Izolált mezőföldi löszvölgyek fragmentált növényzetének tájökológiai vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48785
típus F
Vezető kutató Horváth András
magyar cím Izolált mezőföldi löszvölgyek fragmentált növényzetének tájökológiai vizsgálata
Angol cím Landscape ecological studies on isolated loess vegetation fragments in Mezőföld region
zsűri Ökológia és evolúció
Kutatóhely Funkcionális Ökológiai Osztály (MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet)
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2010-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.680
FTE (kutatóév egyenérték) 1.26
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázatban a mezőföldi lösznövényzet tájökológiai és állomány szintű vizsgálatát végeztem el. Megállapítottam, hogy a löszvegetáció fragmentációja több léptékben következett be, a fragmentumok hierarchikusan egymásba ágyazódnak, méretükön kívül a köztük levő élőhelymátrix szempontjából is jelentősen különböznek. A Mezőföldön a löszgyep fragmentumok fajainak propagulumforrásai jó minőségűek (sok a löszvegetációra jellemző faj), de általában távol vannak. A mezőföldi parlagok szomszédságában rendelkezésre álló progalumforrások minősége szerint a parlagszukcesszió sebessége időben és térben eltérő, várhatóan egyre lassuló. A tájtörténeti elemzések kimutatták, hogy a 150-250 évvel ezelőtti erdősültség eltérő mértéke szerint a mezőföldi tájrészeknek két típusa különíthető el. Kiderült, hogy a szomszédos élőhelyek állapota az eredeti löszgyepek jelenlegi állapotára kisebb hatást gyakorol, mint a gyepek jelenlegi és egykori használata. Ha a gyepet erőteljes zavarás nem éri, az inváziós fajoktól mentes gyomos szegély a löszgyepek fennmaradását nem veszélyezteti. Más régiók löszgyepjeivel való összehasonlítás során kimutattam, hogy a hasonló dinamikai állapotú félszáraz löszgyepek términtázati szervezettsége jelentős mértékben konzisztens: a tapasztalt regionális florisztikai eltérések nem befolyásolják. Ez, és más cönológiai vizsgálatok eredményei is indokolták, hogy a xeromezofil löszgyep társulást (Euphorbio pannonicae - Brachypodietum pinnati) elkülönítsem, leírását megadjam.
kutatási eredmények (angolul)
In the project I studied the loess vegetation of Mezőföld region at landscape and community level. I revealed that the fragmentation of loess vegetation occurred at several spatial scales, the fragments are embedded in hierarchical way and differ in size and surrounding habitat-matrix. The propagule sources of the loess grassland fragments are rich in native species, but they are at a distance. The speed of secondary succession in abandoned arable lands varies in space and time due to available propagule sources; probably it becomes slow. Land-use history studies showed that two types of landscapes in Mezőföld can be distinguished according to extent of remaining woods 150-250 years ago. It has been revealed, that the actual ecological state of native loess grassland patches more depends on current and past use, but it less depends on ecological state (e.g. naturalness) of neighbouring habitats. If a loess grassland stand has not a strong disturbation it can not be threatened by its weedy edge free of invasive alien species. By comparing loess grasslands of different regions I showed that the spatial pattern organization of xeromesophilous loess grasslands is significantly consistent, because it can not be affected by considerable regional floristic differences. This fact and several other results of coenological studies motivate me to define xeromesophilous loess grassland association (Euphorbio pannonicae - Brachypodietum pinnati) and offer its detailed description.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=48785
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Horváth A: Validation of description of the xeromesophilous loess grassland association, Euphorbio pannonicae - Brachypodietum pinnati, Acta Botanica Hungarica 52: 103-122, 2010
