Ultrapreciziós pontosságú mikroforgácsolás (esztergálás, dörzsköszörülés) modellezése és kapcsolata a munkadarab minőségével  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48760
típus K
Vezető kutató Szabó Ottó
magyar cím Ultrapreciziós pontosságú mikroforgácsolás (esztergálás, dörzsköszörülés) modellezése és kapcsolata a munkadarab minőségével
Angol cím Modelling of microcutting (turning and honing) and related to quality of workpieces
zsűri Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
Kutatóhely Gyártástudományi Intézet (Miskolci Egyetem)
résztvevők Burmeister Norbert
Fegyverneki Sándor
Felho Csaba
Gurzó József
Gyáni Károly
Huszák Péter
Kovács Árpád
Lévai Imre
Tolvaj Béláné
Tóth Tibor
projekt kezdete 2005-10-01
projekt vége 2010-09-30
aktuális összeg (MFt) 4.700
FTE (kutatóév egyenérték) 6.77
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Ultraprecíziós pontosságú ion-egykristályok (pl. NaCl) mikroforgácsolásához molekuláris dinamikai szimulációs (MDS) dolgoztuk ki forgácsolóerő meghatározására. Ultrapontos esztergálásnál végeselem módszerrel (VEM) modelleztük a forgácstő feszültségi állapotát, forgácsolási hőmérsékletét és a forgácsolóerőt, amit mérésekkel ellenőriztünk. Kidolgoztuk ultrapontos minőség megvalósításának környezeti feltételeit. Elkészítettük dörzsköszörű szerszám abrazív kopási és szemcsetörési mechanikai modelljét. Abrazív megmunkálásokat (pl. dörzsköszörülés) és felületeiket sztochasztikus függvényekkel írtuk le. Dörzsköszörülésnél - a folyamat különböző szakaszain – vizsgáltuk a szükséges szerszámnyomást. A befejező fázist Navier-Stokes differenciálegyenlettel optimalizáltuk. Vizsgáltuk a dörzsköszörült felületek topográfiáját kenőanyag tároló karcrendszer tervezése és javítása céljából. A felületi karcrendszer javítható különféle trajektoriákkal, pótmozgásokkal. Rendszereztük a dörzsköszörülési folyamatot befolyásoló tényezőket. Kidolgoztuk a folyamat minősítő mutatóit és felállítottuk fizikai alapokon nyugvó alapegyenletét. Megoldottuk a költségalapú matematikai optimálást.
kutatási eredmények (angolul)
„MODELLING OF MICRO CUTTING (UP TURNING, HONING) AND RELATED TO QUALITY OF WORKPICES” We worked out Molecular Dynamic Simulation (MDS) for micro cutting of ultraprecision accuracy ion-crystals (e.g. NaCl) and for determining of cutting force. By Finite Element Method (FEM) we modelled the stress state, the cutting temperature and the cutting force of the root of chip which were controlled by measurements. We executed the environmental conditions of realization of ultra accurate quality. We carried out the abrasive wear model and a mechanical model for grain breaking of honing tool. We described the abrasive machining (e.g. honing) and their surfaces with stochastic functions. In honing – in different period of the process – we examined the required tool pressure. The closing phase was optimised by the Navier-Stokes differential equation. Because of the design and improvement of the trace scratch system which stores lubrication we examined the topography of the honed surfaces. The surface scratch system can be improved by different trajectories and auxiliary movements. We systematized the parameters which have effect to the honing system. We worked out the qualification indicators and built up the physical based fundamental equation. We sold the expense based mathematic optimization.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=48760
