Studies on the fertilizing ability of Mangalica boars with special emphasis on the testicular endocrine and exocrine function  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
48847
Type K
Principal investigator Rátky, József
Title in Hungarian Mangalica kanok fertilizációs képességének elemzése a here endokrin és exokrin működésének tükrében
Title in English Studies on the fertilizing ability of Mangalica boars with special emphasis on the testicular endocrine and exocrine function
Panel Plant and animal breeding
Department or equivalent Research Institute for Animal Breeding and Nutrition and Meat Science (ATK) (National Agricultural Research and Innovation Centre)
Participants Egerszegi, István
Sarlós, Péter
Starting date 2005-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 7.250
FTE (full time equivalent) 1.80
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
GnRH-teszttel vizsgáltuk a mangalica kanok tesztikuláris endokrin funkciót. Az életkor, élősúly, heretérfogat és a tesztoszteron alapérték – mint független változók – együttes hatását vizsgálva megállapítottuk, hogy a négy vizsgált jellemző a tesztoszteron emelkedés mértékét jelentősen befolyásolja. Komplex spermatológiai vizsgálataink szerint a mangalica sertés esetében az ejakulátum volumen kisebb (177,8±18,92 ml), az átlagos spermiumkoncentráció (490x106±160x106/ml) és az ejakulátumonkénti összes spermium (894x108±308,1x108) viszont jóval magasabb az intenzív sertésfajták azonos paramétereihez képest. Sperma eltarthatósági vizsgálatokban a legjobb eredményeket a Standard (110h) és a BTS (95,5h) hígítókkal értük el. A kanok ivartalanítás előtt elvégzett GnRH-teszt, és a szövettani vizsgálat eredményeit összevetve az ép heréjű kanoknál 27 %-kal nagyobb volt a hormon koncentráció növekedés, mint a degenerált heréjű állatoknál. Az ivari funkciók szezonális változásának tanulmányozása során a testoszteron alapértékekben szignifikáns különbséget csak a nyári és az őszi adatok között tapasztaltunk (p=0,028). A GnRh-val provokált tesztoszteron hormonszintek között (p=0,007) az őszi és tavaszi medián értékek között mutatkozott szignifikáns eltérés. A here térfogatokban az őszi-téli (p=0,012) és az őszi-tavaszi (p=0,015) eredmények között szignifikáns különbséget tapasztaltunk. A spermajellemzők közül az ejakulátum mennyisége és motilitási%-a kiegyenlített képet mutatott.
Results in English
The testicular endocrine function was investigated with GnRH treatment in Mangalica boars. The effect of age, live weight, testis volume and basic testosterone level as independent factors was investigated on testosterone increase (Tincr%). The combination of these factors had a high effect on the level of Tincr%. A lower semen volume (177.8±18.92 ml), but higher mean concentration (490±160 x 106 spermatozoa/ml) and mean number of sperm cells per ejaculate (894±308.1 x108) was observed in Mangalica boars compared to modern swine breeds.During the liquid preservation period the best result was obtained with Standard (110h) and BTS (95.5h) extenders. A weak correlation could be detected between testosterone increase (GnRH response) and histological findigs of the testes. The testosterone increase was 27% higher in boars with healthy testes than that had pathological alteration, however further investigation needed to confirm these findings. Basic testosterone concentrations were distinct in seasons, however significant difference was observed only between summer and autumn samples (p=0.028). Effect of seasonal changes was recorded on the volume of the testes too. Among semen parameters only small monthly variation was noticed in mean ejaculate volume and motility %.
Full text http://real.mtak.hu/1877/
Decision
Yes

 

List of publications

 
SARLÓS PÉTER – EGERSZEGI ISTVÁN – NAGY SZABOLCS – HUSZÁR SZILVIA - RÁTKY JÓZSEF: Testicular endocrine function in Mangalica boars, 23rd Annual Meeting of A.E.T.E., Alghero, 7-8. September, 2007
SARLÓS PÉTER – EGERSZEGI ISTVÁN – RÁTKY JÓZSEF - NAGY SZABOLCS – HUSZÁR SZILVIA: A here endokrin működésének vizsgálata mangalica kanokon, 12. Szaporodásbiológiai Találkozó Hajdúszoboszló november 4-5, 2005
SARLÓS PÉTER – EGERSZEGI ISTVÁN – RÁTKY JÓZSEF – NAGY SZABOLCS – HUSZÁR SZILVIA: A HERE ENDOKRIN MŰKÖDÉSÉNEK VIZSGÁLATA MANGALICA KANOKON, Állattenyésztés és Takarmányozás2006.55.5.467-474., 2006
Back »