Bartha S; Dancza I; Házi J; Horváth A; Margóczi K; Molnár Cs; Molnár Zs; Óvári M; Purger D; Schmidt D: A parlagszukcesszió állandó és változó jellegzetességei, pp. 480-482. in: Molnár Cs; Molnár Zs; Varga A (szerk.) Válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből 2003-2009. MTA ÖBKI, Vácrátót, 2010
Virágh K; Horváth A; Bartha S; Somodi I: The effect of spatial organization on vegetation dynamics of natural vs. disturbed stands, Poster at 52th Annual Symposium of the IAVS, Chania, Crete (Greece). Abstracts of Presentations p. 243, 2009
Samu F; Kiss B; Szövényi G; Horváth A: Természetes élőhelyek szerepe az agrártájban, Plenáris előadás, pp. 193. in: Körmöczi L (szerk.) VIII. Magyar Ökológus Kongresszus, Előadások és poszterek összefoglalói, 2009
Purger D; Horváth A; Bartha S: Maintenance of loess grasslands patches in the pannonic border regions: importance of landscape structure, Poster at 5th Balkan Botanical Congress, Belgrade, Serbia. Book of Abstracts: 74, 2009
Purger D; Csiky J; Lengyel A; Kevey B; Lendvai G; Horváth A: Oak forests on loess in Hungary, Croatia and Serbia, Poster at Conference on European Vegetation Survey, 2009
Kozár F; Samu F; Szita É; Konczné Benedicty Z; Kiss B; Botos E; Fetykó K; Neidert D; Horváth A: New Data to the Scale Insect (Hemiptera: Coccoidea) Fauna of Mezőföld (Hungary), Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica 44: 431–442, 2009
Horváth A; Lellei-Kovács E; Kröel-Dulay Gy: Tájökológiai-Tájhasználati Információs és Szakértői Rendszer, pp. 119-123 in: Török K; Kiss K T; Kertész M (szerk.) Válogatás az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet kutatási eredményeiből 2009. MTA ÖBKI, Vácrátót, 2009
Horváth A; Bartha S; Virágh K; Somodi I; Szitár K; Molnár Zs; Bölöni J; Biró M; Kovács-Láng E; Török K: Monitorozási protokollok kialakítása a természetvédelem és az agrár-környezetgazdálkodás országos programjai számára, pp. 37-44 in: Török K; Kiss K T; Kertész M (szerk.) Válogatás az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet kutatási eredményeiből 2009. MTA ÖBKI, Vácrátót, 2009
Horváth A; Bartha S; Bölöni J; Molnár Zs; Kovács-Láng E; Török K: Developing protocols for monitoring natura 2000 sites in hungary, Poster at 2nd European Congress of Conservation Biology, Prague, Czech Republic. Abstracts: 177-178, 2009
Cieleszky N; Bartha S; Horváth A; Ódor P: Védett és degradált élőhelyek közötti átmenetek szerveződése, Poszter. pp. 38 in: Körmöczi L (szerk.) VIII. Magyar Ökológus Kongresszus, Szeged, Előadások és poszterek összefoglalói, 2009
Virágh K; Horváth A; Bartha S; Somodi I: A multiscale methodological approach novel in monitoring the effectiveness of grassland management, Community Ecology 9: 237-246., 2008
Molnár Cs; Molnár Zs; Barina Z; Bauer N; Biró M; Bodonczi L; Csathó A I; Csiky J; Deák J Á; Fekete G; Harmos K; Horváth A et al.: Vegetation-based landscape regions of Hungary, Acta Botanica Hungarica 50: 47-58, 2008
Horváth A; Szemán L; Bartha S; Virágh K; Bölöni J; Fülöp Gy; Rév Sz: A természetbarát visszagyepesítés technológiai lehetőségei, Gyepgazdálkodási Közlemények 6: 19-27, 2008
Kun A; Horváth A: Löszgyepek, pp. 6-7 in: Rév Sz; Marticsek J; Fülöp Gy (szerk.) Természetvédelmi szempontú gyephasznosítás. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest, 2008
Horváth A: Sárvíz-völgy, Enyingi-hát, Káloz-Igari löszhátak, Sió-völgy, pp. 30, 32, 33, 34 in: Király G; Molnár Zs; Bölöni J; Csiky J; Vojtkó A (szerk.) Magyarország földrajzi kistájainak növényzete. MTA ÖBKI, Vácrátót, 2008
Horváth A; Kállayné Szerényi J: Közép-Mezőföld, pp. 27 in: Király G; Molnár Zs; Bölöni J; Csiky J; Vojtkó A (szerk.) Magyarország földrajzi kistájainak növényzete. MTA ÖBKI, Vácrátót, 2008
Horváth A: A mezőföldi löszvegetáció fragmentáltsága több térléptékben, III. Magyar Tájökológiai Konferencián (Budapest). Előadások és poszterek összefoglalói: 121., 2008
Horváth A: A hatás-monitorozás néhány módszerelméleti kérdése, Magyar Biológiai Társaság XXVII. Vándorgyűlésén, Budapest. Előadások összefoglalói: 55-60., 2008
