studies on complete systems and structural proterties of automata  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
48786
Type K
Principal investigator Gécseg, Ferenc
Title in Hungarian Automaták teljes rendszereinek és strukturális tulajdonságainak vizsgálata
Title in English studies on complete systems and structural proterties of automata
Panel Mathematics and Computing Science
Department or equivalent Institute of Informatics (University of Szeged)
Starting date 2005-01-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 2.900
FTE (full time equivalent) 0.36
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A vizsgálatok elsősorban a faautomaták teljes rendszereire, a determinisztikus felszálló fanyelvek speciális osztályainak a Boole-féle műveletekre való zártsági tulajdonságaira, valamint bizonyos speciális fanyelv-osztályokat megadó monoidok osztályai meghatározására vonatkoztak. Így - Szükséges és elégséges feltételt adtunk arra vonatkozóan, hogy faautomaták egy halmaza izomorfan teljes legyen jól ismert szorzattípusokra nézve az aszinkron faautomaták osztályára vonatkozóan. - Szükséges és elégséges feltételeket adtunk arra vonatkozóan, hogy a nilpotens determinisztikus felszálló fanyelvek osztálya mikor zárt bizonyos logikai műveletekre nézve. - Általános feltételt adtunk meg, amely mellett egy monoid-osztály egyidejűleg meghatározza az ugyanazon tulajdonságokkal bíró közönséges nyelvek és fanyelvek osztályait.
Results in English
The research carried out in this project concerns mainly complete classes of tree automata, closedness of special classes of deterministic ascending tree languages under Boolean operations, and classes of finite monoids determining certain classes of tree languages. - Necessary and sufficient conditions has been given under which a set of tree automata is isomorphically complete with respect to special types of products for the class of asynchronous tree automa. - Necessary and sufficient conditions has been given under which the class of nilpotent deterministic ascending tree languages is closed under certain logical operations. - General conditions has been given under which a class of finite monids simultenuosly determines a class of string languages and that of tree languages, both language classes having the same properties.
Full text http://real.mtak.hu/1868/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Gécseg Ferenc: Classes of tree languages determined by classes of monoids, International Journal of Foundations of Computer Science, 2007
Gécseg Ferenc és Gyurica György: On the closedness of DR tree languages under Boolean operations, Acta Cybernetica, 2006
Gécseg Ferenc és Imreh Balázs: On asynchronous tree automata, Journal of Automata, Languages and Combinatorics, 2008
Back »