Taxonomic and faunistic studies of Afrotropical big-headed flies (Diptera, Pipunculidae)  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
48857
Type F
Principal investigator Földvári, Mihály
Title in Hungarian Afrotropikus csupaszemlegyek (Diptera, Pipunculidae) taxonómiai és faunisztikai kutatása
Title in English Taxonomic and faunistic studies of Afrotropical big-headed flies (Diptera, Pipunculidae)
Panel Ecology and evolution
Department or equivalent Department of Zoology (Hungarian Natural History Museum)
Starting date 2005-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 4.350
FTE (full time equivalent) 0.42
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kutatásom során a világ 23 gyűjteményének afrotropikus régióban gyűjtött Pipunculidae légycsaládba tartozó anyagait vizsgáltam, összesen mintegy 1500 példányt. Ezeket kiegészítettem a Papp Lászlóval közös dél-afrikai expedíció anyagával. Ennek sikerességéhez nagyban hozzájárult az OTKA támogatásával beszerzett kritikuspont-szárító (CPD), mely lehetővé teszi az alkoholos anyagok megfelelő előkészítését a vizsgálatok céljaira. Marc De Meyerrel közös munka eredményeként leírtunk egy új Tomosvaryella fajt (T. olmii) Mozambikból. Tanulmányoztam mind a négy, afrotrópikus régióban előforduló génuszt (Claraeola, Clistoabdominalis, Dasydorylas, Eudorylas) az Eudorylini tribusból és az ide tartozó 78 fajt, melyek közül 21 a tudomány számára újként kerül leírásra. Az összes elérhető típuspéldányt megvizsgáltam, és a fajokat részletesen leírtam. Elkészítettem a hímek és nőstények ivarszerveinek rajzait, valamint – tekintettel arra, hogy a fajok többségénél csak a hím ismert – a hímek határozókulcsát, és minden fajt differenciáldiagnózissal láttam el, amely a könnyebb fajfelismerést segíti. Új szinonimákat javasoltam 9 esetben, valamint megvitattam korábbi szerzők fajleírásainak módszereinek hiányosságait, különös tekintettel D. E. Hardy munkáira, aki az afrotropikus fajok többségének leírója.
Results in English
During this research I studied Pipunculidae materials collected in the Afrotropical region from 23 different museums and collections worldwide, comprising ca. 1500 specimens. This has been extended with the material resulting from a joint collecting expedition with László Papp in South Africa. The criticalpoint dryier (CPD) added a great value to the research, since it made it possible to study materials stored in alcohol. A new Tomosvaryella species (T. olmii) has been described from Mozambique. All four genera (Claraeola, Clistoabdominalis, Dasydorylas, Eudorylas) of the tribe existing in the Afrotropical Region were examined and 78 species have been treated, 21 of them proved to be new to science. Type material for all available species was studied and species were described in detail. Drawings of male and female genitalia were produced and an identification key to the males (only males were available in the majority of the species) is provided as well as diagnoses for easier species recognition. New synonyms are proposed (in 9 cases) together with discussion on earlier methodology of species descriptions within this group, in particular that of D. E. Hardy’s works, who described the majority of the Afrotropical species.
Full text http://real.mtak.hu/1880/
Decision
Yes

 

List of publications

 
De Meyer, M.; Földvári, M.: Pipunculidae, pp. 233–236 in: Gerlach, J. (ed.) Diptera fauna of the Seychelles Islands. Backhuys Publishers, Leiden, 2008
De Meyer, M.; Földvári, M.: Contribution to the Pipunculidae (Diptera) fauna of Mozambique, Journal of Afrotropical Zoology 4: 81-84, 2008
Földvári, M.: Taxonomic revision of the Afrotropical species of the tribe Eudorylini (Diptera: Pipunculidae)., Zootaxa, elbiralas alatt, 2008
Back »