A szívizom endogén adaptációja, szignál mechanizmusok, terápiás megfontolások: kísérletes és klinikai vizsgálatok  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48851
típus K
Vezető kutató Rőth Erzsébet
magyar cím A szívizom endogén adaptációja, szignál mechanizmusok, terápiás megfontolások: kísérletes és klinikai vizsgálatok
Angol cím Endogenous adaptation of the myocardium, survival signals, therapeutic considerations: experimental and clinical investigations
zsűri Klinikai Orvostudományok
Kutatóhely Sebészeti Oktató és Kutató Intézet (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Gál János
Gasz Balázs
Hejjel László
Jancsó Gábor
Lantos János
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2009-12-31
aktuális összeg (MFt) 16.380
FTE (kutatóév egyenérték) 4.12
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázatban vizsgáltuk a miokardium endogén adaptációjával kiváltható protektív mechanizmusok molekuláris és celluláris folyamatait és klinikai lehetőségeit. Újszülött patkány kamrai szívizomzatából izolált sejteken monitoroztuk a pre- és posztkondicionálást követően indukált urocortin és PACAP /pituitary adenylate cyclase activating polypeptide/ termelődésének időbeli lefolyását. Igazoltuk a neuropeptidek szerepét a mitokondriumok védelmét biztosító K-ATP csatornák aktivációjához vezető intracelluláris jelátviteli folyamatokban. Kimutattuk továbbá a hemoxigenáz-1 intracelluláris expresszióját és cytoprotektív hatását a miokardium késői prekondicionálásában. Nyulakon végzett állatkísérletes modelleken leírtuk az adaptáció szignálmechanizmusaiban kulcsszerepet játszó NFkB és AP-1 transzkripciós faktorok indukciójának dinamikáját, valamint igazoltuk, hogy az acetilszalicilátok – a COX-2 inhibició mellett – irreverzibilisen blokkolják az adaptáció NFkB függő útvonalát. Humán vizsgálatainkat a hagyományosan nyitott / extracorporeális keringés/ és pumpa nélküli (off-pump) technikával végzett szívsebészeti beavatkozásokat követően végeztük el. A kialakuló oxidatív stressz és gyulladásos válaszreakciók mértékét és időbeli lefolyását egy héten át monitorozva szignifikáns különbséget találtunk a reakciók mértékében és időbeli lefolyásában, igazolva az off-pump technika prioritását.
kutatási eredmények (angolul)
We examined the molecular and cellular pathways and clinical prospects of the protective mechanisms focused to endogenous adaptation of the myocardium. Cell culture, animal models, and clinical patients have been investigated to clerify the molecular background of ischaemic pre-and postconditioning, and adaptation reactions evoked by endogenous neuropeptides. Dynamism of urocortin and PACAP (pituitary adenylate cyclase activating polypeptide) induction were investigated in neonatal rat myocardial cell culture. We described the role of these neuropetides in the signaling of K-ATP channel activation. The protective role of heme oxigenase-1 in delayed preconditioning was also demonstrated. In a rabbit model we described the dynamism of NFkB and AP-1 transcription factors activation in the process of delayed preconditioning. Our investigation has been confirmed that acelylsalicylates – besides COX-2 inhibition – could irreversible block the NFkB dependent signaling of the endogenous adaptation. We investigated the conventional open (extracorporal circulation) and off-pump techniques in patients, operated by coronary bypass surgery . During one week period we have found significant advantages of off-pump technique versus extracorporeal circulation, in the degree and time course of evoked oxidative stress and systemic inflammatory responses.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=48851
