Módosított peptidek - peptidek térszerkezetének valamint biológiai hatásának modulálási lehetőségei  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48848
típus K
Vezető kutató Tóth Gábor
magyar cím Módosított peptidek - peptidek térszerkezetének valamint biológiai hatásának modulálási lehetőségei
Angol cím Modified peptides - Possibilites for modification of the 3D structure and the biological action.
zsűri Kémia 2
Kutatóhely Orvosi Vegytani Intézet (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Kele Zoltán
Váradi Györgyi
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 12.480
FTE (kutatóév egyenérték) 2.40
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
cisz-(1R,2S) és transz-(1S,2S)-ACHC (2-amino ciklohexán karbonsav) homooligomereket szintetizáltunk és vizsgálatokat kezdtünk kedvezményezett térszerkezetükkel kapcsolatban. Heterokirális homooligomereket szintetizáltunk 2R,3S valamint 2S,3R amino norbornén és norbornán karbonsav felhasználásával, mad meghatároztuk térszerkezetüket. Heterokirális homooligomereket szintetizáltunk alternáló gerinckonformációjú cisz és transz ACPC (2-amino ciklopentán karbonsav) felhasználásával. Megállapítottuk, hogy a kiralitással egyértelműen szabályozható a kapott oligomerek másodlagos szekezete Számos transzporterpeptidet illetve ezek fluoreszcensen jelzett származékait állítottuk elő és vizsgáltunk meg abból a célból, hogy melyik az optimális lipo-foszfopeptidek sejtbejuttatására. A korábbi vizsgálatok szerint funkcionálisan aktívnak bizonyult Gab1 foszfopeptid fragmens aktív centrumának meghatározása céljából számos új foszfopeptidet szintetizáltunk és vizsgáltunk meg. Enzimrezisztens peptidtiofoszfát analógokat állítottunk elő. Szintetizáltunk egy minifehérjét és néhány származékát. Megvizsgáltuk a módosítások konformációs hatásait Hidrazinoprolin (2-aza ACPC) felhasználásával homo és heterooligomereket készítettünk és térszerkezetvizsgálatokat végeztünk. Hidrazinoprolin és cisz valamint transz ACPC felhasználásával elkészítettük a lehetséges alternáló heterooligomereket. Ezekkel NMR és VCD vizsgálatokat valamint molekuladinamikai számításokat végeztünk Módszereket dolgoztunk ki N-glikopeptidek szintézisére.
kutatási eredmények (angolul)
Cis-(1R,2S)- and trans-(1S,2S)-ACHC (2-aminocyclohexane carboxylic acid) homooligomers were synthesized and the examination of their steric structure was started. Heterochiral homooligomers were synthesized using (2R,3S)- and (2S,3R)-aminonorbornene and norbornane carboxylic acid, and their steric structure was determined. Using cis- and trans-ACPC (2-aminocyclopentane carboxylic acid) having alternating backbone conformation, heterochiral homooligomers were synthesized. The secondary structure of the oligomers could be unequivocally regulated with the chirality of the monomers. Numerous transporter peptides and their fluorescently labeled derivatives were synthesized and tested in order to find the optimal cell-permeable fragment for the internalization of lipo-phosphopeptides into the cell. To determine the active site of a Gab1 phosphopeptide fragment whose activity was proved before, several new phosphopeptides were synthesized and examined. Moreover, enzyme resistant peptide thiophosphate analogues were prepared. A miniprotein and some analogues of it were synthesized and the effect of the modification on the conformation was examined. Using hydrazinoproline (2-aza-ACPC), homo- and heterooligomers were prepared and used for structural investigations. The possible alternating heterooligomers were synthesized with the use of hydrazinoproline and cis- and trans-ACPC. These compounds were subjected to NMR and VCD investigations, and molecular dynamics calculations. Different methods have been worked out for the synthesis of N-glycopeptides.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1878/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Hetényi A., Tóth G., Somlai Cs., Martinek T., Fülöp F.: Ciklusos oldalláncú hidrazino peptid oligomerek szerkezete, Peptidkémiai Munkabizottsági Ülés, Balatonszemes, 2006
