A tej és tejtermékek marketingcsatornájának multidiszciplináris elméleti és empirikus elemzése, különös tekintettel a koordinációs mechanizmusokra  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48779
típus K
Vezető kutató Szabó Gábor
magyar cím A tej és tejtermékek marketingcsatornájának multidiszciplináris elméleti és empirikus elemzése, különös tekintettel a koordinációs mechanizmusokra
Angol cím Multidisciplinary theoretical and empirical analysis of milk and dairy products' marketing channel, with special respect to co-ordination mechanism
zsűri Növénytermesztés, állattenyésztés
Kutatóhely Közgazdaság-tudományi Intézet (HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
résztvevők Bárdos Krisztina
Berke Szilárd
Popovics Péter András
Szakály Zoltán
Szigeti Orsolya
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.750
FTE (kutatóév egyenérték) 3.93
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az élelmiszer-gazdaságban a piaci viszonyok előretörésével marketingcsatornák versenye folyik. Amennyiben az állami és piaci koordinációs mechanizmusok megfelelően érvényesülnek, a teljes csatorna optimuma valósulhat meg. A termékpálya szervezettsége tehát nagymértékben hozzájárul az ágazat versenyképességének javításához, valamint a gazdaság makroszintű teljesítményét is növeli. Kutatásunk célja a tej és tejtermékek marketingcsatornájának komplex vizsgálata volt. A szektor választásának főbb okai: - a tejtermékek típusában, illetve fogyasztásában bekövetkező változások, - a szektor állami és piaci koordinációra visszavezethető problémái, - az ún. ártranszmisszó sajátosságai a termékpályán. A kutatás elméleti hátterét egyrészt a vertikális koordináció és a tranzakciós költségek elmélete, másrészt egyes marketingelméletek, illetve a logisztika adták. Az empirikus kutatás két lépcsőjét kérdőíves adatgyűjtés és személyes mélyinterjúk jelentették. Az empirikus elemzés főbb területei a következők voltak: (1) fogyasztó magatartás változásának elemzése, (2) állami és piaci koordinációs mechanizmusok elemzése, beleértve a szövetkezetek és más termelői szervezetek integrációs szerepét, (3) vertikumi árhatás-vizsgálata, (4) a termékpályai vertikumi szintjeinek (termelők – feldolgozók – kiskereskedők) elemzése. A kapott adatokat egyrészt többváltozós adatelemzési módszereknek vetettük alá, másrészt esettanulmányokba foglaltuk.
kutatási eredmények (angolul)
There is competition among marketing channels in agri-food economy as market relations are becoming dominant. In case state and market co-ordination mechanisms are taken place effectively, there is a possible optimum for the whole channel. A well-functioning marketing channel can significantly make impact on the competitiveness of the sector and it can positively influence macro-economic indicators. We examined the marketing channel of milk and dairy products using multidisciplinary approach. Causes of the selection of that particular sector were: - changes in types and consumption of milk and dairy products, - problems of state and private coordination mechanisms, - issues of price transmission of the supply channel. Theoretical background of the research was based on vertical co-ordination and transactions cost theory, different marketing concepts, as well as logistics. The two stages of the empirical research were based on questionnaires and personal interviews. Main areas of empirical research were: 1) changes in consumer behaviour, 2) examination of state and private coordination mechanisms, including the integration roles of co-operatives and other producers’ organisations, 3) price transmission analysis of the chain, 4) examination of different stages (producers – processors – retail chains) of the dairy marketing channel. We employed multivariable mathematical and statistical data analyses, as well as case studies during the research.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1865/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
GG, Szabó: “Co-operative Identity” – a Concept for Economic Analysis and Evaluation of Co-operative Flexibility: the Case of the Dutch Dairy Co-operatives., The ICA XXI International Co-operative Research Conference http://www.ucc.ie/acad/foodecon/CCS/ICA/Ppr_Szabo.pdf, 2005
