Evironmental history and poultry keeping studies based on bird bone remains excavated from palaentological and archaeological contexts  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
48818
Type F
Principal investigator Gál, Erika
Title in Hungarian Őslénytani és régészeti madárcsontleleteken alapuló környezet- és állattartás-történeti vizsgálatok
Title in English Evironmental history and poultry keeping studies based on bird bone remains excavated from palaentological and archaeological contexts
Panel Archeology
Department or equivalent MTA Régészeti Intézet
Starting date 2005-02-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 4.935
FTE (full time equivalent) 0.92
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A pályázat célja régészeti és őslénytani ásatásokból származó madárcsontleletek meghatározása és értelmezése, valamint az eredmények előadások és publikációk formájában való ismertetése volt. A pályázat ideje alatt ötvennyolc lelőhelyről tanulmányoztam leleteket. Az azonosított madárfajok ökológiai és klimatológiai jellegzetességeinek, valamint gazdasági és szimbolikus szerepüknek az elemzése hozzájárult a vizsgált lelőhely egykori környezeti rekonstrukciójához, a tafonómiai és vadászati ill. állattartási szokások jobb megismeréséhez. A leletekről részletes, szükség szerint fényképekkel is dokumentált adatbázis készült korszakonként, amely a fajmeghatározáson kívül a csontok méretét és a rajtuk észlelt nyomokat – hőhatás, emberi beavatkozás (pl. darabolás vagy megmunkálás), állati emésztés, betegség, stb. – is tartalmazza. Az eredményeket számos oktatási és tudományterjesztési céllal tartott, ill. konferencia-előadások formájában ismertettem. Írott formában egy monográfia, kilenc könyvfejezet, négy tudományos- és egy ismeretterjesztő cikk jelent meg és még számos kézirat megjelenése várható a témában.
Results in English
The aim of the project was the study and interpretation of bird bone remains from palaeontological and archaeological excavations, followed by the share of results by lectures and publications. I have studied avian remains from fifty-eight sites during the project. The ecological and climatic characteristics of the identified species as well as the study of their economic and symbolic role contributed to the reconstruction of the ancient environmental and taphonomic conditions, and to the understanding of hunting and farming customs. A detailed, and well-documented data base has been built up that includes the sizes of bones and all the traces (manufacture, butchery, digestion, etc.) seen on the remains, in addition to the taxonomic status of birds. The results were presented at a number of conferences and other occasions such as lectures for students. A monograph, nine book-chapters and five papers were published and a number of submitted manuscripts are due to publishing.
Full text http://real.mtak.hu/1873/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Gál Erika: Tafonómiai vizsgálatok az Emine-Bair-Khosar-barlang (Dél-kelet Ukrajna) felső pleisztocén madárcsontleletein, Budapest, 2005
Raczky Pál, Sümegi Pál, Bartosiewicz László & Gál Erika: Environmental and archaeological problems of the northernmost settlements of the Körös culture in the Great Hungarian Plain (Results of the excavations carried out at the, Meinz, 2005
Gál Erika: X-XII. századi madárcsontleletek a Dinogeþia–Garvǎn (Délkelet Románia) várból, Debrecen, 2006
Gál Erika: “Fine feathers make fine birds”: the exploitation of wild birds in the Medieval Hungary, Mexico City, 2006
Gál Erika: Birds as indicators of landscapes: the role of avian remains and methods in archaeo-ornithology, Zadar, 2007
Gál Erika: Bird bone remains from the tell settlement of Öcsöd–Kováshalom (East Hungary), Zadar, 2007
Gál Erika: Bone evidence of pathological lesions in domestic hen (Gallus domesticus Linnaeus, 1758), Kaunas, 2007
Gál Erika: Middle Neolithic bone artefacts from Northern-Hungary, Paris, 2007
Gál Erika: Előzetes eredmények Hajdúnánás-Fürj-halom-dűlő többkorszakos lelőheléyről, Kecskemét, 2007
Gál Erika: Taphonomic studies on Late Pleistocene avian remains from the Emine-Bair-Khosar „mega-trap” in South-East Ukraine, Barcelona, 2005
Gál Erika: Birds in the medieval urban environment, Budapest, 2008
Gál Erika, Czoczek Viktória: What did they add? Where did they place? Bird donations in Avar Period graves from Hungary, Groningen, 2008
Gál Erika, Stanc Simina, Bejenaru Luminita: Bird bone remains from the 10th-11th century settlement of Oltina (Dobruja, Romania), Groningen, 2008
Gál Erika: Fowling in lowlands. Neolithic and Copper Age bird bone remains from the Great Hungarian Plain and South-East Romania, Archaeolingua Series Minor, Budapest, 2007
Gál Erika, Kessler Eugen: Songbird remains from the Miocene (Middle Sarmatian) site Credinţa (Dobrugea, South-east Romania), Bucuresti, Ars Docendi, Pp. 117-125., 2006
Gál Erika: Bird remains, Budapest, Varia Archaeologica Hungarica 21: 361-375., 2007
Bartosiewicz László, Gál Erika: Sample size and taxonomic richness in mammalian and bird bone assemblages from archaeological sites, Archeometriai Műhely 2007/1: 37-44, 2007
Gál Erika: A középkori madarászat régészeti állattani emlékei, Budapest, 2008
Gál Erika: Broken-winged: fossil and subfossil pathological bird bones from recent excavations., Oxford, 2008
Gál Erika: A régészeti madártan szerepéneke, módszereinek és alkalmazásainal roved összefoglalása, Budapest, 2008
Bartosiewicz László, Gál Erika: Symptoms of aggression on animal bones from archaeological sites, Gödöllő, 2008
Gál Erika: Bone evidence of pathological lesions in domestic hen (Gallus domesticus Linnaeus, 1758), Kaunas, 2008
Gál Erika: Faunal and taphonomic approach to a Late Pleistocene cavern bird bone assemblage in north-west Hungary, Lyon, 2008
Back »