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Cserepes B., Jancsó G., Gasz B., Rácz B., Ferencz A., Balatonyi B., Gaszner B.1, Rőth E: Az urocortin a szívizomzat ischaemiás prekondicionálásában., Magyar Sebészet 2005; 58: 281., 2005
Jancsó G., Gasz B., Cserepes B., Ferenci K., Seres L., Kékesi V., Rőth E: Sejtszintű adaptáció vizsgálata iszkémiás szívbetegek miokardiumában - Prekondicionálható-e az iszkémiás szívizom?, Cardiologia Hungarica 2005; 35: A21., 2005
Jancsó G., Cserepes B., Gasz B., Lantos J: Acetylsalicylic acid in the cell signaling of the late phase of the ischaemic myocardial preconditioning, Shock 2005: 23(S2);38-39., 2005
Rőth E., Jancsó G., Gasz B., Lantos J.:: Cell signaling, induction of transcription factors in the endogenous adaptation of the myocardium against oxidative stress., Shock 2005: 23(S2);54., 2005
Gasz B., Jancsó G., Lantos J., Rácz B., Lénárd L., Szabados S., Papp L., Rőth E: Oxidative stress and PARP activation in patients undergone coronary surgery., Shock 2005: 23(S2);58., 2005
Rőth E., Jancsó G., Hejjel L: A szívizom endogén adaptációs válaszreakciója és ennek terápiás konzekvenciája., Magyar Belorvosi Archivum 2005; 58(S1): 67., 2005
Gasz B., Rácz B., Lénárd L., Cserepes B., Jancsó G., Szabados S., Sümegi B., Alotti N., Papp L., Rőth E: Poly (ADP-ribose) polymerase enzim aktivációjának összehasonlítása extrakorporális keringéssel illetve off-pump technikával végzett koszorúsérműtétek állatkísérletes mode, Cardiologia Hungarica 2005; 35: A40., 2005
Cserepes B., Jancsó G., Gasz B., Ferencz A., Rácz B., Gaszner B, Lantos J., Rőth E: Urocortin expression after ischaemic preconditoning in cadiac cells, J. Mol. Cell. Cardiol. 2005; 38: 1014., 2005
G Jancsó, B Cserepes, B Borsiczky, A Ferencz, B Rácz, J Lantos, E Rőth: Heme oxygenase-1 has protective effect in the delayed myocardial preconditioning., Experimental and Clinical Cardiology Volume 11, number 3, 2006; p253., 2006
Elizabeth Rőth, Barbara Cserepes, Balázs Gasz, Boglárka Rácz, János Lantos, Mária Kürthy, Balázs Gaszner, Gábor Jancso.: Ischaemic and pharmacological preconditioning induces heme oxygenase-1 expression in cultured myocardium ., Journal of Molecular and Cellular Cardiology Volume 40, issue 6, p959, june 2006, 2006
Jancsó Gábor, Cserepes Barbara, Gasz Balázs, Ferencz Andrea, Borsiczky Balázs, Kürthy Mária, Lantos János, Bertók Szabolcs, Rőth Erzsébet.: Hemoxigenáz-1 expressziója és cytoprotektív hatása a miokardium késői prekondicionálásában, Cardiologia Hungarica 2006. Május (Suppl.A) A20., 2006
B Cserepes, G Jancsó, B Rácz, B Gasz, B Gaszner, M Kürthy, J Lantos, E Rőth.: Cell protective role of urocortin against ischaemia-reperfusion injury int he process of pre- and postconditioning on cultured ccardiomyocytes., Experimental and Clinical Cardiology Volume 11, number 3, 2006; p248., 2006
B Cserepes, G Jancso, B Racz, B Gasz, A Ferencz, L Benkő, B Borsiczky, R Füredi, S Ferencz, M Kürthy, B Gaszner, J Lantos, E Rőth.: Cell protective role of urocortin in myocardial pre- and postconditioning., Journal of Molecular and Cellular Cardiology Volume 40, issue 6, p959, june 2006, 2006
