A Rudabányai- és Aggteleki-hegység szerkezetföldtani vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48824
típus K
Vezető kutató Fodor László
magyar cím A Rudabányai- és Aggteleki-hegység szerkezetföldtani vizsgálata
Angol cím Structural geological reserach of the Rudabánya and Aggtelek Mts.
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Magyar Állami Földtani Intézet
résztvevők Csontos László
Hips Kinga
Koroknai Balázs
Kovács Sándor
Kövér Szilvia
Less György
Szentpétery Ildikó
projekt kezdete 2005-02-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.540
FTE (kutatóév egyenérték) 3.23
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A Rudabányai- és Aggteleki-hegységben szerkezeti, metamorf kőzettani, geokronológiai és őslénytani megfigyelések, adatok alapján új szerkezeti képet készítettünk és új szerkezetfejlődési modellt állítottunk fel. A hegységeket a nem metamorf Aggteleki- és Bódvai-sorozat, valamint az anchizónás metamorfózist szenvedett jura (Telekesoldali) sorozat(ok) és az epizónás-anchizónás átalakultságú Tornai-sorozatok építik fel. A metamorfózis és a vele együtt járó többfázisú képlékeny deformáció a kréta időszak legelején mehetett végbe. Ezt követően a metamorf sorozatok a nem metamorf egységek talpa közelébe kerültek. Mintegy 110 és 90 millió évek között a metamorf és nem metamorf egységek sorrendje többször átrendeződött, és új takarók jöttek létre. A miocénben a Rudabányai-hegységben, és az azt magába foglaló Darnó-zónában 3 töréses deformációs fázis érintette a kőzeteket, melyek a hegység DK-i zónájában pikkelyeket, balos eltolódást hoztak létre.
kutatási eredmények (angolul)
On the basis of new structural, metamorphic petrological, geochronological and paleontological data a new structural geometry and evolution have been suggested for the Rudabánya and Aggtelek Hills. The area is composed of the non-metamorphosed Aggtelek and Bódva nappes and the Jurassic (Telekesoldal) and Triassic (Torna) series which suffered high-temperature anchi- to epizonal metamorphism, respectively. The metamorphism and the associated multiphase ductile deformation occurred probably in the beginning of the Cretaceous. After that the metamorphosed units were exhumed and placed at the base of non-metamorphosed units. Between 110 and 90 Ma the structural order of the metamorphosed and non-metamorphosed units were reorganized in several steps and new nappes formed. In the Miocene the Rudabánya Hills and the wider Darnó Zone were affected by 3 phases of brittle deformation, which resulted in the formation of scales and sinistral strike-slip faults along the SE boundary zone of the Rudabánya Hills.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=48824
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
KÖVÉR SZ.: Nem metamorf és metamorf szerkezeti egységek deformációja a Rudabányai-hegység középső részén., XXXVI. Ifjú Szakemberek Ankétja, 2005, MGE-MFT kiadvány, Budapest, pp. 11-12, 2005
KÖVÉR, SZ., FODOR, L., KOVÁCS ,S., CSONTOS, L., PÉRÓ, CS.: Deformation of metamorphic (Torna?) and non-metamorphic (Bódva) Mezozoic sequences in the central part of Rudabánya Hills, NE Hungary, Geolines 19, 73-74, 2005
KÖVÉR, SZ., FODOR, L., KOVÁCS ,S., CSONTOS, L., PÉRÓ, CS. 2005: Tectonic position of Torna s.s. and Bódva Units in the central part of Rudabánya Hills, NE Hungary, In: Tomljenović, B., Balen, D., Vlahović, I. (eds.): 7th Workshop on Alpine Geological Studies, Opatija, Abstracts book, Croatian Geological Society, Zagreb, 2005
