Statistical investigation of Gamma ray Bursts  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
48870
Type K
Principal investigator Balázs, Lajos György
Title in Hungarian Gamma kitörések statisztikus vizsgálata
Title in English Statistical investigation of Gamma ray Bursts
Panel Physics
Department or equivalent Konkoly Thege Miklós Astronomical Institute (Research Centre for Astronomy and Earth Sciences)
Participants Bagoly, Zsolt
Horváth, István
Mészáros, Attila
Mészáros, Péter
Tusnády, Gábor
Starting date 2005-01-01
Closing date 2009-12-31
Funding (in million HUF) 12.200
FTE (full time equivalent) 7.20
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Égi eloszlás Több statisztikai módszerrel is elsőként igazoltuk a közepes és rövid gamma kitörések anizotrop eloszlását az égen. 13 új sztochasztikus változót definiáltunk a Voronoi felbontás, minimális kifeszítő fa és a multifraktál spektrum segítségével. Ezeket a változókat 8 korrelálatlan háttérváltozóba sűrítettük. 99%-nál nagyobb szignifikanciával igazoltuk, hogy a rövid kitörések nem véletlenül oszlanak el az égen (közepesekre ez 98.5%). Korai csillagkeletkezési folyamatok A hosszú kitörésekre a vöröseltolódásbeli eloszlás összhangban van a csillagkeletkezési gyakorisággal. A Swift mesterséges hold újabb, az eddig észlelteknél halványabb kitöréseket fedezett fel. Csoportunk összehasonlította a Swift által kapott vöröseltolódásokat más megfigyelésekből szerzettekkel, és a kettő szignifikánsan különbözőnek bizonyult. Sötét kitörések A többváltozós statisztika diszkriminacia analízisével összehasonítottuk az optikailag fényes, ill. sötét kitöréseket. A Swift műhold megfigyeléseiből felhasznált 7 változóból kettő mutatott szignifikáns eltérést. Az optikai tranziens produkáló kitörések nagyobb csúcsfényességgel rendelkeztek, és a hidrogén oszlopsűrűség átlagban alacsonyabb volt. Osztályozás A CGRO BATSE adatok részletes statisztikus vizsgálatával igazoltuk a harmadik közepes hosszúságú alosztály létezését. További figyelemreméltó új eredmény itt az erős antikorreláció az időtartam és a spektrumkeménység között.
Results in English
Angular distribution Using several statistical methods we have first proven that the sky distributions of both short and intermediate gamma-ray bursts are anisotropic. We have defined 13 new stochastic variables based on Voronoi tessellation, minimal spanning tree and multifractal spectrum. These variables were joined into 8 non-correlated background variables. We have shown with a higher than 99% probability that the short bursts are not distributed randomly on the sky (for intermediates 98.5%). Early star-formation The redshift distribution of long bursts fits that of the star-formation rate. The Swift satellite discovered newer and fainter bursts than earlier detected. Our group has compared the redshifts obtained by Swift and by other observations and found them to be significantly different. Dark bursts Using the multivariate discriminant statistical analysis we compared the optically bright dark and bursts. From the seven variables used in the observations of the Swift satellite two have shown significant differences. The bursts producing optical transients have higher peakflux and on average their column densities are lower. Classification of the bursts Using a detailed statistical analysis of the CGRO BATSE data we have proven the existence of a third subgroup having an intermediate duration. A further remarkable new result here is the strong anti-correlation between the duration and the spectral hardness.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=48870
Decision
Yes

 

