Relationship between food web and trophic conditions in a shallow freshwater ecosystem  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
48758
Type K
Principal investigator Tátrai, István
Title in Hungarian Táplálék és a trofitás kapcsolata sekélyvízi ökoszisztémában
Title in English Relationship between food web and trophic conditions in a shallow freshwater ecosystem
Panel Ecology and evolution 1
Department or equivalent Balaton Limnological Institute, Centre for Ecological Research, Hungarian Academy of Sciences (Centre for Ecological Research)
Participants Korponai, János
Mátyás, Kálmán
Paulovits, Gábor
Starting date 2005-01-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 7.182
FTE (full time equivalent) 4.60
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
2005-2008. között a tápláléklánc szerkezetének vizsgálatával és monitoring adatokkal a trofikus állapot változást a Kis-Balaton Tározó (KBT) egyik sekély, a halmanipulációt megelőzően hipertróf, 10 ha-os taván. A halmanipulációra 2000-2001. években került sor. A haleltávolítás/ragadozó halak telepítése hatására 2005-2006. évekre a hipertróf rendszer, az un. zavaros vizű fázis, tiszta vizű fázissá változott, amelyet az ennek hatására kialakult makrovegetáció (borítottság >80 %) stabilizált. 2007-ben azonban egy váratlan váltás történt az alternatív stabil állapotban: a tiszta vizű fázis zavaros vizű fázissá változott néhány hónap alatt. A fázisváltás hatására a makrovegetációval való borítottság 28 %-ra csökkent. 2008-ban ismét egy váltás történt: a makrovegetációval való borítottság megduplázódott (60 %) és a víz átlátszósága elérte a mélység 70-90 %-át. A tiszta vizű fázisok idején 2005-2006. és 2008-ban a legjelentősebb tényezők, amelyek befolyásolták a makrovegetációval való borítottságot a Secchi átlátszóság, hőmérséklet és a TN voltak. A zavaros vizű fázis idején a legbefolyásosabb tényezők az átlátszóság és az algabiomassza voltak. A TN –nek jelentős szerepe lehet a növényzettel való borítottságban moderált TP-koncentráció mellett. Megállapíthatjuk, hogy az alternáló fázisok kialakulásának és váltásának kulcstényezői a halak voltak, azok mennyiségi és strukturális viszonyai.
Results in English
During 2005-2008 study of food web structure and monitoring data were used to assess causes behind a recent shift from a clear to a turbid water state in a 10 ha shallow Lake Major as a part of the Kis Balaton Water Protection System. In 1999-2000, fish manipulation was conducted in this hypertrophic lake. Reduced fish stock resulted in clearing water and the development of a dense (> 80 % coverage) submerged vegetation in 2005-2006. During the recent abrupt shift, which occurred in 2007, submerged vegetation subsequently declined (to 28 %) after a two years period of clear water and abundant vegetation. In 2008, however, there was another abrupt shift to clear water state when the macrophyte cover doubled (60 %) and the transparency reached 70-90 % of the depth. An intense decay of macrophytes within the lake produced a rapid transition between the clear- and turbid-water states. During the clear-water state in 2005-2006 and 2008, the most important variables predominantly correlating with macrophyte cover were Secchi transparency, temperature and TN while TN, temperature, Secchi depth and chlorophyll-a were the most significant variables during the turbid water state in 2007. Nitrogen may play a considerable role in cover of submerged macrophytes when TP is moderate. We argue that several factors in concert are necessary to initiate a shift. We have found that the key factor initiating development and shifts were fish their structural and stock size.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=48758
Decision
Yes

 

