A Bükk hegység szilikátos és palás alapkőzetű területeinek feldolgozása kryptogám szervezeteinek diverzitása, elterjedése és cönológiája alapján  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48736
típus K
Vezető kutató Orbán Sándor
magyar cím A Bükk hegység szilikátos és palás alapkőzetű területeinek feldolgozása kryptogám szervezeteinek diverzitása, elterjedése és cönológiája alapján
Angol cím Diversity, distribution, coenology of the cryptogams in the silicate and slate bedrock areas of the Bükk Mountains
zsűri Ökológia és evolúció
Kutatóhely Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Növénytani és Növényélettani Tanszék (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem)
résztvevők Kis Gabriella
Molnár Katalin
Pénzesné Kónya Erika
Sántha Tibor
Sass-Gyarmati Andrea
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.750
FTE (kutatóév egyenérték) 9.07
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Megállapítható, hogy a mészkerülő sziklai- és erdőtársulásokban igen gazdag virágtalan vegetáció alakul ki, jellemző gomba-, zuzmó és mohafajokból, melyek sajátos szinúziumokat, esetenként önálló társulásokat alkotnak. Florisztikai gyűjtéseket végeztünk talajról, szikláról és fakéregről egyaránt, ennek eredményeképpen 250 gomba, 200 zuzmó és 600 kapszula mohát gyűjtöttünk be, ezek meghatározása után 148 nagygomba, 49 zuzmó és 149 mohafajt mutattunk ki. A gombák közül 6 új a Bükkre, 2 védett, a zuzmófajok között 2 Magyarországon, 5 pedig Bükkre újnak bizonyult, 1 védett, a mohafajok között 4 ritka és védett fajt fedeztünk fel. A meghatározott anyagok az EKF Herbáriumában (EGR) és az MTM Növénytárában (BP) vannak elhelyezve. Elvégeztük a virágtalanok ökológiai és cönológiai elemzését az áreatípus, a társulástani besorolás és ökológiai jelzőszámok alapján is. Megállapítható, hogy a moha-zuzmó társulások fajai nagyrészt cirkumpoláris elemek, dominálnak a lomberdei fajok, az eltolódás viszont a savanyú talajviszonyok miatt a fenyves fajösszetétel felé irányul. A klasszikus és kisnégyzetes felvételezések megerősítették a korábbi publikációkban leírtakat, azaz a mészkerülő erdők jellemzője, hogy moha-zuzmóban gazdag aljnövényzet jön létre, mely önálló fáciesek, szubasszociációk elkülönítéséhez vezet. A tásulások diverzitási viszonyai azt mutatják, hogy e társulások a védendők közé sorolhatók, veszélyeztető tényezők az erdészet, vadtaposás és a vadászat.
kutatási eredmények (angolul)
Stinking rich cryptogamic vegetation occurs on the acidic soil of rocky and forest associations, composed by typical fungi, lichen and bryophyte species. They forms specific synusiae or occasionally independent associations. We carried out detailed floristical collections from soil, rock and bark equally. 250 fungi, 200 lichens and more than 600 capsules of mosses were collected. Following identification were recorded: 148 mushrooms 49 lichens and 149 bryophyte species, 6 new and 2 protected fungi were found and also, among lichens 1 protected and 2 species were new for Hungary and 5 for the Bükk area. Among the bryophytes we have found 4 rare, protected species. Collected and identified species were deposited in the herbaria of Eger (EGR) and at NHM Budapest (BP). Ecological and phytocenological investigation of cryptogams were done based on area type, associations classification and ecological index. We established that elements of moss-lichen associations are predominantly circumpolar, dominates deciduous forest species, shifting directed towards the pinewood species composition, because of acidic soil character. Classical and small-squared method records confirmed the facts published previously; rich bryophyte and lichen undergrowth occurs in acidophilous forests, which leads to independent subassociations. Diversity relations of associations indicate that these must be enumerated among protected ones. Endangering factors are: forestry, animal disturbance and hunting.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=48736
