Az ismeretek megértését elősegítő oktatási módszerek  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
48883
típus K
Vezető kutató Korom Erzsébet
magyar cím Az ismeretek megértését elősegítő oktatási módszerek
Angol cím Teaching methods facilitating meaningful learning
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Neveléstudományi Intézet (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Nagy Lászlóné
projekt kezdete 2005-02-01
projekt vége 2009-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.850
FTE (kutatóév egyenérték) 3.23
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásunk célja az ismeretelsajátítás folyamatára és a fogalmi fejlődésre vonatkozó nemzetközi és hazai vizsgálatok eredményeiből kiindulva olyan oktatási módszerek kidolgozása és kipróbálása volt, amelyekkel elősegíthető a tudományos ismeretek megértése, az iskolában szerzett tudás minőségének javítása. A természettudományok tanulásának kétéves periódusát átfogó fejlesztő programot dolgoztunk ki az 5−6. évfolyamra, amely tanári, tanulói segédanyagot és komplex mérőeszköz-rendszert tartalmaz (tudásszintmérő tesztek, a fogalmi fejlettséget diagnosztizáló feladatsorok, tanulói és tanári kérdőívek, fogalmi térképezés). A program kipróbálására normál osztálytermi körülmények között, kontrollcsoportos (elő-/utómérés típusú) kísérletben került sor. A fejlesztő kísérlet eredményesnek bizonyult, a témák többségében a tanulók előzetes ismereteiben megjelenő tévképzetek változását, átrendeződését tapasztaltuk. Kutatásunk a tévképzetekre és a fogalmi váltás elősegítésére irányuló kutatási eredmények gazdagítása mellett hozzájárult azok oktatási gyakorlatban történő alkalmazásához.
kutatási eredmények (angolul)
The objective of our research has been the elaboration and testing of such instructional methods that might enhance the quality of school knowledge by fostering the understanding of scientific knowledge. The scientific foundations of these methods were provided by Hungarian and international results in knowledge acquisition and conceptual change research. We elaborated a two-year development program for the learning of science subjects in grades 5 to 6 consisting of teacher and student aids accompanied by a complex measurement-system (knowledge tests, diagnostic tests of conceptual development, teacher and student questionnaires, concept maps). The program was tested in normal classroom context in the form of a control group experiment with pre- and posttest design. The development program proved effective, as results suggested the restructuring of students original misconceptions found in their prior knowledge in most of the investigated topics. Thus, besides providing additional results to the scientific investigation of misconceptions and conceptual change functioning our research contributed to the practical application of these results as well.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=48883
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Nagy Lászlóné: Grafikus rendezők alkalmazása a biológia tanításában és tanulásában, A Biológia Tanítása, 13. 4. sz. 3-10., 2005
Korom Erzsébet: A kémiai fogalmak fejlődése, XXII. Kémiatanári Konferencia Veszprém, Előadás-összefoglalók: 18-22. o., 2006
Korom Erzsébet: A természettudományos ismeretek tanulását befolyásoló kognitív, affektív és osztálytermi tényezők, VI. Országos Neveléstudományi Konferencia Budapest, Tartalmi összefoglalók: 88. o., 2006
Korom Erzsébet: A fogalmi fejlődés nyomon követésének lehetőségei az iskolában, IV. Pedagógiai Értékelési Konferencia Szeged, SZTE, Tartalmi összefoglalók: 81. o., 2006
Nagy Lászlóné: Az analógiás gondolkodás fejlesztése a biológia tantárgy keretében, In: Kiss Gábor és Lagzi István (szerk.): Kutató tanárok tudományos közleményei. Válogatás a Kutató Tanárok I. Tudományos konferenciájának (Karcag, 2006. október 67.) el, 2006
Nagy Lászlóné: A biológia tantárgy kompetencia alapú tanítása, VI. Országos Neveléstudományi Konferencia Budapest, Tartalmi összefoglalók: 87. o., 2006
Nagy Lászlóné: A tanulásról és az értelmi fejlődésről alkotott elképzelések hasznosítása a természettudományok tanításában, A Biológia Tanítása, 14. 5. sz. 15-26., 2006
Nagy Lászlóné: A környezetismeret-tankönyvek képességfejlesztő hatása, IV. Pedagógiai Értékelési Konferencia Szeged, SZTE, Tartalmi összefoglalók 83. o., 2006
