Középiskolások továbbtanulási tervei egy határmenti régióban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48820
típus K
Vezető kutató Pusztai Gabriella
magyar cím Középiskolások továbbtanulási tervei egy határmenti régióban
Angol cím Further study plans of secondary school leavers in a border region
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet (Debreceni Egyetem)
résztvevők Fényes Zs. Hajnalka
Flóra Gábor
Gabóda Béla
Szabó Péter Csaba
Szilágyi Györgyi Ilona
projekt kezdete 2005-10-01
projekt vége 2009-03-31
aktuális összeg (MFt) 3.400
FTE (kutatóév egyenérték) 0.28
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Arra a kérdésre kerestük a választ, hogy az oktatási rendszerben való előrehaladás során a közismerten hatékony tőkefajták mellett az eddig kevésbé vizsgáltak, mint az egyént körülvevő kapcsolati struktúrák által teremtett társadalmi tőke mekkora befolyással rendelkeznek a tanulói pályafutásra. Meg kívántuk keresni azokat a tényezőket, amelyek képesek módosítani a szülői társadalmi státus okozta szigorú reprodukciós determinizmust. Ez a válasz az oktatáspolitika számára különösen fontos Magyarországon, ahol a társadalom legalsó, alacsonyan iskolázott rétegeiből kikerülő tanulók száma rohamosan nő. Eredményeink szerint a kapcsolathálózati szempontú megközelítés az iskolai folyamatok figyelemreméltó vonásait tárta fel, hiszen nemcsak a tanulók egyéni kapcsolathálóiban gyökerező társadalmi tőke, hanem egy sajátos iskolai policy kialakulása lehetővé teszi a hátrányos helyzetű fiatalok tényleges iskolai esélyegyenlőségének megteremtését, amire a különböző társadalmi státusú tanulók egyszerű vegyítése önmagában nem képes. A hatékony iskolai policy fő elemei a multiplex tanár-diák kapcsolatok, a közös identitásra és bizalomra épülő tanár-szülő kapcsolatok, a nem elsősorban tanulmányi jellegű extrakurrikuláris és hétvégi iskolai programok, az iskola kulturális közösségként való értelmezése, az erős iskolaközösségi identitás, az iskolai közéletbe való bevonódás. Ezen eredményekről egy monográfiában és számos idegen és magyar nyelvű tanulmányban számolt be a kutatócsoport.
kutatási eredmények (angolul)
Besides well-known and efficient capital types, we investigated the influence of under-represented capitals to students’ progress in educational systems, such as the influence of students’ social capital resulting from their relationship structures to their own school career. We wished to define the factors that can modify the reproductive determinism arising from parents’ social status. The answer to this issue is especially important to the Hungarian educational-politics, since the number of students from the lowest, under-schooled levels of society is continuously increasing in Hungary. According to our findings, the social network approach unfolded notable features of school processes. Not only the social capital resulting from individual relationship-networks but a peculiar school policy also aids the establishment of equal schooling opportunities for disadvantaged students, which cannot be achieved by simply integrating students from different social statuses in comprehensive schools. The elements of efficient school policy are: multiplex teacher-student relationships; relationships of teachers-parents based on common identity and reliance; extracurricular and free time school programs that do not necessarily focus on learning; the definition of schools as cultural communities and strong school-community identity; as well as participation in voluntary activities of school life. We reported our findings in a monograph and numerous studies.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=48820
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bacskai Katinka: Felekezeti és nem felekezeti iskolák légkörének összehasonlítása diákok elbeszélései alapján., Partiumi Egyetemi Szemle (megjelenés alatt), 2007
Flóra Gábor - Szilágyi Györgyi: Religious Education and Cultural Pluralism in Romania, Pusztai Gabriella (ed.):Education and Church in Central- and Eastern-Europe at First Glance. Debrecen: Center for Higher Education Research and Development, 2008
Molnár Eleonóra: The Conditions of Functioning of Denominational Educational Institutions in Ukraine, Pusztai Gabriella ed. Education and Church in Central- and Eastern-Europe at first Glance. CHERD, Debrecen pp. 84-99., 2008
Pusztai Gabriella ed.: Education and Church in Central- and Eastern-Europe at First glance., Debrecen: Center for Higher Education Research and Development, 2008
Pusztai Gabriella: Mit tehet az iskola? Az iskolai társadalmi kapcsolatok hatása a tanulmányi pályafutásra., In: Buda András – Kiss Endre eds. 2008. Interdiszciplináris pedagógia és az eredményesség akadályai. Debrecen: Kiss Árpád Archivum Könyvtára pp. 228-243., 2009
Pusztai Gabriella: Les bienfaits pedagogiques de la religiosité parmi les éleves hongrois de trois pays, SOCIAL COMPASS 55: (4) pp. 497-516., 2009
Pusztai Gabriella: A társadalmi tőke és az iskola: : Kapcsolati erőforrások hatása az iskolai pályafutásra, Budapest: Új Mandátum, 2009
Fényes Hajnalka: Contextual Effects on Student Efficiency at Secondary School Students, Review of Sociology Vol. 14. No. 4. p. 33-62., 2008
Pusztai Gabriella: THE LONG-TERM EFFECTS OF DENOMINATIONAL SECONDARY SCHOOLS., European Journal of Mental Health 2 (2007) 1, 3–24., 2007
Pusztai Gabriella: Effect of Social Capital on Educational Achievement of Students in Denominational and Nondenominational School Sectors., Révay E.- Tomka M. eds. 2007. Church and Religious Life in Post-Communist Societies. Budapest: Loisir 241-258., 2007
Pusztai Gabriella: What is the Resource of Trust in School Communities?, Pusztai Gabriella ed. Education and Church in Central- and Eastern-Europe at First Glance. Debrecen: Center for Higher Education Research and Development, pp.119-143, 2008
Fényes Hajnalka: Kontextuális hatások a középiskolások eredményességére, Szociológiai Szemle 18: (3) 3-31., 2008
Fényes Hajnalka: Boys and girls within denominational, respectively non-denominational high-schools in a borderland region, Pusztai Gabriella (ed.): Religion and Values in Education in Central and Eastern Europe Debrecen CHERD, University of Debrecen p. 97-114., 2008
Pusztai Gabriella: Resources of Student Achievement Surplus, Pusztai Gabriella ed. Religion and Values in Education in Central and Eastern Europe Debrecen: Center for Higher Education Research and Development, 2008. pp. 300-316., 2008
Bacskai Katinka: Survey of School Climate in Eight Grammar Schools in Debrecen, Révay E.-Tomka M. eds. Church and Religious Life in Post-Communist Societies. Budapest: LOISIR 273-286., 2007
vissza »