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Orbán S: Acidofil erdőtársulások mohavegetációjának vizsgálata a Bükk hegységben. (Investigation of bryophyte vegetation of acidophil forest communities in Bükk Mountains)., Aktuális flóra és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében VIII. Konferencia. Kitaibelia 13(1): 123., 2008
Pénzesné-Kónya E - Orbán S - Molnár K - Kis G -- Sass-Gyarmati A: Special habitat types and new floristical data of the cryptogams in the area of Bükk National Park., Conservation Ecology of Cryptogams, Sweden, 21-25 November, 2005, Mid Sweden University, p. 54., 2005
Fészki Sz: Állapotfelmérés különböző záródású erdőállományokban a Bükk hegység területén., Diploma dolgozat, EKF Növénytani Tanszék, Eger (Témavezető: Pénzesné K. Erika)., 2008
Herczeg É: Mikroklíma és növényzet kapcsolata két erdőtársulásban., Diploma dolgozat, EKF Növénytani Tanszék, Eger. (Témavezető: Pénzesné K. Erika)., 2008
Rozinka B: Mozaikos élőhelyek dinamikájának számítógépes szimulációja., Diploma dolgozat, EKF Növénytani Tanszék, Eger (Témavezető: Pénzesné K. Erika)., 2008
Orbán S: Acidofil erdei és sziklai társulások mohaökológiai vizsgálata a Bükk hegységben., Kalapos Tibor (szerk.): Jelez a flóra és a vegetáció. A 80 éves Simon Tibort köszöntjük. Scientia Kiadó, Budapest pp. 1-87., 2006
Molnár K - Sass-Gyarmati A - Kis G - Orbán S - Pénzesné-Kónya E - Sántha T: Mohák, zuzmók és nagygombák florisztikai feldolgozása acidofil erdőállományokban a Bükk hegység területén., III Magyar Természetvédelmi Konferencia Program és Absztrakt kötete, MBT, p. 169., 2005
Pénzesné-Kónya E: The examination of spatial heterogenity of the terricolous bryophyte vegetation in acidofil forest communities., Acta Acad. Paed. Agriensis Nov. ser. Sect. Biologiae, 33:75-85., 2007
Orbán S: Barnahátú zsemlegomba (Scutiger oregonensis Murill 1912, Polyporales, Albatrellaceae) védett gombafaj a Bükk hegységben., Acta Acad. Paed. Agriensis Nov. Ser. Sect. Biologia 33: 55-58., 2007
Orbán S - Pénzes-Kónya E - Sass-Gyarmati A: Acidofil erdőtársulások kriptogám vegetációjának vizsgálata a Bükk hegységben., MBT Botanikai Szakosztály előadás, ELTE Botanikus Kert, Budpest., 2008
Sántha T - Orbán S: Nagygombák a Bükk hegységből., Acta Acad. Paed. Agriensis Nov. ser. Sect. Biologiae, 33:55-68. (2006), 2008
Pénzesné-Kónya E: The examination of spatial heterogenity of the terricolous bryophyte vegetation in acidofil forest communities., Acta Acad. Paed. Agriensis Nov. ser. Sect. Biologiae, 33:69-91. (2006), 2008
Orbán S - Pénzesné-Kónya E - Sass-Gyarmati A: Acidofil erdőtársulások kriptogám szinúziumainak florisztikai, cönológiai és ökológiai vizsgálata a Bükk hegységben., Aktuális flóra és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében VIII. Konferencia. Kitaibelia 13(1): 183., 2008
Pénzes-Kónya E.: Mohavegetáció térbeli mintázatának és időbeli dinamikájának vizsgálata radiolarit alapkőzetű területeken., ELTE Doktori Iskola, 2006
Orbán S - Pénzesné-Kónya E - Sass-Gyarmati A: Radiolarit és agyagpala alapkőzeten kialakult acidofil erdőtársulások kriptogám vegetációjának leírása a Bükk hegységből., Acta Acad. Paed. Agriensis Nov. Ser. Sect. Biologiae 34: x-xx.(közlésre elfogadva), 2009
vissza »