Erzsébet Antal (Nagy Lászlóné): Analogical reasoning and biology knowledge of 8th grade soially disadvantaged pupils, 12th European Conference for Research on Learning and Instruction, Budapest, 2007. augusztus 28-szeptember 1., Tartalmi össszefoglalók CD-n, 2007
Erzsébet Korom: Conceptual development and conceptual change in 12- and 14-year-old low SES students, 12th European Conference for Research on Learning and Instruction, Budapest, 2007. augusztus 28-szeptember 1., Tartalmi össszefoglalók CD-n, 2007
Erzsébet Korom and Gyöngyvér Molnár: Constructing conceptual development scales by using IRT models, 12th European Conference for Research on Learning and Instruction, Budapest, 2007. augusztus 28-szeptember 1., Tartalmi össszefoglalók CD-n, 2007
Korom Erzsébet és Nagy Lászlóné: Természettudományos fogalmak longitudinális vizsgálatára alkalmas eszközrendszer, VII. Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2007. október 25-27. (tartalmi összefoglalók: 72. o.), 2007
Nagy Lászlóné: A természettudományos megismerési kompetencia fejlesztése, V. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Program és tartalmi összefoglalók, Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola, 116. o., 2007
Nagy Lászlóné és Korom Erzsébet: Biológia és pedagógia tanár szakos hallgatók tanulásról alkotott elképzelései, VII. Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2007. október 25-27. (tartalmi összefoglalók: 203. o.), 2007
Korom Erzsébet: A fogalmi fejlődés kutatási eredményeinek hasznosítása az oktatás fejlesztésében, In: Vajda Zoltán (szerk.) Bölcsészműhely 2007. JATEPress, Szeged, 69-79., 2008
Korom Erzsébet: A tartalmi tudás szerveződése, az ismeretelsajátítás folyamata, In: Fazekas Károly (szerk.): Közoktatás, iskolai tudás és munkaerőpiaci siker. MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest. 131-144., 2008
Korom Erzsébet és Nagy Lászlóné: Természettudományos alapfogalmak fejlettségének vizsgálata 4. évfolyamon, VIII. Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2008. november 13-15. (tartalmi összefoglalók: 240. o.), 2008
Korom Erzsébet és Nagy Lászlóné: Természettudományos fogalmak fejlődésének longitudinális vizsgálata – a kezdő mérési pont eredményei, VI. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2008. április 11-12. (tartalmi összefoglalók: 24. o.), 2008
Nagy Lászlóné: A természet-megismerési kompetencia és fejlesztése a természettudományos tantárgyakban, A Biológia Tanítása, 16. 4. sz. 37., 2008
Nagy Lászlóné és Korom Erzsébet: 5-18 év közötti gyermekek biológiai tévképzetei és megszüntetésükre alkalmas technikák, Összefoglaló kötet, Kutató Tanárok Országos Szövetsége, Budapest, 32. o. Kutató Tanárok III. Tudományos Konferenciája 2008. október 10-11. Győr., 2008
Nagy Lászlóné: Hogyan támogatják a környezetismeret-tankönyvek a tanulók kompetenciáinak, képességeinek fejlődését?, A Biológia Tanítása, 17. 5. sz. 3-21., 2009
Korom Erzsébet és Nagy Lászlóné: A természetismeret tanulását befolyásoló tényezők vizsgálata 5. és 6. évfolyamon., VII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2009. április 24–25. Tartalmi összefoglalók, 99., 2009
Nagy Lászlóné és Korom Erzsébet: Az ismeretek megértését segítő fejlesztő program a természetismeret tanításához., VII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2009. április 24–25. Tartalmi összefoglalók, 81., 2009
Korom Erzsébet és Nagy Lászlóné: Teaching for conceptual development and conceptual change in grade 5 and 6 science studies., 13th European Conference for Research on Learning and Instruction, Amsterdam, 2009. augusztus 25–29., Programfüzet, 70. abstract és proposal CD mellékleten., 2009
Korom Erzsébet és Nagy Lászlóné: The developmental level of basic science concepts in grade 4., 13th European Conference for Research on Learning and Instruction, Amsterdam, 2009. augusztus 25–29., Programfüzet, 181. abstract és proposal CD mellékleten., 2009
Korom Erzsébet és Nagy Lászlóné: Az anyagi halmazok tulajdonságaival, az anyagok változásaival kapcsolatos fogalmak fejlettsége a 4. évfolyamon., IX. Neveléstudományi Konferencia, Veszprém, 2009. november 19–21., Tartalmi összefoglalók, 167., 2009
Nagy Lászlóné és Korom Erzsébet: Az előzetes tudás felhasználása a természetismeret-tananyag elsajátításában., IX. Neveléstudományi Konferencia, Veszprém, 2009. november 19–21., Tartalmi összefoglalók, 180., 2009

 

Projekt eseményei

 
2023-05-10 17:58:54
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Pedagógiai Intézet (Szegedi Tudományegyetem), Új kutatóhely: Neveléstudományi Intézet (Szegedi Tudományegyetem).
vissza »