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szabó Ottó: Process and Modelling of Abrasive Wear. Abraziv kopási folyamat és modellezése., 18th International Conferencia on Mechanical Engineering,, OGÉT Románia Baia Mare, pp.380-383., 2010
Szabó Ottó: Pneumatic Measurement of Polygon Bores. Poligonfuratok pneumatikus mérése., 18th International Conferencia on Mechanical Engineering. OGÉT Románia, Baia Mare, pp.384-387., 2010
Szabó Ottó: Dörzsköszörülés optimálása, MANUFUTURE-HU. Nemzeti Technológiai Platform. GYÁRTÁS 2010. "MANUFUTURE" MANUFACTURING 2010. Budapest, 8p, CD és www.gteportal.eu/manuf2010/, 2010
Szabó Ottó: Designing of the Working Places of Ultraprecision Production, 3nd International Conference MANUFACTURING 2010. Contemporary Problems of Manufactoring and Production Management. Posnan, 8p, CD és Abstract kötet, 2010
Szabó Ottó: Surface Quality of Honing and Microfinishing, COMEC 2010. VI. Conferencia Cientifica Internacional de Ingenieria Mecánia. University of Villa Clara, Cuba (ISBN: 978-959-250-602-2), 9p, CD, 2010
Szabó Ottó: Abrasive Grains Break out of Grinding and Honing Tools, COMEC 2010. VI. Conferencia Cientifica Internacional de Ingenieria Mecánia. University of Villa Clara, Cuba (ISBN: 978-959-250-602-2), 6p. CD., 2010
Szabó Ottó: Dörzsköszörülés minőségi mutatói és a folyamat optimálása, Műszaki Közlemények, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, e-közlemény, (ISSN 1587-9801). 10p., 2011
Szabó Ottó: Dörzsköszörülés jósági mutatói és technológiai optimálása, Miskolci Egyetem közlemények. Production (közlésre elfogadva) 8p. Miskolc, 2011
Szabó Ottó: Surface Integrity of Honing, Rezanie i insztrumenti. (közlésre elfogadva), Harkov, 10p., 2011
Szabó Ottó: Design of Optimum Environment Conditions for Ultraprecision Turning, Rezanie i inszstrumenti. (közlésre elfogadva), Harkov, 8p., 2011
Ottó Szabó : Goodness Indicator and Technological Optimization of Honing, Key Engineering Materials, Precision Machining VII. pp.261-265. (ISSN print 1013-9826, ISSN web 1662-9795), 2014
Ottó Szabó : High Accuracy Honing of Poligon Surfaces of Bores , Key Engineering Materials, Precision Machining VII. pp.266-271. (ISSN print 1013-9826, ISSN web 1662-9795), 2014
Ottó Szabó : Examination of Material Removal Process in Honing , Acta Technica Corviniensis, Bulletin of Engeineering. Tome VII. (2014) Fascicule 3 [July-September] ISSN: 2067-3809, 2014
Szabó Ottó: Ion-egykristályok forgácsolásának szimulációja, Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka XI. Műszaki Tudományos Füzetek, Erdélyi Múzeum-Egyesület Kiadványa, Kolozsvár, pp.339-342., 2006
Szabó Ottó: Stability Criteria and Break out of Grains of Superhard of Grinding Tools., Journal of Materials Processing Technology, 155-156, pp.2007-2010., 2004
Gurzó József - Szabó Ottó: NaCl-egykristály mikroforgácsolásának molekuláris dinamikai szimulációja, Miskolci Egyetem Doktoranduszok Fóruma, pp.94-99., 2004
Gurzó József - Szabó Ottó: NaCl-egykristályok forgácsolásának számítógépi szimulációja potenciális energia számításával., Miskolci Egyetem, Doktoranduszok Fóruma, pp.63-68., 2005
Szabó Ottó: Theory and Practice of Ultraprecisional Turning., Gépgyártás, XLV. 6-7. pp.60-65., 2005
Szabó Ottó: Process and Modelling of Abrasive Wear of Tools and Components, Technical University of Cluj-Napoca, The 7th International MTeM Conference, pp.291-294., 2005
Szabó Ottó - Gurzó József: Forgácsolóerők szimulációja ion-egykristály mikroforgácsolásánál, Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka X. Műszaki Tudományos Füzetek, Erdélyi Múzeum-Egyesület Kiadványa, Kolozsvár, pp.349-352., 2005
