Paracrine Control of the Juxtaglomerular Apparatus: Functional and Morohological Correlations in Health and Disease  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
48767
Type NK
Principal investigator Rosivall, László
Title in Hungarian A juxtaglomeruláris apparátus parakrin szabélyozása: Funkcionális és morfológiai összefüggések normál és kóros körülmények között
Title in English Paracrine Control of the Juxtaglomerular Apparatus: Functional and Morohological Correlations in Health and Disease
Panel Physiology, Pathophysiology, Pharmacology and Endocrinology
Department or equivalent Institute of Translational Medicine (Semmelweis University)
Participants Bodor, Csaba
Huszár, Tamás
Iványi, Iván
Kökény, Gábor
Lengyel, Zoltán
Masszi, András
Mózes, Miklós
Mucsi, István
Peti Peterdi, János
Shahrokh, Mirza Hosseini
Szebeni, János
Vörös, Péter
Starting date 2005-01-01
Closing date 2009-12-31
Funding (in million HUF) 31.200
FTE (full time equivalent) 14.68
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Speciális technika kifejlesztésével és a két foton lézermikroszkóp segítségével elsőként tettük láthatóvá in vivo a patkány vese afferens arteriola disztális szakaszán található endotheliális fenesztrációt. Kimértük a fenesztrált terület nagyságát és bizonyítottuk annak életkortól, illetve a szervezet aktuális állapotától függő változását. Real time formában nyomon követtük a renin granulumok ezen keresztüli keringésbe jutását. Igazoltuk, hogy a filtráció már a glomerulust megelőző disztális afferens arteriola szakaszban megkezdődik. Vizualizáltuk a juxtaglomeruláris apparátus intersticiális folyadék mozgását és kimutattuk, hogy a juxtaglomeruláris apparátusba folyadék filtrálódik az afferens arteriolából, a mesangiumon keresztül a glomerulusból, illetve a glomerulusból a macula densan keresztül a disztális tubulusba. Ezek az eredmények alapvetően megkérdőjelezik a juxtaglomeruláris apparátus működésére és jelentőségére vonatkozó eddigi elképzeléseinket. A fenesztráció kialakulását, illetve a hozzátartozó nanocsatornák morfológiáját atomerőmikroszkópiával analizáltuk sejttenyészetben. Az angiotenzin II és a vaszkuláris endotheliális növekedési faktor (VEGF) fokozta a fenesztrumok képződését az AT1, illetve a VEGFR-2 receptoron keresztül. E folyamat függ a p38 aktiválódásától. A fenesztráció fokozódása együtt járt a 40kD-os dextran áteresztőképesség növekedésével és a sejtréteg elektromos impedancia csökkenésével.
Results in English
With a special technical development and the use of two photon laser microscopy, for the first time, in vivo, we managed to visualize the endothelial fenestration at the distal section of the afferent arteriole in rat kidney. The area of the fenestrated section was measured and its change depending on age and actual condition was demonstrated. The passage of the renin granules into the circulation via these fenestrations were followed in real time. We documented that filtration already starts at the distal part of the afferent arteriole before glomerulus. The interstitial fluid movement in the juxtaglomerular apparatus was visualized. It was also shown that in JGA, fluid is filtered via afferent arteriole, mesangium, glomerulus and macula densa into the distal tubule. These findings basically question our understanding about the function and importance of JGA. The development of fenestration and the morphology of the related nanochannels were analyzed in the cell culture with the help of AFM. Angiotensin II and Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) increased fenestrates via AT1 and VEGFR-2 receptors. This process is p38 dependent. Increase in fenestration was accompanied by increase in permeability to 40kD dextran and decrease in cell layer electrical impedance.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=48767
Decision
Yes

 