Cserepes B, Jancso G, Racz B, Gasz B, Ferencz A, Benkő L, Rőth E.: Cardioprotective effect of urocortin int he process of postconditioning., European Surgical Research 38(suppl.1) 151. 2006. (41st Congress of the ESSR Rostock 05.17-20. 2006), 2006
Gasz B, Jancso G, Lantos J, Bertok S, Racz B, Alotti N, Rőth E.: Expression of CD97 and adhesion molecules on circulating leukocytes in patients undergoing coronary artery bypass surgery., European Surgical Research 38(suppl.1) 149. 2006. (41st Congress of the ESSR Rostock 05.17-20. 2006), 2006
Cserepes Barbara, Gasz Balázs, Rácz Boglárka, Ferencz Andrea, Borsiczky Balázs, Kürthy Mária, Lantos János, Jancsó Gábor, Rőth Erzsébet: Az urocortin jelentősége a szívizom pre- és posztkondicionálásában., Cardiologia Hungarica 2006. Május (Suppl.A) A15., 2006
Bertók Sz, Gasz B, Kürthy M, Cserepes B, Rácz B, Alotti N, Rőth E:: Mitogén aktiválta protein kináz (MAPK) jelátviteli út aktivációja extrakorporális keringés hatására., Cardiologia Hungarica 2007; 37: A12., 2007
Cserepes B, Jancsó G, Gasz B, Rácz B, Bertók Sz, Balatonyi B, Rőth E:: Az urocortin expresszió dinamikájának változása izolált szívizomsejteken iszkémiás prekondicionálást követően., Cardiologia Hungarica 2007; 37: A56., 2007
Gasz B, Bertók Sz, Rácz B, Cserepes B, Ferencz S, Alotti N, Rőth E:: AKT jelátviteli út és PARP aktiváció extrakorporális keringés hatására., Cardiologia Hungarica 2007; 37: A17., 2007
Jancsó G, Cserepes B, Kürthy M, Sínay L, Arató E, Lantos J, Rőth E:: Reperfúziós károsodások csökkentése posztkondicionálással., Cardiologia Hungarica 2007; 37: A19., 2007
Jancsó G, Cserepes B, Kürthy M, Sínay L, Arató E, Lantos J, Rőth E:: Az urocortin expresszió dinamikájának változása rövid hypoxiás inzultust követően izolált szívizomsejteken., Magyar Sebészet 2007; 60: 160-161., 2007
Jancsó G, Sínay L, Kürthy M, Lantos J, Bátor A, Németh G, Balatonyi B, Arató E, ifj. Papp G, Rőth E:: Iszkémiás posztkondicionálás hatása hasi aorta okklúziót-reperfúziót követő oxidatív stressz mértékére., Magyar Sebészet 2007; 60: 169., 2007
Bátor A., Jancsó G., Sínay L., Kürthy M., Lantos J., Németh G., Balatonyi B., Arató E., Rőth E.:: Oxidatív stressz és leukocyta aktiváció csökkentése iszkémia-reperfúziót követően posztkondicionálással., Folia Hepatologica 2007; 11(Suppl. 3.): 10-11., 2007
Balatonyi B., Cserepes B., Jancsó G., Rácz B., Bertók Sz., Ferencz S., Horváth Sz., Kürthy M., Lantos J., Rőth E.:: Az urocortin expresszió dinamikájának változása izolált szívizomsejteken iszkémiás prekondicionáló stimulust követően., Folia Hepatologica 2007; 11(Suppl. 3.): 8-9., 2007
G Jancsó, L Sínay, Sz Horváth, E Arató, Gy Wéber, E Rőth.: Ischaemic postconditioning reduces TNF-alpha expression and leukocyte activation after infrarenal aortic ischaemia-reperfusion in rat model., British Journal of Surgery 2008 Volume 95, Issue S6 p77., 2008
Dr Jancsó Gábor, Dr Sínay László,Kürthy Mária, Szabó Alíz,Dr Kovács Krisztina, Prof Dr Rőth Erzsébet: Iszkémiás posztkondicionálás protektív hatásainak vizsgálata hasi aorta műtétet követő reperfúziós károsodásokban., Cardiologia Hungarica 2008. Május (Suppl.A), 2008