Hetényi A., Tóth G.K., Somlai C., Martinek T.A., Fülöp F.: Secondary structure of hydrazino-peptides with cyclic sidechain, 29th European Peptide Symposium, Gdansk, 2006
Martinek T., Hetényi A., Mándity I., Fülöp L., Tóth G., Fülöp F.: Beta-peptidek kiralitással szabályozott harmadlagos szerkezetei., A Peptidkémiai Munkabizottság és a Nukleotidkémiai Munkabizottság együttes tudományos ülése., 2005
Hudáky P., Váradi Gy., Tóth G., Perczel A.: Kis fehérjében nagy változások., A Peptidkémiai Munkabizottság és a Nukleotidkémiai Munkabizottság együttes tudományos ülése., 2005
Váradi Gy., Kertész Á., Takács B., Sármay G., Tóth G.: Fluoreszcens jelzett transzporter peptidek tervezése és szintézise., A Peptidkémiai Munkabizottság és a Nukleotidkémiai Munkabizottság együttes tudományos ülése., 2005
Kertész Á., Takács B., Váradi Gy., Tóth G., Sármay G.: A Gab adaptor fehérje tirozinon foszforilált motivumainak funkcionális vizsgálata szintetikus foszfopeptidek segítségével., A Peptidkémiai Munkabizottság és a Nukleotidkémiai Munkabizottság együttes tudományos ülése., 2005
Nagy N.V., Fülöp F., Tóth G., Szabó-Plánka T., Korecz L., Rockenbauer A.: 2D EPR study of Cu(II) with L-Phe-cis-2-ACHC diastereomers., International Conference on Solution Chemistry., 2005
Kertész Á., Takács B., Medgyesi D., Váradi Gy., Toth K.G.: Design and functional activity of phosphopeptides with a potential immunomodulating capacity, based on the sequence of Gab1., 13th Symposium on Signals and Signal Processing in the Immune System., 2005
Martinek T., Mándity M.I., Hetényi A., Tóth K.G., Forró E., Fülöp F.: További lépések a β-peptidek harmadlagos szerkezete felé., Vegyészkonferencia, 2005
Nagy N.V., Fülöp F., Tóth G., Plánkáné Szabó T., Rockenbauer A.: L-Phe – 2 cisz-2-amino-ciklohexán karbonsav diasztereomerek réz(II) komplexeinek oldategyensúlyi vizsgálata kétdimenziós ESR-spektroszkópiai módszerrel., LX. Komplexkémiai Kollokvium, 2005
Váradi Gy., Kertész Á., Takács B., Sármay G., Tóth K.G.: Synthesis and cell-permeability investigation of fluorescently labeled constructs of phosphopeptides and various transporter molecules., Satellite meeting of the joint 15th IUPAB & EBSA International Biophysics Congress, 2005
Kertész Á., Takács B., Medgyesi D., Váradi Gy., Tóth G., Sármay G.: A Gab1 adaptorfehérje aminosav-szekvenciáján alapuló, potenciálisan immunmoduláló sajátságú foszfopeptidek tervezése és funkcionális vizsgálata., Magyar Immunológiai Társaság XXXV. Vándorgyűlése, 2005
Váradi Gy., Hegyi O., Kádár K., Kele Z., Tóth G.: Szerin-foszfátészterek szintézisének problémái, Peptidkémiai Munkabizottsági Ülés, Balatonszemes, 2006
Martinek T., Mándity I., Fülöp L., Tóth G., Forró E., Fülöp F.: Alternáló gerinckonfiguráció hatása a beta-peptidek másodlagos szerkezetére és önrendeződésére, Peptidkémiai Munkabizottsági Ülés, Balatonszemes, 2006
Stráner P., Hudáky P., Tóth G., Váradi Gy., Perczel A.: TC5b-mutánsok szerkezetvizsgálata NMR-spektroszkópiával - minifehérjék génexpressziója, Peptidkémiai Munkabizottsági Ülés, Balatonszemes, 2006