KÖVÉR SZ.: Nem metamorf és metamorf szerkezeti egységek deformációja a Rudabányai-hegység középső részén., Szakdolgozat, MTA-ELTE Geológiai Kutatócsoport, 129 pp., 2005
KÖVÉR SZ., FODOR L., KOVÁCS S.: Structural position of the Jurassic sequences in Rudabánya Hills: an overview of old and new concepts., Annual Meeting of the Hungarian Geological Society – HUNTEK Workshop, Sopron, Hungary September 20-22, 2007. Abstracts, p. 18., 2007
KÖVÉR, SZ., FODOR, L., JUDIK, K., ÁRKAI, P., KOVÁCS, S.: Temperature and pressure constraints onthe metamorphism of theTelekesoldal Nappe (s.s. Meliata?) and the s.s. Torna Unit in NE Hungary – a summary., 8th Workshop on Alpine Geological Studies, Davos, Switzerland, Abstract volume, 33–34., 2007
SWIERCZEWSKA, A., TOKARSKI, A., BANAS, M. FODOR L.: Why fractured clasts?, Geological Society, London, Meeting of the Tectonic Studies Groups, Glasgow, 2007., 2007
Majoros P.: Az Aggtelek–Rudabányai- és Bükk–hegység jura korú vulkanitjainak cirkonmorfológiai vizsgálata, Szakdolgozat, Miskolci Egyetem, Ásvány és Kőzettani Tanszék, 56 pp., 2008
Fodor, L., Radócz, Gy., Sztanó, O., Koroknai, B., Csontos, L., Harangi, Sz.: Tectonics, sedimentation and magmatism along the Darnó Zone, Geolines, 19, 142-162, 2005
SZENTPÉTERY I., LESS GY. (szerkesztők): Az Aggtelek-Rudabányai-hegység földtana. Magyarország tájegységi térképsorozata, MÁFI, 92 pp, 2006
FODOR L., HIPS, K., KOVÁCS S., PÉRÓ CS., PIROS O., SIMON H., VELLEDITS F.: Evolution of the Aggtelek platform in the Anisian–Ladinian. Fieldtrip in Aggtelek 19/10/2006–22/10/2006, Geol. Inst. Hung., Hung. Academy of Sciences, 47pp., 2006
KÖVÉR, SZ., FODOR, L., JUDIK, K., OZSVÁRT, P., ÁRKAI, P., KOVÁCS, S. & LESS, GY.: Tectonic position of the latest Triassic–Jurassic Sequences of Rudabánya Hills, NE Hungary, Geolines 20, 73–75, 2006
FODOR L. (szerk.): Tornabarkony és környéke turisztikai, történelmi, biológiai és földtani érdekességei, A0 ismertető poszter Tornabarkony község Önkormányzata részére, 2006
ÁDÁM L., SZTANÓ O., FODOR L.: Sequence-stratigraphical analysis and age of the eastern Borsod coal sequence, and its tectonic significance., Annual Meeting of the Hungarian Geological Society – HUNTEK Workshop, Sopron, Hungary, September 20-22, 2007. Abstracts, 22-23., 2007
KÖVÉR SZ., FODOR L., KOVÁCS S.: A Rudabányai-hegység jura képződményeinek szerkezeti helyzete és üledékes kapcsolata — régi koncepciók áttekintése és új munkahipotézis., MÁFI Évi jelentése, 2006, 97-119, 2008
Kövér, Sz., Fodor L.: Geológiai kirándulás Tornaszentandrás-Bódvarákó-Esztramos-Tornaszentandrás között., Vezető a Gömör–Tornai Fesztivál geológiai kirándulásához (2008. 07. 25.), 2008
Kövér, Sz., Fodor, L., Judik, K., Németh, T., Árkai, P., Balogh, K., Kovács, S.: Temperature, pressure and age constraints on the very low-grade metamorphism of the Jurassic Telekesoldal nappe (Inner Western Carpathians) in NE Hungary–a summary–, Trabajos de Geologia – accepted, 2009
Kövér, Sz., Haas, J., Ozsvárt, P., Görög, Á., Götz, A. E., & Józsa, S.: Lithofacies and age data of the Uppermost Triassic - Jurassic foreslope and basin sediments of Rudabánya Hills, NE Hungary, Geologica Carpathica under review, 2009
vissza »