E Rőth, L Sínay, S Horváth, M Kürthy, A Szabó, K Kovács, E Arató, G Jancsó: Effect of postconditioning on the reperfusion injury and on the activation of intracellular adaptation signals after aortic occlusion., Experimental Clinical Cardiology 2008.13/3. p150., 2008
L Sínay, E Arató, L Kollár, Gy Wéber*, E Rőth*, G Jancsó*.: The effect of ischaemic postconditioning on the reperfusion injury in aorto-bifemoral bypass surgery, British Journal of Surgery 2008 Volume 95, Issue S6 p46, 2008
E Rőth, Wéber G, Kiss P, Horváth G, Tóth G, Gasz B, Ferencz A, Gallyas F, Reglődi D, Rácz B.: Effects of PACAP and preconditioning against ischaemia-reperfusion-induced cardiomyocite apoptosis., Annals of the New York Academy of Sciences, 2008
Gabor Jancso, Barbara Cserepes, Balazs Gasz, Balazs Laszlo Benko, Borsiczky, Andrea Ferenc, Maria Kurthy, Boglarka Racz, Janos Lantos, Janos Gal, Endre Arato, E Roth: Expression and protective role of heme oxygenase-1 in the delayed myocardial preconditioning, Annals of the New York Academie of Sciences 2007; 1095: 228-39., 2007
Jancsó G, Cserepes B, Gasz B, Benkő L, Ferencz A, Borsiczky B, Lantos J, Dureja A, Kiss K, Szeberényi J, Rőth E: Effect of Acetylsalicylic Acid on Nuclear Factor-kappaB Activation and on Late Preconditioning Against Infarction in the Myocardium., J. Cardiovasc. Pharmacol. 2005; 46: 295-301., 2005
B Gasz, L Lenard, B Racz, L Benko, B Borsiczky, B Cserepes, J Gal, G Jancso, J Lantos, S Gosh, S Szabados, L Papp, N Alotti, E Roth: Effect of Cardiopulmonary Bypass on Cytokine Network and Myocardial Cytokine Production., Clin Cardiol. 2006. 29, 311-315., 2006
Gasz B, Racz B, Roth E, Borsiczky B, Ferencz A, Tamas A, Cserepes B, Lubics A, Gallyas F Jr, Toth G, Lengvari I, Reglodi D.: Pituitary adenylate cyclase activating polypeptide protects cardiomyocytes against oxidative stress-induced apoptosis, Peptides. 2006;27(1):87-94., 2006
Barbara Cserepes, Gabor Jancso, Balazs Gasz, Boglarka Racz, Andrea Ferenc, Laszlo Benko, Balazs Borsiczky, Maria Kurthy, Reka Furedi, Sandor Ferencz, Janos Lantos, Janos Gal, Endre Arato, Attila Miset: Cardioprotective Action Of Urocortin In Early Pre- And Postconditioning., Annals of the New York Academie of Sciences 2007; 1095: 228-39., 2007
Cserepes B, Jancso G, Gasz B, Racz B, Balatonyi B, Gaszner B, Lantos J, Roth E:: Cardiomyocyte protective effect of a stress regulatory peptide against ischemic and reperfusion injuries in cell culture., Cardiol. Hung. 2007; 37: 160-5., 2007
Arató E, Jancsó G, Sínay L, Kürthy M, Lantos J, Ferencz S, Horváth S, Shafiei M, Kasza G, Verzár Z, Kollár L, Roth E, Wéber G, Menyhei G.: Reperfusion injury and inflammatory responses following acute lower limb revascularization surgery., Clin Hemorheol Microcirc. 2008;39(1-4):79-85., 2008
Baumann J, Ghosh S, Szakmany T, Jancso G, Ferencz A, Roth E, Bogar L.: Short-term effects of N-acetylcysteine and ischemic preconditioning in a canine model of hepatic ischemia-reperfusion injury., Eur Surg Res. 2008;41(2):226-30. Epub 2008 Jun 3., 2008
Sínay L, Kürthy M, Horváth S, Arató E, Shafiei M, Lantos J, Ferencz S, Bátor A, Balatonyi B, Verzár Z, Süto B, Kollár L, Wéber G, Roth E, Jancsó G.: . Ischaemic postconditioning reduces peroxide formation, cytokine expression and leukocyte activation in reperfusion injury after abdominal aortic surgery in rat model., Clin Hemorheol Microcirc. 2008;40(2):133-42., 2008
vissza »