List of publications

 
Z. Bagoly, I. Horváth, L.G. Balázs, L. Borgonovo, S. Larsson, A. Mészáros, F. Ryde,: Principal Component Analysis of Gamma-Ray Bursts' Spectra., Nuovo Cimento C, 28, 295, 2005
P. Veres, I. Horváth, L.G. Balázs,: Analysis of the BATSE continuous MER data., Nuovo Cimento C, 28, 355, 2005
I. Horváth, J.P. Norris, J.D. Scargle, L.G. Balázs,: Preliminary results of the analysis of the BATSE TTE data., Nuovo Cimento C, 28, 291, 2005
A. Mészáros, Z. Bagoly, S. Klose, F. Ryde, S. Larsson, L.G. Balázs, I. Horváth, L. Borgonovo,: On the origin of the dark gamma-ray bursts., Nuovo Cimento C, 28, 311, 2005
B. Varga, I. Horváth, L.G. Balázs,: A new approach of Analyzing GRB light curves., Nuovo Cimento C, 28, 861, 2005
L.G. Balazs, I. Horvath, Z. Bagoly, A. Meszaros,: Survival analysis of the Swift Optical Transient data, Nouvo Cimento B, 121, 1433, 2007
P. Veres, I. Horváth, Z. Bagoly, L.G. Balázs, A. Mészáros, G. Tusnády, F. Ryde: Model Independent Methods of Describing GRB Spectra Using BATSE MER Data, Nouvo Cimento B, 121, 1609, 2007
I. Horváth, F. Ryde, L.G. Balázs, Z. Bagoly, A. Mészáros,: Properties of the intermediate type of gamma-ray bursts., Proc. of the 16th Maryland conference ''Gamma-Ray Bursts in the Swift Era'', eds. Holt, Gehlers, Nousek, AIP Conf. Ser. Vol. 836. Melville New York p125, 2006
L.G. Balázs, P. Mészáros, P. Ábrahám, A. Moor, C. Kiss, Z. Bagoly, I. Horváth, A. Mészáros,: Far Infrared Study of SN Ia host galaxies, in proceedings of conference ''Vision for Infrared Astronomy'', 20-22 March 2006, Paris - France, nyomdaban, 2007
P. Veres,: High energy astrophysics, Bolyai Szemle, XVI évfolyam, 1. kötet, 249-256., 2007
J. Ripa, R. Hudec, A. Mészáros, W. Hajdas, C. Wigger,: Statistical analysis of RHESSI GRB database, Nouvo Cimento B, 121, 1493, 2007
P. Veres, Z. Bagoly, J. Kelemen, I. Horváth, L. G. Balázs, A. Mészáros, G. Tusnády: Combined Swift BAT-XRT Lightcurves, 2008 NANJING GAMMA-RAY BURST CONFERENCE 1065, 35, 2008
Z. Bagoly, L. G. Balázs, I. Horváth, J. Kelemen, A. Mészáros, P. Veres, G. Tusnády: Different satellites—different GRB redshift distributions?, 2008 NANJING GAMMA-RAY BURST CONFERENCE 1065, 119, 2008
I. Horváth, L. G. Balázs, Z. Bagoly, J. Kelemen, P. Veres, and G. Tusnády: Analysis of the Swift Gamma-Ray Bursts duration, 2008 NANJING GAMMA-RAY BURST CONFERENCE 1065, 67, 2008
L. G. Balázs, I. Horváth, R. Vavrek, Z. Bagoly, A. Mészáros: New Statistical Results on the Angular Distribution of Gamma-Ray Bursts, GAMMA-RAY BURSTS 2007: Proceedings of the Santa Fe Conference;1000, 52, 2007
Z. Bagoly, L. Borgonovo, I. Horváth, A. Mészáros, L. G. Balázs: Factor analysis of the spectral and time behavior of long GRBs, GAMMA-RAY BURSTS 2007: Proceedings of the Santa Fe Conference;1000, 48, 2007
L. G. Balázs, I. Horváth, Z. Bagoly, A. Mészáros, P. Veres: Observational difference between gamma and X-ray properties of optically dark and bright GRBs, GAMMA-RAY BURSTS 2007: Proceedings of the Santa Fe Conference;1000, 44, 2007
J. Greiner, A. Iyudin, G. Kanbach, A. Zoglauer, R. Diehl, F. Ryde, D. Hartmann, A. v. Kienlin, S. McBreen, M. Ajello, Z. Bagoly, L.G. Balazs, I. Horvath, A. Meszeros, et. al.: Gamma-ray burst investigation via polarimetry and spectroscopy (GRIPS), Experimental Astronomy, 22, 23, 2008
D. Perez-Ramirez, A. de Ugarte Postigo, J. Gorosabel, M. A. Aloy, M. A. Guerrero, J. P. Osborne, K. L. Page, R. S. Warwick, I. Horvath, P. Veres, M. Jelinek, P. Kubanek: Detection of the ultra-high z short GRB 080913 and its implications on progenitors and energy extraction mechanisms, Astronomy and Astrophysics, 2009
P. Veres, Z. Bagoly, J. Kelemen, J. Ripa: Joining Swift BAT and XRT Lightcurves, Proceedings of the 6th Huntsville Gamma-Ray Burst Symposium, C.A. Meegan, N. Gehrels, and C. Kouveliotou, 2009
