Cseremisz etimológiai adatbázis  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48805
típus K
Vezető kutató Agyagási Klára
magyar cím Cseremisz etimológiai adatbázis
Angol cím An Etymological Database of Cheremis Language
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely BTK Szlavisztikai Intézet (Debreceni Egyetem)
résztvevők Bereczki Gábor
Grünthal Riho
Rédei Károly
Winkler Eberhard
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2010-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.925
FTE (kutatóév egyenérték) 4.96
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás célja etimológiai adatbázis összeállítása ill. etimológiai és és lexikológiai forrásmunkák kiadása volt egy később összeállítandó Cseremisz etimológiai szótár számára. 1. Az adatbázis jelen terjedelme 510 oldal terjedelmű szerkesztett etimológiai szócikk, melynek további bővítése folyamatban van. 2. Két kötet etimológiai és szókészleti forrásmunkát kiadtunk, további két kötet megjelenése folyamatban van. 3. Az etimológiai szócikkek kidolgozásával párhuzamosan 11 folyóiratcikk, és 3 könyvfejezet készült el. 4. A cseremisz szókészlet orosz jövevényszavainak etimológiai kutatásáról egy 2008-ban rendezett nemzetközi konferencián számoltunk be, a cseremisz-volgai török nyelvi kapcsolatokról elért eredményeinket a 2010-es CIFU11 nemzetközi finnugrisztikai konferencián adjuk elő. Kutatásaink összegezéseként a Volga-vidéki nyelvi area nyelvi dominancia-viszonyairól a 2010-ben rendezendő 15. ICTL konferenciára neveztünk be előadást.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of the research was the creation of an etymological data-base and the publishing of lexicological and etymological source-books for the creation of a Cheremis etymological dictionary. 1. The data-base covers 510 pages of edited lemmas the expansion of which is in process, 2. Two volumes of etymologic and lexikologic source-books have already been published, two more are yet to be done. 3. In line with the elaboration of the lemmas 11 journal-articles and 3 book-chapters were written. The most of our publications were issued in dignified international journals. 4. Lecture was given on the Russian loan-words of the Cheremis vocabulary on the 14th International conference of Slavic languages in 2008, one is to be done on the Cheremis-Volga Turkic linguistic contacts on the 11th International Finnugristic Conference in 2010. As a summing up of the linguistic dominance relations of the Volga-Region a lecture was announced on the 15th ICTL conference in 2010.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=48805
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bereczki Gábor: Permsko-marijskie leksicheskie sovpadenija – zaimstvovanija ili obshchie substratnye elementy?, Linguistica Uralica XLI/3 187-200, Tallinn, 2005
Agyagási Klára–Bereczki Gábor: Mutatvány a készülő cseremisz etimológiai szótárból, Nyelvtudományi Közlemények 103 (2006) 26–43. MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest, 2006
Agyagási Klára: Otrazhenie severno-velikorusskoj dialektnoj osobennosti ''jokanije'' v russkih zaimstvovanijah marijskogo jazyka, Slavica 33 (2004), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 433-53, 2005
Agyagási Klára: Nekotorye mikonimy v leksičeskom sostave marijskogo jazyka, Slavica 35 (2006) 21–30. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2006
Bereczki Gábor: Der Sprachbund des Wolga-Kama Gebiets, Incontri Linguistici 30: 11–28, Udine, 2007
Agyagási Klára: Rannie russkie zaimstvovanija tjurkskih jazykov Volgo-Kamskogo areala I., Studies in Linguistics of the Volga Region Vol. II. 216 lap. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2005
Agyagási Klára: Russkie glagol'nye zaimstvovanija v leksičeskom sostave marijskogo jazyka, Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungariae 52:13–20, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007
Agyagási Klára, Eberhard Winkler (hrsg.): August Ahlqvist, Tschuwaschiska. Tschuwaschischer Nachlass von August Ahlqvist, Studies in Linguistics of the Volga Region Vol. IV. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2008
Agyagási Klára: Jazyki Volgo-Kamskogo jazykovogo areala kak istočnik russkoj istoričeskoj dialektologii, Studia Slavica Hung. 53 (2008) 267–274, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008
Agyagási Klára: Traces of the Volga Bulgarian Dialect II in the Mari Vocabulary, Turcological Letters to Bernd Brendemoen. Ed. by Eva Csato. The Institute for Comparative Research in Human Culture. Novus Press, Oslo pp.15–19, 2009
Agyagási Klára: August Ahlqvists Stellung in der Geschichte der Erforschung des Tschuwaschischen, Studies in Linguistics of the Volga-Region Vol. IV. XIII–XXXV. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2008
Eberhard Winkler: August Ahlqvist als Erforscher des Tschuwaschischen, Studies in Linguistics of the Volga-Region Vol. IV. XXXVII–LX. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2008
Agyagási Klára: A jövevényszó mint nyelvtörténeti adat, Argumentum 5 (2009) 80–92. Kossuth Egyetemi Kiadó., 2009
Agyagási Klára: Rannie russkie zaimstvovanija tjurkskih jazykov Volgo-Kamskogo areala II., Studies in Linguistics of the Volga Region Vol. III. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2010
Agyagási Klára: Loan-words as Data in Historical Linguistics, Sprachtheorie und germanistische Linguistik. Nodus Publikationen Münster, 2010
Agyagási Klára, Eberhard Winkler (hrsg.): August Ahlqvist, Tschuwaschiska. Band II. Grammatik, Studies in Linguistics of the Volga Region Vol. V. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2010
Agyagási Klára: Mesto A. Al'kvista v istorii izučenija čuvašskogo jazyka, Čuvašskij gumanitarnyj vestnik No. 3, 2007/2008, 90–100., 2008
Bereczki Gábor: Újabb tendenciák a cseremisz etimológiai kutatásokban, Argumentum 6. Kossuth Egyetemi Kiadó, 2010

 

Projekt eseményei

 
2012-07-24 11:30:02
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: BTK Orosz Nyelv és Irodalom Tanszék (Debreceni Egyetem), Új kutatóhely: BTK Szlavisztikai Intézet (Debreceni Egyetem).
2009-09-15 09:43:55
Résztvevők változása
vissza »