List of publications

 
György Á. I., Tátrai I., Bíró P. Pintér Z. Sz.: Összehasonlító halállománymérések a Kis-Balaton Tározó I-es ütemén., Hidrol. Közl., 86:85-87., 2006
Pintér Z. Sz., Tátrai I., György Á. I.: Halak mozgásaktivitásának mérése rádiótelemetriás módszerrel a Kis-Balaton tározó I.- es ütemén, Hidrol. Közl.,87: 107-109, 2006
György, Á.I., Tátrai, I. and Bíró, P.: Comparative hydroacoustic and gillnet surveys of fish communities in a shallow eutrophic lake, FSAMLR2007 Conference, Book of Abstract, C. Budejovice, 82p, 2007
Tátrai, I., Mátyás, K., Korponai, J., Szabó, G., Pomogyi, P. and Héri, J.: Response of nutrients, plankton communities and macrophytes to fish manipulation in a small eutrophic wetland lake., Int. Rev. Hydrobiol., 90:511-522., 2005
Szabó, G., Borsodi A., Márialigeti, K., Tátrai, I., és Dévai Gy.(: Foszfatáz aktivitást mutató és polifoszfátot felhalmozó baktériumfajok vizsgálata sekély vízterekben, Hidrol. Közl.,86:116-119., 2006
Tátrai I., Korponai J., Mátyás K., Pomogyi P., Havasi M., Kucserka T.: Importance of the phytoplankton biomass in shallow wetland lake with abundant submerged vegetation as a part of the water qualitiy reservoir., Extended Abstract, the 5th Internatiol Conference on Reservoir Limnology And Water Quality, Brno, p. 238-242., 2006
György, Á. I., Tátrai I., Bíró, P. and Pintér Z. Sz.: Comparative surveys of fish communtities int he Kis-Balaton Water Protection Reservoir., Extended Abstract, the 5th Internatiol Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, Brno, p. 205-208., 2006
Pintér Z. Sz., Tátrai I. and György, Á.I.: Survey of the activity of fish population in Kis-Balaton Water Protection Reservoir by radio telemetry., Extended Abstract, the 5th Internatiol Conference on Reservoir Limnology And Water Quality, Brno, p. 226-242., 2006
György, Á. I., Tátrai I., Bíró, P. and Pintér Z. Sz.: Comparative surveys of fish communtities int he Kis-Balaton Water Protection Reservoir., Extended Abstract, the 5th Internatiol Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, Brno, p. 205-208., 2006
Boros, G., Tátrai, I., György,, Á. I. & Nagy, A. S: Changes in internal phosphorus loading and water quality in a shallow lake manipulated by fish, Int. Rev. Hydrobiol. (in press), 2009
Specziár, A.,, Erős, T., György, Á., Tátrai, I. and Bíró P.: Biased performance of the European gillnetting standard in productive shallow lake habitats., Fisheries Res. (submitted), 2008
Tátrai, I., Specziár, A., Bíró, P. and György, Á.I.: Estimation of fish stocks usning hydroacoustics and gillnet CPUE in a large shallow lake, FSAMLR2007 Book of Abstracts, C. Budejovice, 96p., 2007
Jeppesen E., , Søndergaard, M., Lauridsen, T. L., Kronvang, B., Beklioglu, M., Lammens, E., Köhler, J., Ventelä, A-M., Tarvainen, M., Tátrai I.: Danish and some other European experiences in managing shallow lakes, Lake and reservoir management, 23: 439-451, 2007
György Á. I., Tátrai I., Bíró P., Pintér Z. Sz.: Hidroakusztikus halállománymérések és kapcsolatuk a kopoltyúhálós hozamokkal a Major-tavon., Hidrol. Közl., 87, 48-50., 2007
Havasi, M., Tátrai, I. és Kucserka, T.: A domináns Cladocera plankton szervezetek méret- és termékenységváltozása a Kis-Balaton Tározó I-es ütemén., Hidrol. Közl., 87, 64-66., 2007
Kucserka, T., Tátrai, I. és Havasi, M: Halállományok hatása a makrozoobentosz populáció dinamikájára a Kis-Balaton tározó I-es ütemén, Hidrol. Közl., 87, 93-95., 2007
Pintér Z. Sz., Tátrai I., György Á. I.,: Halak mozgásaktivitásának mérése rádiótelemetriás módszerrel a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer I-es ütemén, Hidrol. Közl., 87, 104-106., 2007
Tátrai I., Mátyás K.,Korponai J., Havasi M., Kucserka T. and Pomogyi P.: Food web structure following fish manipulation in a shallow wetland lake with abundant submerged vegetation, Programme and Abstracts, SEFS5, Palermo, 256p, 2007
Tátrai, I., Boros, G., György, Á. I., Mátyás, K., Korponai, J., Pomogyi, P., Havasi, M. and Kucserka T.: Abrupt shift from clear to turbid state in a shallow eutrophic, biomanipulated lake., Hydrobiologia, 620: 149-161, 2009
Tátrai, I., Istvánovics, V., Tóth L.G., and Kóbor, I.: Management measures and long-term water quality changes in Lake Balaton (Hungary)., FAL (Archive für Hydrobiologie), 172: 1-11., 2008
Tátrai, I., Mátyás, K., Korponai, J., Pomogyi, P., György, Á. I., Havasi, M. and Kucserka T: Changes in water clarity during fish manipulation and post – manipulation periods in a shallow eutrophic lake., FAL (Arhiv Hydrobiol) (in press), 2009
Boros, G., Tátrai, I. and Nagy, S. A.: Using high-pressure tephlon bomb digestion in phosphorus determination of aquatic animals, Ann. Limnol. (in press), 2009
Boros, G., Tátrai, I.: A bodorka tápanyag regenerációja a Kis-Balaton tározó I-es ütemén, Hidrol. Közl., 88: 70-72, 2008
Havasi, M., Tátrai, I., Kucserka, T. és Korponai, J.: A Bosmina longirostris méret-és termékenységváltozása a Major tóban, Hidrol. Közl., 88: 76-78., 2008
Kucserka, T., Tátrai, I. és György, Á. I.: Makrobentosz tér- és időbeli eloszlása valamint mennyiségi viszonyai a Kis-Balaton Tározó Major taván, Hidrol. Közl., 88: 118-120., 2008
Tátrai, I., Specziár, A., György A. I. and Bíró P.: Comparison of fish size distribution and fish abundance obtained with hydroacoustics and gill netting in the open water of a large shallow lake, Ann. Limnol., 44: 231-240, 2008
György, Á. I., Tátrai, I., and Bíró, P.: Changes in fish community structure in an alternating shallow lake: comparison of hydroacoustic and multimesh gill netestimates, Int. Rev. Hydrobiol. (in prep), 2009
Tátrai, I., Boros, G., György, Á. I., Mátyás, K., Korponai, J., Pomogyi, P., Havasi, M., Kucserka, T: Unstable alternative states in a shallow eutrophic manipulted lake, FAL (in prep), 2009
Boros, G., Tátrai, I. and Jones, R.I .: Comparative studies on phosphorus stoichiometry of roach (Rutilus rutilus) in biomanipulated lakes from different climatic zones, Hydrobiologia (in prep), 2009
Back »