Szabó Ottó - Gurzó József: Ion-Egykristályok alakváltozásának szimulációja mikroforgácsolásnál., Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka X. Műszaki Tudományos Füzetek, Erdélyi Múzeum-Egyesület Kiadványa, Kolozsvár, pp.353-356., 2005
Szabó Ottó: Modell zur Abnutzung und Brechnung der Körper bei Schleifwerkzeuge., University of Miskolc, microCAD2006. International Scientific Conference, Section M: Production Engineering and Manufacturing Systems. pp.151-156., 2006
Szabó Ottó: Stochastic Modeling of Abrasive Machining Processes, University of Miskolc, microCAD2006. International Scientific Conference, Section M: Production Engineering and Manufacturing Systems. pp.157-162., 2006
Szabó Ottó: Szerszámnyomás optimálása dörzsköszörülésnél, Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka XI. Műszaki Tudományos Füzetek, Erdélyi Múzeum-Egyesület Kiadványa, Kolozsvár, pp.335-338., 2006
Szabó Ottó: Analysis of Cutting of thin Layers. Vékony-réteg forgácsolásának vizsgálata., 14th International Conference in Mechanical Engineering. Tg.Mures/Marosvásárhely, pp.324-327., 2006
Dudás I. _ Szabó O. – Molnár J. – Szabó S. – Felhő Cs.:: Gyártóeszközök számítógépes tervezése forgácsolási technológiákhoz. Szakmérnöki jegyzet. A felsőoktatás szerkezet és tartalmi fejlesztése. CAD/CAM/FEM projekt., HEFOP, Miskolci Egyetem (elektronikus jegyzet), 2007
Szabó Ottó:: Modellierung des Materialabstrag – Prozesses beim Läppen. Proceeding of the 12th International Conference on Tools. ICT-2007. Sept. 6-8. Miskolc,, MTA, Miskolci Akadémiai Bizottság, ISSN 125-0851. pp.193-198., 2007
Szabó Ottó:: Optimisation of the Pressure at Honing. Proceeding of the 12th International Conference on Tools. ICT-2007.Sept.6-8. Miskolc,, MTA, Miskolci Akadémiai Bizottság, ISSN 125-0851. pp.347-352, 2007
Szabó Ottó:: Simulation and Practice of Ultraprecision Cutting. Proceeding of the 12th International Conference on Tools. ICT-2007. Sept. 6-8. Miskolc,, MTA, Miskolci Akadémiai Bizottság, ISSN 125-0851. pp.361-366, 2007
Dudás I. – Szabó O. – Varga Gy.:: Proceeding of the 12th International Conference on Tools. ICT-2007. Sept. 6-8. Miskolc,, MTA, Miskolci Akadémiai Bizottság, ISSN 125-0851. pp.I-xx.p. + 430p. (konferencia kiadvány szerkesztése), 2007
Szabó Ottó:: Három-test abrazív kopási folyamat és modellezése. Debreceni Műszaki Közlemények V. (2006) 4., Debreceni Egyetem, 2006. pp.9-16. Hu ISSN 1587-9801., 2006
Tóth T. :: A forgácsolási paraméterek optimális értékeinek meghatározása számítógéppel integrált gyártási környezetben., Miskolc, 2008. január (tanulmány),, 2008
Szabó O. :: Köszörülés és dörzsköszörülés sztochasztikus modellezése., GÉP, LVIII. (2008.), 10-11. pp.138-143., 2008
Fegyverneki S. - Szabó O. :: Abrazív megmunkálási folyamatok szerszám- munkadarab felületeinek matematikai modellezése., Miskolc, 2009. január 23. (tanulmány) 37p., 2009
Fegyverneki Sándor - Szabó Ottó: Classification of Abrasive Surfaces., XXIII. MicroCAD. International Scientific Conference, pp.9-16, 2009
Fegyverneki Sándor - Szabó Ottó: Characterization and Modeling of Abrasiv Machining Surfaces with Applications., XXVIII. International Seminar on Stability Problems for Stochastic Models, Zakopane, pp.36., 2009
Szabó Ottó: Köszörülés és dörzsköszörülés sztochasztikus modellezése (OTKA 48760), A "Magyar Tudomány Ünnepe 2009" Gépgyártástechnológiai kutatások. MTA-MAB-ME közös konferencia, 2009
vissza »