Z. Bagoly, P. Veres: Optical observational biases in the GRB redshift, Proceedings of the 6th Huntsville Gamma-Ray Burst Symposium, C.A. Meegan, N. Gehrels, and C. Kouveliotou, 2009
A. Meszaros, L.G. Balazs, Z. Bagoly, P. Veres: Anisotropy in the sky distributions of the short and intermediate gamma-ray bursts: Breakdown of the cosmological principle?, Proceedings of the 6th Huntsville Gamma-Ray Burst Symposium, C.A. Meegan, N. Gehrels, and C. Kouveliotou, 2009
I. Horvath, L.G. Balazs, P. Veres: Gamma-Ray Burst Groups Observed by Different Satellites, Proceedings of the 6th Huntsville Gamma-Ray Burst Symposium, C.A. Meegan, N. Gehrels, and C. Kouveliotou, 2009
L.G. Balazs, I. Horvath, P. Meszaros, G. Tusnady, P. Veres: Canonical correlation between the gamma and X-ray data of Swift GRBs, Proceedings of the 6th Huntsville Gamma-Ray Burst Symposium, C.A. Meegan, N. Gehrels, and C. Kouveliotou, 2009
J. Ripa; D. Huja; A. Mészáros; R. Hudec; W. Hajdas; C. Wigger: A Search for Gamma-ray Burst Subgroups in the SWIFT and RHESSI Databases, 2008 NANJING GAMMA-RAY BURST CONFERENCE. AIP Conference Proceeding, Volume 1065, 71, 2008
J. Ripa; A. Mészáros; R. Hudec; C. Wigger; W. Hajdas: The RHESSI Satellite and Classes of Gamma-ray Bursts, GAMMA-RAY BURSTS 2007: Proceedings of the Santa Fe Conference. AIP Conference Proceedings, Volume 1000, 56, 2007
J. Ripa; D. Huja; R. Hudec; W. Hajdas; C. Wigger: A Comparison of Gamma-ray Burst Subgroups Measured by RHESSI and BATSE, HIGH ENERGY GAMMA-RAY ASTRONOMY: Proceedings of the 4th International Meeting on High Energy Gamma-Ray Astronomy. AIP Conference Proceedings, Volume 1085, pp. 674-676, 2008
D. Huja; A. Mészáros: On the Intermediate Subgroup of the Gamma-Ray Bursts in the Swift Database, HIGH ENERGY GAMMA-RAY ASTRONOMY: Proceedings of the 4th International Meeting on High Energy Gamma-Ray Astronomy. AIP Conference Proceedings, Volume 1085, pp.668- 674, 2008
F. Ryde, D. Kocevski, Z. Bagoly, N. Ryde, A. Meszaros,: Interpretations of gamma-ray burst spectroscopy. II. Bright BATSE bursts,, Astronomy and Astrophysics, 432, 105, 2005
A. Mészáros, Z. Bagoly, L.G. Balázs, I. Horváth: Redshift distribution of gamma-ray bursts and star formation rate, Astronomy and Astrophysics, 455, 785-790, 2006
Balázs L.G., Hetesi Zs., Regály Zs., Csizmadia Sz., Bagoly Zs., Horváth I., Mészáros A.,: A possible interrelation between the estimated luminosity distances and the internal extictions of type Ia supernovae, Astronomische Nachrichten, 327, 917-924, 2006
I. Horváth, L.G. Balázs, Z. Bagoly, F. Ryde, A. Mészáros,: A new definition of the intermediate subgroup of gamma-ray bursts., Astronomy & Astrophysics, , 447, 23-30., 2006
Z. Bagoly, A. Mészáros, L.G. Balázs, I. Horváth, S. Klose, S. Larsson, P. Mészáros, F. Ryde, G. Tusnády,: The Swift satellite and redshifts of long gamma-ray bursts,, Astronomy and Astrophysics, 453, 797-800., 2006
L.G. Balázs, Z. Hetesi, M. Korsós,: Monte Carlo Simulation of a Possible Correlation between the Estimated Luminosity Distances and Internal extinctions of Type Ia Supernovae, Astronomische Nachrichten, 328, 858,, 2007
I. Horváth, L.G. Balázs, Z. Bagoly, P. Veres: Classification of Swift's gamma-ray bursts, Astronomy and Astrophysics, 489, 1, 2008
R. Vavrek, L.G. Balázs, A. Mészáros, I. Horvath, Z. Bagoly,: Testing the Randomness in the Sky-Distribution of Gamma-Ray Bursts., MNRAS, 391, 1741, 2008
J. Ripa; A. Mészáros; C. Wigger; D. Huja; R. Hudec; W. Hajdas;: Search for Gamma-Ray Burst Classes with the RHESSI Satellite, Astronomy and Astrophysics, 2009
Z. Bagoly, L. Borgonovo, A. Mészáros, L.G. Balázs, I. Horváth,: Factor analysis of the long gamma-ray bursts, Astronomy and Astrophysics, 493, 51, 2009

 

Events of the project

 
2012-01-04 06:27:14
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont), Új kutatóhely: Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont).
Back »