Bartha S; Virágh K; Horváth A; Campetella G; Mucina L; Canullo R; Kun A; Molnár Zs: Assessing plant community assembly rules by dynamic neutral models: a comparative study, 51th IAVS Symposium, Stellenbosch, South Africa, 2008
Bartha S; Horváth A; Virágh K: Mikrocönológiai módszerek a biodiverzitás táji léptékű monitorozására, III. Magyar Tájökológiai Konferencián (Budapest). Előadások és poszterek összefoglalói: 111., 2008
Bartha S; Horváth A: Parlagszukcesszió a Mezőföld löszterületein, MBT Botanikai Szakosztályának 1432. ülése, Budapest., 2008
Bartha S; Campetella G; Ruprecht E; Kun A; Házi J; Horváth A; Virágh K; Molnár Zs: Will inter-annual variability in sand grassland communities increase with climate change?, Community Ecology 9 (Suppl): 13-21., 2008
Molnár Zs; Bartha S; Seregélyes T; Illyés E; Botta-Dukát Z; Tímár G; Horváth F; Révész A; Kun A; Bölöni J; Biró M; Bodonczi L; Deák J Á; Fogarasi P; Horváth A et al.: A Grid Based, Satellite-image Supported, Multi-attributed Vegetation Mapping Method (MÉTA), Folia Geobotanica et Phytotaxonomica, Praha 42: 225–247, 2007
Horváth A; Szitár K (szerk.): Agrártájak növényzetének monitorozása. A hatás-monitorozás elméleti alapjai és gyakorlati lehetőségei, MTA ÖBKI, Vácrátót, p. 240., 2007
Horváth A: A monitorozás tervezése és végrehajtása, pp. 115-173 in: Horváth A; Szitár K (szerk.) Agrártájak növényzetének monitorozása. A hatás-monitorozás elméleti alapjai és gyagyakorlati lehetőségei. MTA ÖBKI, Vácrátót, 2007
Horváth A: A vegetációs jelenségek skálázottsága, pp. 56-72 in: Horváth A; Szitár K (szerk.) Agrártájak növényzetének monitorozása. A hatás-monitorozás elméleti alapjai és gyagyakorlati lehetőségei. MTA ÖBKI, Vácrátót, 2007
Horváth A: Mit és hogyan kell monitoroznunk?, pp. 43-47 in: Horváth A; Szitár K (szerk.) Agrártájak növényzetének monitorozása. A hatás-monitorozás elméleti alapjai és gyagyakorlati lehetőségei. MTA ÖBKI, Vácrátót, 2007
Horváth A; Virágh K; Bartha S.: A monitorozás: alkalmazott vagy alapkutatás?, pp. 47-53 in: Horváth A; Szitár K (szerk.) Agrártájak növényzetének monitorozása. A hatás-monitorozás elméleti alapjai és gyagyakorlati lehetőségei. MTA ÖBKI, Vácrátót, 2007
Szitár K; Horváth A: A mezőgazdaság intenzifikációja, pp. 18-23 in: Horváth A; Szitár K (szerk.) Agrártájak növényzetének monitorozása. A hatás-monitorozás elméleti alapjai és gyagyakorlati lehetőségei. MTA ÖBKI, Vácrátót, 2007
Török K; Horváth A: Miért fontosak az agrárterületek természetközeli élőhelyei?, pp. 9-12 in: Horváth A; Szitár K (szerk.) Agrártájak növényzetének monitorozása. A hatás-monitorozás elméleti alapjai és gyagyakorlati lehetőségei. MTA ÖBKI, Vácrátót, 2007
Virágh K; Horváth A; Bartha S; Somodi I: Kompozíciós diverzitás és términtázati rendezettség a szálkaperjés erdőssztyepprét természetközeli és zavart állományaiban, pp. 89-110 in: Molnár E. Kutatás, oktatás, értékteremtés. MTA ÖBKI, Vácrátót, 2006
Virágh K; Bartha S; Horváth A; Somodi I: Strukturális komplexitás és términtázati szervezettség mint funkcionális jellemző, VII. Magyar Ökológus Kongresszus, Budapest. Előadások és poszterek összefoglalói: 222, 2006
Molnár Zs; Varga Z; Biró M; Dénes A; Fekete G; Horváth A; Kun A; Ortmann-Ajkai A; Takács AA: Dunai-Alföld, pp. 151-195 in: Fekete G; Varga Z (szerk.) Magyarország tájainak növényzete és állatvilága. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 2006
Horváth A; Virágh K; Illyés E: Florisztikai differenciáció versus mikrocönológiai szervezettség, VII. Magyar Ökológus Kongresszus, Budapest. Előadások és poszterek összefoglalói: 86, 2006
Horváth A: SYNDATA: szünbotanikai (florisztikai és cönológiai) adatbázis-kezelő és -elemző program, VII. Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében Konferencia, Debrecen. Összefoglaló: Kitaibelia 11(1): 55, 2006

 

Projekt eseményei

 
2011-02-21 09:42:41
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Növényökológiai Osztály (MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet), Új kutatóhely: Funkcionális Ökológiai Osztály (MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet).
vissza »