GG, Szabó – K, Bárdos: Vertical coordination by contracts in agribusiness: an empirical research in the Hungarian dairy sector., Conference on “Transition in Agriculture - Agricultural Economics in Transition II”, IE HAS, http://econ.core.hu/doc/konf/SzaboBardosKTIconf2005vegleges.pdf, 2005
GG, Szabó – K, Bárdos: Vertical coordination by contracts in agribusiness: an empirical research in the Hungarian dairy sector., MTA KTI, Discussion Papers sorozat, pp.1- 38 (DP-2005/15), 2005
GG, Szabó: “Co-operative identity” – a theoretical concept for dynamic analysis of practical co-operation: the Dutch case., Selected paper: 11th International Congress of EAAE, Kézirat és CD-Rom, pp.1-16, 2005
Polereczki Zs, Roznik H, Szabó G, Szakály Z: Élelmiszerüzletek több szempontú vizsgálata „mystery shopping” (próbavásárlás) módszerrel a dél-dunántúli régióban, Acta Agraria Kaposvariensis 9 (1) pp.107-122, 2005
Huszka P, Polereczki Zs, Szakály Z: Tejtermékek és a margarin vásárlási gyakoriságának vizsgálata Magyarországon., Tejgazdaság 65 (1) pp.8-14, 2005
Szabó G. Gábor: ''Co-operative identity'' -a Concept for Economic Analysis and Evaluation of Co-operative felexibility:the Dutch Practice and the Hungarian Reality..., Reclaiming the Economy:the Role of Cooperative Enterprise,Ownership and Control.An International Conference on Cooperative Forms of Organisation,Cardiff Wales,CD-ROM, 2006
Szabó G. Gábor: Significance and Possibilities of Producer Owned Organisations in the Agri-food Industry in Europe and Hungary., International Scientific Days 2006: ''Competitiveness in the EU - Challenge for the V4 Countries''. Nitra, Slovakia, 2006
Szabó G. Gábor: “Co-operative identity” – a theoretical concept for economic analysis of dynamics of practical co-operation., Studies in Agricultural Economics 2006/2.sz. 105.sz. pp.5-22, AKI-MTA, Budapest, 2006
Szabó G. Gábor: “Co-operative Identity” – a Theoretical Concept for Economic Analysis of the Dynamics of Practical Co-operation, British Columbia Institute for Co-operatives Studies, Kanada, 2006 (megjelenés alatt, pp. 1-20), 2006
Szabó G. Gábor, Bárdos Krisztina: Szerződéses vertikális koordináció az élelmiszer-gazdaságban: empirikus kutatás a magyar tejszektorban., Budapest: MTA KTI Műhelyszemináriumok sorozat, 2005. december 8., pp. -1-38, 2005
Szabó G. Gábor, Bárdos Krisztina: Contracting relationships and countervailing power of milk producers in Hungary: need for producer-owned organisations, XXII International Co-Operative Research Conference:The cooperative response to civil society’s new exptactations. Paris-Dourdan, France,19-22 October 2006, pp 1-16, 2006
Szabó G. Gábor, Bárdos Krisztina: Contracting relationships and countervailing power of milk producers in Hungary: need for producer-owned organisations, Conference on “Transition in Agriculture - Agricultural Economics in Transition III”. IEHAS Budapest, 2006.nov.10-11., 2006
Szakály Z., Szente V., Szigeti O.: A hazai közösségi marketingben jelentkező anomáliák és feladatok., Élelmiszer, Táplálkozás és Marketing 2 (1-2) 3-11 (2005), 2005
Szigeti O., Szente V., Szakály Z.: Fogyasztói megítélés a kecsketej termékek piacán., Élelmiszer, Táplálkozás és Marketing 2 (1-2) 29-37 (2005), 2005
Popovics, P.: Kitörési lehetőség a válságban lévő hazai tejvertikumban: Esettanulmány: az Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Kft., X. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok (Szerk.: Magda S.- Dinya L., 2006), Gyöngyös, 2006 (CD kiadvány 7 o.), 2006
Szabó G. Gábor: Koordináció és integráció az élelmiszer-gazdaságban, Debreceni Egyetem, 2006. november 3. (sokszorosítás: 1-14.p.), 2006
Szabó G. Gábor: Koordináció és integráció az élelmiszer-gazdaságban, Debreceni Egyetem, 2007. december 12. (sokszorosítás: 1-14.p.), 2007
Gábor G. Szabó: Interdisciplinary analysis of producers'organisations in the agri-food sector with special emphasis on human factor considerations., The International Co-operative Alliance 2007 European Research Conference "New Directions for Cooperative Development" 13-15 September 2007 CZU,kézirat:p1-23, 2007