List of publications

 
Andreoli TE; Ritz E; Rosivall L: Nephrology, Hypertension, Dialysis, Transplantation, Hungarian Kidney Foundation, Budapest, második, bővített kiadás, pp 1-655, ISBN 963 218 8322, 2006
Peti Peterdi J: Multi-photon imaging of the living kidney, In: Andreoli TE, Ritz E, Rosivall L (eds), Nephrology, Hypertension, Dialysis, Transplantation, Hungarian Kidney Foundation, Budapest, pp 55-62, ISBN 963 218 8322, 2005
Rosivall L: Juxtaglomerularis apparatus: morphological and functional correlations, In: Andreoli TE, Ritz E, Rosivall L (eds), Nephrology, Hypertension, Dialysis, Transplantation, Hungarian Kidney Foundation, Budapest, pp 45-54, ISBN 963 218 8322, 2005
Szebeni J: The complement system and the kidney: interplays in health and disease, In: Andreoli TE, Ritz E, Rosivall L (eds), Nephrology, Hypertension, Dialysis, Transplantation, Hungarian Kidney Foundation, Budapest, pp 123-135, ISBN 963 218 8322, 2005
Bodor Cs; Masszi A; Jenei A; Cervenák L; Rosivall L: Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) induces fenestration and increases endothelial permeability via p38., Abstract book pA1142, Experimental Biology/IUPS Congress, San Diego, 2005
Mucsi I; Rosivall L: Epithelial-mesenchymal transition in renal tubular cells in the pathogenesis of progressive tubulo-interstitial fibrosis., Acta Physiologica Hungarica, 94 (1-2, Guest Editor L. Rosivall): 117-131, 2007
Gerő D; Rosivall L; Mózes M: A relaxin és a receptorainak expressziója vesében., Absztrakt füzet p102, MÉT LXX Vándorgyűlése, Szeged, 2006
Gyurkovics M; Győrfi A; Iványi I; Fazekas Á; Rosivall L: VEGF (vascular endothelial growth factor) lokális hatásának vizsgálata a gingivalis kiserek átmérőjére., Absztrakt füzet p118, MÉT LXX Vándorgyűlése, Szeged, 2006
Gerő D; Rosivall L; Mózes M: Relaxin transzgenikus egerek létrehozása., Absztrakt füzet p226, MÉT LXX Vándorgyűlése, Szeged, 2006
Rosivall L: Juxtaglomerular apparatus: morphological and functional correlations., 5th ISP Congress, Peking, China, Chinese Journal of Pathophysiology, Vol 22, Suppl. 13, p156, 2006
Fintha A; Sebe A; Masszi A; Terebessy T; Huszár T; Rosivall L; Mucsi I: Angiotensin II activates plasminogen activator inhibitor-I promoter in renal tubular epithelial cells via the AT1 receptor., Acta Physiologica Hungarica, 94 (1-2, Guest Editor L. Rosivall): 19-30, 2007
Bodor Cs; Nagy JP; Peti-Peterdi J; Sipos A; Jenei A; MirzaHosseini S; Rosivall L: Direct visualization of transcellular nano-channels and the permeability effects of angiotesin II in endothelial cells of the juxtaglomerular afferent arteriole, Am J of Physiol: Renal Physiol (revízió alatt), 2008
Sebe A; Mucsi I; Rosivall L; Kapus A: Az alpha-sima izom aktin (SMA) szabályozása Rho, Rac1, Cdc42 és Ras kis G fehérjék által a sejt-sejt kontaktus dependens epithelialis-mesenchymalis transzformáció (...), Absztrakt füzet p131, MÉT LXXI. Vándorgyűlése, Pécs, 2007
Bodor Cs; Masszi A; Nagy J; Jenei A; MirzaHosseini S; Rosivall L: Vascular endothelial growth factor (VEGF) regulates endothelial fenestration VIA p38., XLIV ERA-EDTA Congress, Barcelona, Spain, NDT Vol 22, Suppl. 6, p19, 2007
Gyurkovics M; Lohinai Z; Györfi A; Iványi I; Süveges I; Kónya M; Bodor Cs; Baintner K; Fazekas A; Rosivall L: Examination of the Venodilatory Effect of VEGF in Rat Gingiva., Abstract book pp 93, Annual meeting IADR-Continental European and Israeli Divisions, Thessaloniki, Greece, 2007
Rosivall L; Peti-Peterdi J; Rázga Zs; Fintha A; Bodor Cs; MirzaHosseini S: Renin-angiotensin system affects endothelial morphology and permeability of renal afferent arteriole., Acta Physiologica Hungarica, 94 (1-2, Guest Editor L. Rosivall): 7-17, 2007
Salmon AH; Toma I; Sipos A; Muston PR; Harper SJ; Bates DO; Neal CR; Peti-Peterdi J: Evidence for restriction of fluid and solute movement across the glomerular capillary wall by the subpodocyte space., Am J Physiol Renal Physiol, 293(6): F1777-86, 2007
Komlosi P; Frische S; Fuson AL; Fintha A; Zsembery A; Peti-Peterdi J; Bell PD: Characterization of basolateral chloride/bicarbonate exchange in macula densa cells., Am J Physiol Renal Physiol, 288(2): F380-6, 2005
Rosivall L; MirzaHosseini S; Toma I; Sípos A; Peti-Peterdi J: Fluid flow in the juxtaglomerular interstitium visualized in vivo., AJP: Renal Physiology, 291: F1241-1247, 2006
Rosivall L; Peti- Peterdi J: Heterogeneity of the Afferent Arteriole - Correlations between Morphology and Function, Nephrol Dial Transplant, 21 (10): 2703-7, 2006
Kang JJ; Toma I; Sipos A; McCulloch F; Peti-Peterdi J: Imaging the renin-angiotensin system: an important target of anti-hypertensive therapy., Adv Drug Deliv Rev, 58 (7): 824-33, 2006
Sipos A; Toma I; Kang JJ; Rosivall L; Peti-Peterdi J: Advances in renal (patho)physiology using multi-photon microscopy, Kidney International, 72 (10): 1188-1191, 2007
Hanner F; Chambrey R; Bourgeois S; Meer E; Mucsi I; Rosivall L; Shull GE; Lorenz JN; Eladari D; Peti-Peterdi J: Increased renal renin content in mice lacking the Na+:H+ exchanger NHE2., AJP-Renal Physiology, 294 (4): F937-F944, 2008
Rosivall L: Intrarenal renin – angiotensin system., Mol Cell Endocrinol. 2008 Oct 14. [Epub ahead of print], 2008
Sebe A; Leivonen SK; Fintha A; Masszi A; Rosivall L; Kähäri VM; Mucsi I: Transforming Growth Factor- Induced Alpha-Smooth Muscle Cell Actin Expression in Renal Proximal Tubular Cells in Regulated by p38 Mitogen Activated Protein Kinase, Extracellular Signal Regulated Protein Kinase1,2 and the Smad Signaling During Epithelial-Myofibroblast Transdifferentiation., Nephrol Dial Transplant, 23 (5): 1537-1545, 2008
Toma I; Kang JJ; Sipos A; Vargas S; Bansal E; Hanner F; Meer E; Peti-Peterdi J: Succinate receptor GPR91 provides a direct link between high glucose levels and renin release in murine and rabbit kidney., J Clin Invest, 118(7): 2526-34, 2008
Peti-Peterdi J;Kang JJ; Toma I: Activation of the renal renin-angiotensin system in diabetes--new concepts., Nephrol Dial Transplant, 23(10): 3047-9, 2008
Back »