorfológiai küszöbelméletet. Riolittufa-feltárások részletes elemzése során számos új kis- és mikroformát írtunk le és jellemeztük ezek kialakulásának folyamatát.
kutatási eredmények (angolul)
According to our research, it was proved that the erosional processes of the Medves Area landscape unit are determined by four factors: variegated geological setup, considerable tectonic dissection, strong neotectonics and anthropogenic effects. However, from these four factors the surface constituent rocks play most important role. Detailed investigations were made on sandstones and rhyolite tuffs, which are the two dominant rock-types of the area. In accordance with the investigations, erosional processes of the sandstone areas are determined by the cementation and the carbonate content of the rocks, and the tectonic situation, as well. Also specific weathering and disintegration processes were observed. There were made measurements for gully development. According to these measurements, the geomorphic threshold theory seems to be verified. Analyzing some exposures on rhyolite tuff several meso- and microforms have been described and the processes of their formation were clarified.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=48734
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Pintér Zoltán–Prakfalvi Péter–Karancsi Zoltán–Horváth Gergely: Medves-vidéki riolittufák eróziós formakincse, Földrajzi Közlemények 133. 3. pp. 219–238., 2009
Hegedűs Krisztián–Horváth Gergely–Karancsi Zoltán–Prakfalvi Péter: Eróziós vizsgálatok a Medves-vidék egy homokkőszurdokában., Földrajzi Közlemények 132. 2. pp. 157–173., 2008
Horváth Gergely: Kőzetminőséghez kötött formák az Északi-középhegység egyes homokköves kistájain., In: Frisnyák Sándor–Gál András (szerk.): Peja Győző emlékkönyv. Nyíregyháza–Szerencs pp. 57-78., 2007
Gaál Lajos-Horváth Gergely: Domborzat, felszínformák, felszínfejlődés, felszínalaktani értékek, In: Kis Gábor-Baráz Csaba (szerk.): A Karancs-Medves és a Cseres-hegység. Bükki N. P. Eger, pp. 57-78., 2007
Karancsi Zoltán: Az erdőirtás geomorfológiai hatásai, In: Szabó Jőzsef–Dávid Lóránt (szerk.): Antropogén geomorfológia. Egyetemi tankönyv, Debreceni Egyetem Kiadója, pp. 105-123., 2006
Horváth Gergely: Földtudományi értékek vizsgálata és védelme a Medves-vidéken, In: Dobos Anna–Ilyés Zoltán (szerk.): Földtani és felszínalaktani értékek védelme. Eger, pp. 153–167., 2005
Prakfalvi Péter-Gaál Lajos-Horváth Gergely: Földtani felépítés, szerkezeti viszonyok, földtani értékek, In: Kis Gábor-Baráz Csaba (szerk.): A Karancs-Medves és a Cseres-hegység. Bükki N. P. Eger, pp. 13-42., 2007
Karancsi Zoltán–Gaálova, Katerina: Antropogén tájalakítás, In: Kis Gábor-Baráz Csaba (szerk.): A Karancs-Medves és a Cseres-hegység. Bükki N. P. Eger, pp. 303-310., 2007
Csüllög Gábor–Horváth Gergely: Landscape changes at a former industrial area: problems and possibilities., In: Kallabová, Eva–Frantál, Bohumil–Klusáček, Petr (szerk.): Regions, localities and landscapes in new Europe. CD-ROM, Brno, 6 p, 2007
Karancsi Zoltán-Prakfalvi Péter-Gaál Lajos: Bányászat és ipartörténet, In: Kis Gábor-Baráz Csaba (szerk.): A Karancs-Medves és a Cseres-hegység. Bükki N. P. Eger, pp. 273-290., 2007
Karancsi Zoltán–Horváth Gergely–Kiss Andrea: Tájesztétikai vizsgálatok a Medves-térség területén., III. Magyar Földrajzi Konferencia, Budapest, CD-ROM, 11 p., 2006
Karancsi Zoltán: Természet és látvány. A tájkép értékelése a Medves-vidéken, Falu Város Régió 3. pp. 63-67., 2006
Horváth Gergely–Gaálová, Katarína: Éghajlati viszonyok, In: Kis Gábor-Baráz Csaba (szerk.): A Karancs-Medves és a Cseres-hegység. Bükki N. P. Eger, pp. 91-92., 2007
Horváth Gergely–Gaálová, Katarína–Prakfalvi Péter: Vízföldtani és vízföldrajzi viszonyok, víztani értékek, In: Kis Gábor-Baráz Csaba (szerk.): A Karancs-Medves és a Cseres-hegység. Bükki N. P. Eger, pp. 93-103., 2007
Horváth Gergely: Természeti, táji értékek számszerű minősítése, In: Csorba Péter–Fazekas István (szerk.): Tájkutatás – tájökológia. Meridián Alapítvány, Debrecen, pp. 73–85., 2008
vissza »