Szabó G. Gábor: Élelmiszer-gazdasági termelői szervezetek interdiszciplináris elemzése, A vidéki Magyarország az EU-csatlakozás után VII. Falukonferencia, 2007, 98-112.o., 2007
Szabó G. Gábor: A szövetkezetek és más termelői szervezetek jelentősége az élelmiszer-gazdasági közösségi marketingben., I. Közösségi Marketing konferencia előadásainak összefoglalói, Kaposvári Egyetem, Kaposvár, 2007. 1-6.o., 2007
Gábor G. Szabó: Economic and non-economic advantages of marketing co-operatives: case of the Hungarian Mórakert co-operative in integrating fruit and vegetable producers, Conference on "Transition in Agriculture-Agricultural Economics in Transition IV" IEHAS, Nov,30-Dec,1 2007, kézirat 1-22.p., 2007
Gábor G. Szabó: "Co-operative Identity" - a Theoretical Concept for Economic Analysis of the Dynamics of Practical Co-operation, British Columbia Institute for Co-operatives Studies, Kanada, 2006, (megjelenés alatt, pp 1-20.o), 2006
Szakály Zoltán: Marketing kihívások a funkcionális élelmiszerek piacán., Élelmiszer, Táplálkozás és Marketing 4.évf. 2007. 1. sz. 17-24.o, 2007
Szakály Zoltán: Közösségi marketing kehetőségek a hazai tejtermékek piacán., I. Közösségi Marketing Konferencia előadásainak összefoglalói. Kaposvári Egyetem, Kaposvár, 2007. 1-11.o., 2007
Popovics, P.: Piaci árszimmetria a hazai tejtermékpályán., XXVIII. OTDK Közgazdaságtudományi PhD szekció, Miskolc, 2007 (CD kiadvány, 1-12.o.), 2007
Popovics, P.: Producer Organizations to cure vulnerability of the Hungarian dairy farmers, Collection of papers of International Scientific Conference: ''Agrarian Prospects XVI. Sustainable development of an agrarian sector - challenges and risks'' Prague, 2007
Popovics, P.: Analysis of economic issues relating to the dairy sector, with emphasis on price transmission, Applied Studies in Agribusiness and Commerce, Debrecen, 2008. 1-20.o. (megjelenés alatt), 2008
Szabó G. Gábor, Bárdos Krisztina: Contracts in agribusiness: A survey in the Hungarian dairy sector, Bijman J, Omta S.W.F., Trinekens J.H., Wijnands-Wubben E.F.M. (eds.): International agri-food chains and networks. Management and organization. pp.65-80., 2006
Gábor Szabó: “Co-operative Identity” – a Concept for Economic Analysis and Evaluation of Co-operative Flexibility: the Dutch Practice and the Hungarian Reality..., Journal of Co-operative Studies, Vol. 39. No. 3, pp.11-26, 2006, 2006
Gábor G. Szabó - Krisztina Bárdos: Contractual relationship and countervalling power of milk producers in Hungary: need for producer-owned organisations., Journal of Socio-Economics (kézirat opponálása megtörtént, ez alapján a főszerkesztő javításokkal bekérte a tanulmányt, átdolgozás folyamatban) pp.1-33., 2007
Popovics, P.: A tejtermékpálya ökonómiai elemzés, különös tekintettel az ártranszmisszióra., PhD Értekezés, DE ATC AVK Interdiszciplináris Társadalom és Agrártudományok DI 2007, 1-149.o., 2007
Szabó G. Gábor: A szövetkezeti identitás felfogás - egy dinamikus eszköz a szövetkezetek fejlődésének gazdasági nézőpontú elemzésére., Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. január (81-92.o.), 2005
Szabó G. Gábor - Bárdos Krisztina: Szerződéses kapcsolatok az élelmiszergazdaságban. (A tejellátási lánc empirikus kutatása), Közgazdasági Szemle, LIV. évf. 2007. május, 459-480.o., 2007
Popovics, P. - Tóth, J.: Az ártranszmisszió és az árak aszimmetrikus hatásának vizsgálata Magyarország tejvertikumában, Közgazdasági Szemle LIII. évfolyam, Budapest, 2006. április 349-365. o., 2006
Popovics, P.A. - Tóth, J.: Analysis of price transmission and the asymmetric effect of prices in the Hungarian dairy sector, IAMO Forum, Halle (Saale), CD melléklet 16 p., 2005
Szabó G. Gábor, Bárdos Krisztina: Tejtermelők szerződéses kapcsolatai és piaci ellensúlyozó ereje Magyarországon: termelői tulajdonú szervezetek szükségessége., Élelmiszer, Táplálkozás és Marketing, 2. évf., 1-2. sz. 2005. p. 81-88., 2005
Szakály Z., Szabó G., Szigeti O.: Tej- és tejtermékek fogyasztói szokásainak vizsgálata, Élelmiszer, Táplálkozás és Marketing, III.évf. 2006/02. 23-29.o., 2006

 

Projekt eseményei

 
2011-12-21 09:27:33
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Közgazdaságtudományi Intézet), Új kutatóhely: Közgazdaság-tudományi Intézet (MTA Közgazdaságtudományi Intézet).
vissza »