Kertész Á., Takács B., Váradi Gy., Tóth G., Sármay G.: A Gab1 adaptor fehérje aminosav szekvenciáján alapuló, sejtbejutó, potenciálisan immunmoduláló sajátságú foszfopeptidek funkcionális vizsgálata, Peptidkémiai Munkabizottsági Ülés, Balatonszemes, 2006
Tóth G., Sármay G.: Sejt permeábilis peptidek és foszfátészterek, Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Szimpózium, Eger, 2006
Martinek T.A., Mándity I.M., Hetényi A., Fülöp L., Tóth G.K., Fülöp F.: The beta-peptide domain: from controlled secondary structures to nanostructured assemblies, 29th European Peptide Symposium, Gdansk, 2006
Mándity I, Martinek T, Tóth KG, Fülöp F.: Alternáló kiralitású norbornénvázas _-peptidek önrendeződésének és asszociációjának vizsgálata, Centenáriumi Vegyészkonferencia 2007 május 29-junius 1, 2007
Sármay G, Kertész Á, Váradi Gy, Kádár K, Tóth G.: Biológiailag aktív foszfopeptidek módosításai: szerkezet-hatás összefüggések, A Peptidkémiai Munkabizottság tudományos ülése, Balatonszemes 2007. június 5-7., 2007
Hudáky P, Stráner P, Váradi Gy, Tóth G, Pálfi V és Perczel A.: Polimer vagy az élet specifikus molekulája? Minifehérjék mint a feltekeredés modelljei, Centenáriumi Vegyészkonferencia 2007 május 29-junius 1, 2007
Kertész Á, Péterfy H, Váradi Gy, Tóth GK, Sármay G: Cell-permeable phosphopeptides corresponding to tyrosine phosphorylation motifs of Gab1 can modulate early activation signals in B cells, 14th Symposium on Signals and Signal Processing in the Immune System, 15-19 September 2007, 2007
Kertész Á, Váradi Gy, Tóth G, Sármay G: Gab1 eredetű membrán-permeábilis foszfopeptidek hatása a korai jelátviteli folyamatokra B sejtekben, Magyar Immunológiai Társaság XXXVI. VándorgyűléseHajdúszoboszló, 2007. október 17-19., 2007
Hetényi A., Mándity I., Martinek T.A., Tóth K.G., Fülöp F.: Chain lenght dependent helical motifs of constrained beta peptides: towards designing molecular spring, Journal of American Chemical Society, 2005
Fülöp F., Martinek T.A., Tóth K.G.: Application of alicyclic beta-amino acids in peptide chemistry, Chemical Society Reviews, 35 323-334, 2006
Kertész Á., Takács B., Váradi Gy., Tóth G.K., Sármay G.: Design and functional activity of phosphopeptides with potential immunomodulating capacity, based on the sequence of Grb2 associated binder 1 (Gab1), Annals New York Academy of Sciences, in press, 2006
Kertész Á., Váradi Gy., Tóth G.K., Fajka-Boja R., Monostori É., Sármay G.: Optimization of the cellular import of functionally active SH2 domain interacting phosphopeptides, Cellular and Molecular Life Science, 63 2682-2693, 2006
Martinek T.A., Hetényi A., Fülöp L., Mandity I.M., Tóth G.K., Dékány I., Fülöp F.: Secondary structure dependent self-assembly of beta-peptides into nanosized fibrils and membranes, Angewandte Chemie-International Edition, 45 2396-2400, 2006
Martinek T.A., Mándity I.M., Fülöp L., Tóth G.K., Vass E., Hollósi M., Forró E., Fülöp F.: Effect of alternating back-bone configuration on the secondary structure and self-assembly of beta-peptides, Journal of American Chemical Society, 128 13539-13544, 2006
Tóth G.K., Kele Z., Váradi Gy.: Phosphopeptides - chemical synthesis, analytics, outlook and limitations, Current Organic Chemistry, 11 409-426 2007, 2007
Hudáky P., Stráner P., Farkas V., Váradi Gy., Tóth G., Perczel A.: Cooperation between a salt bridge and the hydrophobic core triggers fold stabilization in a Trp-cage miniprotein, Biochemistry, 2008
Hetenyi A., Szakonyi Zs., Mandity I.M., Szolnoki E., Toth G.K., Martinek T., Fulop F.: Sculpting the β-peptide foldamer H12 helix via a designed side-chain shape., Chem. Commun., 2009
vissza »